Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Drogie Siostry i Rodzino Sacre Coeur,

Z miłością, modlitwą i najlepszymi życzeniami kierujemy do Was ten list z okazji  Święta  Magdaleny Zofii i Uroczystości Najświętszego Serca Jezusa, w którym to dniu świętujemy to, co stanowi istotę naszego charyzmatu oraz, jako zakonnice Serca Jezusa, odnawiamy swoje zobowiązanie do pełnienia naszego posłannictwa.

Przez ostatnich kilka miesięcy, ale szczególnie od początku Wielkiego Postu, razem z Zarządem Generalnym zastanawiałam się i modliłam nad przesłaniem na Uroczystość Serca Jezusa. Rozważanie to, jak cała nasza modlitwa i kontemplacja dokonywało się pośród wydarzeń życia codziennego, gdzie, wizytując wspólnoty regionu europejskiego, staramy się przeżywać Ewangelię w świetle naszego charyzmatu, posłannictwa i wezwań Kapituły.

Po blisko półtorarocznej służbie na rzecz Zgromadzenia międzynarodowego cała nasza piątka zdaje sobie sprawę, jaki dar otrzymałyśmy doświadczając Zgromadzenia w tak wielu miejscach i jakim to było wyzwaniem. Mamy świadomość, że znajdujemy się w uprzywilejowanym miejscu, skąd możemy widzieć całość. Razem z siostrami i członkami rodziny Sacré Coeur doświadczamy zarówno smutku związanego ze stratą, jak i ogromnej radości i pragnienia nowego życia. Ogromne cierpienie ludzi, wśród których „nasze małe Zgromadzenie” żyje i którym służy – w takich miejscach jak Wenezuela, Kongo i Indie, gdzie nasi współbracia i przyjaciele doznają prześladowań i śmierci - może, w wielu wymiarach, przytłaczać. Jednocześnie, napotykamy nowe życie w wielu innych miejscach, np. w Almerii w Hiszpanii, Agrigento na Sycylii, na granicy między USA i Meksykiem, gdzie towarzyszymy migrantom poszukującym innego życia, częstokroć w bardzo trudnych warunkach. Widzimy znamiona nowego życia w kobietach i mężczyznach, którzy dzielą nasz charyzmat i duchowość oraz podejmują się prowadzenia szkół i projektów, realizując nasze posłannictwo z mocą i przejrzystością. Towarzyszymy osobom i prowincjom, w których zmniejsza się nasza liczba, a śmierć tak wielu naszych kochanych sióstr przypomina nam o naszej śmiertelności. Dziękujemy Bogu za to liczne grono ludzi świeckich, którzy opiekują się naszymi siostrami w chorobie i słabości. Widzimy znaki życia tak w powstających prowincjach, jak i w miejscach, gdzie małe grupki RSCJ i świeckich współpracowników podejmują inicjatywy na rzecz sprawiedliwości, pokoju i integralności dzieła stworzonego, co również ożywia nasze życie i posłannictwo.

W świecie obfitującym w bogactwo materialne i skrajne ubóstwo, gdzie przywódcy i obywatele krajów często wywołują konflikty zamiast dążyć do pojednania i pokoju, wkraczamy jako Zgromadzenie w  krytyczny moment naszej historii, w którym każda z nas jest wezwana, by wejść w tajemnicę życia i śmierci, by jako jedno ciało WYBRAĆ ŻYCIE ze względu na nasze POSŁANNICTWO. Nie mówimy tu o jakiejś nowej drodze, lecz o tej, która została objaśniona, skonkretyzowana i obwarowana wezwaniami, decyzjami i rekomendacjami Kapituły Generalnej 2016.

Trzy rzeczy wydają mi się niezbędne na tej drodze - zwiększenie naszej zdolności nasłuchiwania Ducha Świętego, otwarcie się na dialog z innymi i odstąpienie od tych spraw, postaw i wyborów życiowych, które blokują nowe życie.

Kiedy zbierałam myśli i modliłam się na okoliczność tego listu, powracały do mnie trzy  wydarzenia z Ewangelii, mówiące mi o nas, zakonnicach Serca Jezusa, i naszej rozrastającej się w 21 wieku rodzinie. Z radością dzielę się  moimi prostymi refleksjami i zapraszam, by zatrzymać się na chwilę między uroczystościami św. Magdaleny Zofii i Najświętszego Serca Jezusa, przeprowadzić re-lekturę swego życia w świetle tych czytań teraz właśnie, kiedy przygotowujemy się do odnowienia naszych ślubów dozgonnego naśladowania Jezusa Chrystusa w Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusa i na nowo zobowiązać się do bycia współtwórczyniami przyszłości, WYBRAĆ ŻYCIE! Zapraszamy Rodzinę Sacre Coeur, by jako zaangażowany laikat: kobiety i mężczyźni, dołączyli do nas,  odnawiając swoje zobowiązanie do życia naszą duchowością i posłannictwem.

Moja pierwsza refleksja dotyczy dobrze nam znanej Ewangelii na święto Magdaleny Zofii. Jezus przypomina nam, że On jest krzewem winnym, źródłem życia, a my latoroślami. Jak zawsze, Ewangelia św. Jana daje nam wgląd w działanie Boga w naszym życiu.  Dla mnie, jako ogrodniczki amatorki, przycinanie jest trudnym zajęciem. Trudno jest mi uwierzyć, że odcinanie gałęzi lub przerywanie roślin rosnących zbyt blisko siebie jest rzeczą właściwą. Jeśli jednak chce się osiągnąć cel, jakim jest uzyskanie najlepszego owocu, przycinać trzeba. Przycinanie winorośli jest sztuką, najlepiej robić to kiedy roślina jest w stanie uśpienia. Rolnik musi rozeznać, które gałęzie odciąć, aby siły witalne szły ku nowym odroślom. Wystarczy spojrzeć jaka jest  różnica między winoroślami uprawianymi, a tymi, których się nie uprawia, by widzieć, gdzie życie kwitnie, a gdzie go nie ma. Przycinaniu winorośli w odpowiednim czasie, choć na różny sposób, w zależności od wieku (starsze, młodsze), od pory roku i miejsca, towarzyszy ta sama reguła: celem jest uzyskanie zdrowej rośliny i jak najsmaczniejszego owocu.

Jestem przekonana, że w takim właśnie miejscu się znajdujemy i do tego jesteśmy, indywidualnie i wspólnotowo, wezwane – do nasłuchiwania Ducha Świętego, do wspólnego rozeznawania, co należy przyciąć, a co pielęgnować, by przyniosło nowe życie. Sądzę, że ważne jest, by pamiętać, że nie my jesteśmy właścicielami pola. Chrystus nim jest! Doświadczenie naszych współbraci, tak lokalnie jak i globalnie, wzywa nas do uprawy roli; oni są słońcem i glebą wszystkiego czym jesteśmy i co robimy. Jesteśmy robotnikami, którzy muszą słuchać i być uważni. Trzeba nam również pamiętać, że nie jesteśmy jedynymi robotnikami w winnicy i prawdopodobnie wydajność będzie lepsza, jeśli będziemy współpracować.

Jako Zgromadzenie międzynarodowe rozpoczniemy wkrótce wspólnotowe rozeznanie. Będziemy poproszone, by przeżywać ten czas z otwartym umysłem, otwartym sercem i otwartą wolą, by być realistkami, które odważą się snuć wyobrażenia o przyszłości.  Wejście w proces rozeznawania zakłada, że przyjmujemy postawę modlitwy, [świętej] obojętności i oderwania. Główne pytania Kapituły 2016:  Kim, według zamysłu Bożego mamy być? Jakich działań Bóg od nas oczekuje? są wciąż aktualne. Módlmy się razem w święto Magdaleny Zofii o odwagę i ufność.

Druga refleksja, którą proponuję, inspirowana jest czytaniami okresu wielkanocnego, zwłaszcza J 20, gdzie Maria Magdalena pełna i oczekiwania i żalu przybywa wczesnym rankiem do grobu Jezusa. Wyobraźmy sobie, w jakim szoku była zobaczywszy i doświadczywszy pustego grobu. Płakała nad stratą, ale nie uciekła ani nie załamała się, tylko w to doświadczenie grobu weszła. Odkryła coś nowego podejmując dialog z samą sobą, z aniołem i z Jezusem. Otrzymała dar pocieszenia i rozpoznania zmartwychwstałego Pana w czułym, pełnym miłości spotkaniu. Doświadczenie pustego grobu i osobiste spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem daje jej nadzieję i zdolność przekroczenia siebie oraz dania odpowiedzi na wezwanie Jezusa Chrystusa, by  iść i głosić to, czego doświadczyła.  

Przeżywamy czas Wielkiej Soboty. Niektórzy autorzy opisują ten moment jako „przestrzeń graniczną” – czas oscylowania pomiędzy tym co znane i nieznane. Na wiele sposobów Kapituła Generalna 2016 była zaproszeniem do wejścia w tak rozumianą przestrzeń, między to co było i co będzie. Nie tracąc wiary w Bożą obecność i Boże wezwanie, odkryłyśmy podczas Kapituły, że „dawny porządek przemija”. Zamiast uciec czy popaść w rozpacz jesteśmy wezwane, ażeby, jako współtwórczynie, razem z Chrystusem stwarzającym na nowo wejść w ten nasz ewangeliczny czas, nowy czas, który woła o realizowanie naszego posłannictwa i głoszenie naszego charyzmatu na nowy sposób.

Zastanawiałam się ostatnio nad rolą, jaką pełni dialog we wspólnym rozeznawaniu, w tej wspólnocie szczególnie, jaką jest Zgromadzenie, które dąży do „budowania Jednego Ciała”. Coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że jesteśmy bardzo zróżnicowaną grupą kobiet, nie tylko dlatego, że pochodzimy z ponad 41 różnych krajów i kultur i mówimy w różnych językach, ale też dlatego, że patrzymy na świat i na życie z różnych perspektyw.  Rozmowa, dzielenie, dialog między nami nie jest łatwą sprawą. Jeśli naprawdę chcemy i gotowe jesteśmy wspólnie rozeznawać, budować Ciało, przeżywać  Cor Unum, potrzebujemy wzmocnić naszą zdolność prowadzenia rozmów ze sobą o sprawach i sytuacjach, co do których niekoniecznie jesteśmy zgodne. Jeśli nie znajdziemy sposobu na to, by wejść w doświadczenie drugiej osoby, słuchać z szacunkiem, z miłością zgadzać się lub nie, grozi nam ryzyko, że będziemy prowadzić bardzo szacowne życie, a nie będziemy w stanie razem rozpoznać tego, co najistotniejsze.

Na koniec, refleksja nad Ewangelią z naszej uroczystości. Każdego roku czekam na tę Ewangelię, wiedząc, że jej słowa mają mi coś do powiedzenia o moim życiu, o naszym życiu.  W tym roku wchodzimy w doświadczenie Jezusa umarłego na krzyżu. Jego rodzina i uczniowie musieli być w rozpaczy – to, czego oczekiwali, skończyło się. Królestwo, które sobie wyobrażali, miało nie zaistnieć. Jestem przekonana, że Maryja i kobiety otaczające Jezusa oraz Jego uczniowie byli skupieni na głębokim doświadczeniu śmierci, zapominając zupełnie, że była jaką mowa  o przezwyciężeni śmierci czy aluzje do zmartwychwstania. Pierwsza część drogi została zakończona. Jak mówili do siebie uczniowie podążający do Emaus, „a myśmy się spodziewali”.  A przecież pojawił się znak tego, co się miało stać – krew i woda wypływające z boku Jezusa - z Jego ludzkich ran  i śmierci, której doświadczył,  wypływa nowe życie.

W pewnym sensie jesteśmy bardzo podobne do tych uczniów Jezusa, stojących pod krzyżem, tak przytłoczone stratą, cierpieniem czy śmiercią, że nie zauważamy znaków mówiących o nowym życiu. Wiemy z własnego doświadczenia, że żałoba jest ważną rzeczą. Wiemy też, że głębokie poczucie straty i cierpienia popycha nas w jakimś momencie do poszukiwania nowego życia. Jako zakonnice Serca Jezusa jesteśmy wezwane by wejść w tajemnicę otwartego boku Chrystusa, w Jego cierpienie i cierpienie ludzkości oraz pozwolić, by głębia tego cierpienia przemieniła nas od wewnątrz w kobiety nadziei. Nasze Konstytucje przypominają nam, że gromadząc się jako jeden lud wokół stołu życia w Eucharystii, wnikamy w tajemnicę otwartego boku Jezusa, celebrując Jego śmierć i zmartwychwstanie, pośród cierpień i nadziei rodziny ludzkiej (Konstytucje, 5). Trzeba nam zapytać siebie: jakie  jest to nowe życie, którego szukamy, co nam stoi na przeszkodzie czy zasłania widok, że nie dostrzegamy nowego życia; co nowego nasza wspólnota chce uczynić dlatego, że Chrystus zmartwychwstał?

Modląc się z Zofią w jej święto i odnawiając śluby w uroczystość  Najświętszego Serca Jezusa, pamiętajcie, proszę, że każda z nas ma swój udział w tej drodze, którą przemierzamy razem. Wszystkie jesteśmy wezwane do głębokiej modlitwy. Jesteśmy wezwane do pogłębienia naszej miłości – w Sercu Chrystusa, do siebie nawzajem, do świata i do ludzi.  Jesteśmy wezwane do uczestnictwa na każdy możliwy dla nas sposób. Nikt nie jest za stary czy za młody, by być współtwórcą naszej przyszłości. Pamiętajcie, Każda siostra, gdziekolwiek się znajduje, ponosi podstawową odpowiedzialność, z której nie może się zwolnić i w której nikt jej nie może zastąpić: odpowiedzialność za przeżywanie w prawdzie swego serca i swego życia charyzmatu, przekazanego przez świętą Magdalenę Zofię (Konstytucje, 140).

Niech ten sam Duch, który prowadził Zofię przez życie, wzmacnia nas i oświeca. Módlmy się wspólnie, prosząc tego Ducha o dary, których potrzebujemy, byśmy w tym bardzo ważnym momencie dla świata, Kościoła i Zgromadzenia żyły na poziomie głębi i w jedności.

 

 Z miłością i modlitwą,

Barbara Dawson RSCJ

16-06-2018

Kobieta, która się nieustannie modli - Filipina #31

Od dzieciństwa byliśmy wychowywani w szkole Sacré Cœur i nauczyliśmy się  rozpoznawać imię  Róży Filipiny Duchesne jako pierwszej misjonarki Zgromadzenia. Nawet bez znajomości szczegółów wiedzieliśmy, o kim rozmawiamy. Dzisiaj, będąc już ...

Czytaj więcej

12-06-2018

Rekolekcje fotograficzne

Lubisz odkrywać świat za pomocą aparatu fotograficznego? Podczas rekolekcji fotograficznych poznawać będziemy Pana Boga i samych siebie przez duchowy obiektyw. Podobnie jak światło i cień odgrywają ogromną rolę w dobrze...

Czytaj więcej

12-06-2018

Synod 2018 - "Młodzi ludzie, wiara i rozeznanie powołania"

W październiku 2018 odbędzie się synod biskupów poświęcony młodym, ich wierze oraz rozeznawaniu powołania. To tematy bardzo bliskie naszemu sercu. Serdecznie zapraszamy do lektury dokumentu, który jest zbiorczym przedstawieniem wypowiedzi...

Czytaj więcej

11-06-2018

Przekraczając Granice – Łamiąc Bariery - Filipina #30

Filipina Duchesne ofiaruje nam serce „kobiety granic”. Była ona kobietą głębokiej modlitwy, jak się ją opisuje, i kobietą, przemawiającą sercem w środowisku Saint Charles i Florissant jej czasów. Niezrażoną językiem, kulturą...

Czytaj więcej

08-06-2018

[video] Intencja papieska na czerwiec 2018

Aby portale społecznościowe promowały solidarność i uczyły poszanowania drugiego człowieka w jego odmienności.   Solidarność w wirtualnym świecie POKOLENIA X, Y, Z Słownikowa definicja solidarności brzmi: „poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń”...

Czytaj więcej

07-06-2018

List Matki Generalnej na Uroczystość Serca Jezusa

Drogie Siostry i Rodzino Sacre Coeur, Z miłością, modlitwą i najlepszymi życzeniami kierujemy do Was ten list z okazji  Święta  Magdaleny Zofii i Uroczystości Najświętszego Serca Jezusa, w którym to dniu...

Czytaj więcej

03-06-2018

Być i działać jako Jedno Ciało - Filipina #29

Zgromadzenie jest jak jedno ciało poruszane od środka przez Miłość. W tym ciele, w różnorakich formach powiązań toczy się życie, dając każdej z jego części energię i elastyczność. Co dotyka jedną z...

Czytaj więcej

01-06-2018

Ewangelizatorzy Lednicy

To już tradycja, że Rekolekcje Ewangelizatorów Lednicy odbywają się w naszym domu w Pobiedziskach. Jak sami piszę: "W tej kaplicy zdecydowanie czujemy się jak w domu!". W tym roku rekolekcje...

Czytaj więcej

05-05-2018

[video] Intencja modlitewna na maj 2018

Za ewangelizację: Aby świeccy, poprzez wykorzystanie własnej kreatywności, wypełniali swoją szczególną misję w służbie wyzwaniom współczesnego świata. Papież wzywa do modlitwy za świeckich. Na fundamentalną rolę laikatu w życiu Kościoła zwraca uwagę...

Czytaj więcej

02-05-2018

Weekend rozeznawania w Tarnowie

Szczegóły oraz zapisy na tarnow@siostry-sc.pl Dla kogo? Sesja skierowana jest do osób w wieku 18-35 lat, które poszukują swojego życiowego powołania. Osoby prowadzące Sesję poprowadzą siostry Sacre Coeur (www.siostry-sc.pl)  Co będziemy robić?Będzie to czas poznawania...

Czytaj więcej

19-04-2018

Spotkanie sióstr w formacji początkowej

Chciałybyśmy rozmawiać w innym języku, języku współczucia! W dniach 13-15 kwietnia 2018 po raz kolejny odbyło się spotkanie sióstr Sacré Coeur, będących w formacji początkowej, ale pierwszy raz w takim składzie...

Czytaj więcej

12-04-2018

Grupa rozeznawania

Ruszamy z zapisami na 2018/2019! Każdy człowiek jest zaproszony do odkrywania swojego powołania, odczytywania zamysłu Boga dla swojego życia, z Nim podejmowania ważnych decyzji. Młodym dorosłym w wieku od 18 do 35...

Czytaj więcej

02-04-2018

Prawdziwa radość - Filipina #20

Apel do tych z nas, którzy uważają, że jesteśmy zbyt starzy, by cokolwiek jeszcze robić - wystarczy zwrócić się do Filipiny Duchesne w poszukiwaniu inspiracji. Mając prawie 50 lat opuściła...

Czytaj więcej

26-03-2018

Łaska i siła charakteru: mistycyzm i krzyż - Filipina #19

Czy obraz może przemawiać krzycząc i szepcąc? Ten oto, tak. Krzyczy o łasce i sile charakteru; szepcze o krzyżu. Ascetyczność czarno-białego habitu, koścista, niemal brzydka twarz wyraża surowość, która cechowała Filipinę. Mimo...

Czytaj więcej

16-03-2018

W stronę Nieznanego - Filipina #18

Gdy ktoś decyduje się wyruszyć w stronę nieznanego, nie widzi trudów drogi, gdyż jego wzrok jest skierowany w dal. Filipina, gdy rozpoczynała swoją podróż w kierunku nieznanego, na statku Rebeka...

Czytaj więcej

13-03-2018

S. Dorota w szkole w Kierlikówce

W dniu 28 lutego 2018 roku na zaproszenie Szkolnego Koła Caritas s. Dorota Stokłosa  odwiedziła Szkołę Podstawową w Kierlikówce. Opowiedziała dzieciom o swoim powołaniu i międzynarodowych działaniach podejmowanych przez nasze Zgromadzenie...

Czytaj więcej

12-03-2018

Filipina na skrzyżowaniu - Filipina #17

Pisać o Filipinie to skupić swoje spojrzenie na kimś, kto był wyjątkowy ze względu na swoją wytrwałość. Filipina była kobietą mężną i zdeterminowaną, pokonała wiele trudności siłą kogoś, kto wie...

Czytaj więcej

12-03-2018

Wiosesnne spotkania Rodziny Sacre Coeur

Rodzina Sacre Coeur, czyli osoby świeckie pragnące żyć charyzmatem naszego Zgromadzenia i dzielić z nami powierzoną misję będzie przeżywać kolejne spotkania formacyjne.  Spotkanie w Warszawie: 17 marca od godz. 9.30                    w...

Czytaj więcej

10-03-2018

[video] Intencja modlitewna na marzec 2018

Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do indywidualnego i wspólnotowego rozeznania duchowego. Komentarz Papieża FranciszkaEpoka, w której żyjemy domaga się od nas rozwinięcia dogłębnej zdolności rozeznawania… Rozeznawać między wszystkimi głosami...

Czytaj więcej

05-03-2018

Cnoty potrzebne by przekraczać granice - Filipina #16

Cnoty potrzebne by przekraczać granice: modlitwa, zapał misyjny i pokora  Życie Filipiny ukształtowała modlitwa, pomagając jej objąć to co, istotne w życiu, Boże wezwania. Modlitwa przynagliła Filipinę do opuszczenia wygód rodzinnych i...

Czytaj więcej

05-03-2018

Wizytacja Zarządu Generalnego w Polsce

Trwa wizytacja Zarządu Generalnego w Polsce. Jest to historyczne wydarzenie zarówno dla nas - do tej pory Prowincje odwiedzała tylko delegacja, a nie cały Zarząd, ale też dla nowej Matki...

Czytaj więcej

24-02-2018

Krzyż Filipiny - Filipina #15

Kiedy RSCJ składają swoje śluby wieczyste, otrzymują krzyż, który będą nosić. Poniższe zdjęcie przedstawia krzyż, który otrzymała Filipina; jest on przechowywany w naszym Archiwum Generalnym w Rzymie od 1914 roku. Chociaż...

Czytaj więcej

23-02-2018

Rozeznawanie drogi życia w Białymstoku

Zapraszamy na spotkanie z s. Ewą Bartosiewicz w Duszpasterstwie Akademickim w Białymstoku, które odbędzie się 07.03 w Piwnicy Alademickiej przy Katedrze.

Czytaj więcej

19-02-2018

Spotkanie sióstr w formacji początkowej

Od poniedziałku do piątku (5-9 lutego 2018) trwało spotkanie sióstr Sacre Coeur w formacji początkowej: nowicjuszki i trzech młodych profesek w Warszawie, które przygotowała Joanna Moś RSCJ, mistrzyni nowicjatu i...

Czytaj więcej

18-02-2018

Rozeznawanie drogi życia w Warszawie-Falenicy

W dniach 6-8 kwietnia zapraszamy na weekend rozeznawania drogi życia do Warszawy-Falenicy. Dla kogo? Sesja skierowana jest do osób w wieku 18-35 lat, które poszukują swojego życiowego powołania. Osoby prowadzące Sesję poprowadzą siostry Sacre...

Czytaj więcej

17-02-2018

Troszczyć się o Serce Przebite - Filipina #14

„Mocne było jej serce, które usłyszało głos Boga wzywający ją po raz pierwszy za morza.” To zdanie jest pierwszą zwrotką pieśni wprowadzającej  w święto Filipiny, ale nie oddaje ono w...

Czytaj więcej

11-02-2018

Bóg podczas burzy - Filipina #13

Nic nie daje poczucia bezpieczeństwa, jeżeli nie widzi się Boga podczas burzy „Maszty się uginają, żagle się rwą, porzuca się ster by nie zniszczyć okrętu, nic nie daje poczucia bezpieczeństwa, jeżeli...

Czytaj więcej

07-02-2018

Wsparcie dla Filipińczyków

 SYTUACJA NA FILIPINACH Zagranicznym turystom Filipiny mogą się jawić jako przyrodniczy raj na ziemi i szybko rozwijające się, demokratyczne państwo. Stabilność makroekonomiczna przyciąga inwestorów a wzrost gospodarczy w ostatnich latach wyniósł...

Czytaj więcej

05-02-2018

Na który statek powinnyśmy wsiąść? - Filipina #12

Kapituła Generalna zaprasza wszystkich, którzy należą do  rodziny Sacré Coeur, by  przekraczać nowe granice. Oznacza to, że trzeba być czujnymi, jak dobrzy wartownicy, badacz horyzontu, stróż granic, kochać przestrzenie które...

Czytaj więcej

04-02-2018

"Problemy z bezsennością" - warsztat w Warszawie

"Problemy z bezsennością" 17 lutego 2018 r. godz. 10- 13 W czasie warsztatu możesz uzyskać wiedzę z zakresu  fizjologii snu, zaburzeń snu, zapoznać się z konstruktywnymi sposobami poprawy jakości snu oraz z...

Czytaj więcej

30-01-2018

IV Międzynarodowy Dzień Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi

  Zapraszamy do duchowego przygotowania do IV Międzynarodowego Dnia Modlitwy i Refleksji na temat Walki z Handlem Ludźmi, który obchodzimy 8 lutego we wspomnienie św. Bakhity.  DZIEŃ PIERWSZY Święta Bakhito, Ty jako...

Czytaj więcej

27-01-2018

Stawić czoła nieznanemu - Filipina #11

Rebeka czuje bryzęktóra porusza wstążki na twoim podróżnym kapeluszui wkrótce będziesz wezwanaWSZYSCY NA POKŁAD!Zofia ostatecznie zgadza się i błogosławi ci.Te ostatnie chwile są tak bolesne!winnica – i wózek – ciążąnad...

Czytaj więcej

26-01-2018

Moje doświadczenie w Antofagaście - Chile

W dniach 3-12 stycznia 2018 wzięłam udział w projekcie „Misión País” w Antofagaście, Chile. Misión País to projekt organizowany od 16 lat przez Uniwersytet Katolicki. Skupia studentów z różnych uniwersytetów...

Czytaj więcej

22-01-2018

Korzenie i gałęzie - Filipina #10

Filipinę Duchesne można byłoby określić jako mocny i giętki dąb, odporny na zmiany i wyzwania. Dąb kojarzy się nie tylko z jej nazwiskiem, ale również z charakterem. Skąd to się bierze?...

Czytaj więcej

19-01-2018

Przekrocz swoje granice

Serdecznie zapraszamy na wyjazd wakacyjny do Francji. Tam w ramach międzynarodowego spotkania młodzieży (18-35 lat) związanej z Siostrami Sacre Coeur i francuskimi jezuitami przejdziemy 100 km z Grane do Grenoble...

Czytaj więcej

17-01-2018

Myśląc o Filipinie, w Fukushima - Filipina #9

Filipina Duchesne została dotknięta mocnym Bożym wezwaniem, by iść i żyć wśród Amerykańskich Indian Ameryki Północnej. Pasja niesienia miłości Boga zaprowadziła ją ku nieznanej ziemi i nieznanym ludziom. Podróżowała przez...

Czytaj więcej

06-01-2018

Gwiazda Mędrców - Filipina #8

Z historii życia św. Filipiny Duchesne wybrałam jedno małe wydarzenie, z początku jej misyjnej drogi, bez którego nie byłoby pewnie dalszej historii. Otóż pewnego razu, Filipina będąc w sypialni dziewcząt...

Czytaj więcej

02-01-2018

Iść za „gwiazdą” - Filipina #7

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.” (Mk 16:15) Misja zaczyna się tutaj. Filipina Duchesne była pierwszą misjonarką RSCJ, która dotarła do nowych granic. Wracając do mojego rodzinnego kraju jako...

Czytaj więcej

29-12-2017

Zmarła s. Teofila Szewczyk

W czwartek 28.12 popołudniu odeszła od nas s. Teofila Szewczyk. Jesteśmy pewne, że do Nieba zbierał ją zastęp aniołów, z którymi za życia się przyjaźniła. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona...

Czytaj więcej

28-12-2017

Życzenia z Czadu

Boże Narodzenie 2017 w Gimnazjum « Espoir » de Boużgoudang/Tchad   Drodzy Przyjaciele Szkoły Rolniczej, łączymy się z Wami w modlitwie! Modlimy się, by Dobry Bóg, który narodził się pośród nas towarzyszył Wam każdego dnia! By uśmiech...

Czytaj więcej

24-12-2017

Z Serca do Serca, by dotrzeć do Serc - Filipina #6

Odkąd poznałam Świętą Filipinę, stała się moją przyjaciółką, która towarzyszy mi na mojej duchowej drodze. Podróż Filipiny do Nowego Świata była wynikiem głębokiej modlitwy  i usłyszenia wezwania Serca Jezusa w...

Czytaj więcej

22-12-2017

Pożegnanie naszej Siostry Marioli Vera rscj

16 grudnia, po 8 miesiącach walki z białaczką, odeszła do Pana nasza Siostra z Hiszpanii, Mariola Vera rscj. Żegnamy ją z wielkim bólem, ale przede wszystkim wdzięcznością za jej życie...

Czytaj więcej

19-12-2017

Dzielne niewiasty w przestworzach

!UWAGA! Na tegoroczny wyjazd nie ma już miejsc. Jeśli chcesz otrzymać informację o przyszłorocznym wyjeździe, napisz do nas na paralotnie@siostry-sc.pl Jeśli chcesz dołączyć do nas duchowo, śledź wydarzenie na FB lub blog Spojrzenie...

Czytaj więcej

18-12-2017

Zagłębie ciszy na pustynnej ziemi - Filipina #5

Liczne aspekty życia modlitewnego Filipiny mogłyby być dla nas źródłem refleksji, ale dziś skupmy się na jednym z nich: w jaki sposób jej modlitwa dotykała i inspirowała innych, szczególnie Potawatomi...

Czytaj więcej

09-12-2017

Uzdrawiająca miłość - Filipina #4

Uzdrawiająca miłość Wiosną 1804 roku Zofia Barat była poważnie chora i lekarze w Paryżu potrafili tylko podreperować ją na zdrowiu, ale nie wyleczyć. Punktem zwrotnym stał się lipiec 1806 roku i kilka...

Czytaj więcej

05-12-2017

Ankieta od papieża dla młodych

Franciszek prosi młodych, aby wzięli udział w przygotowaniach do przyszłorocznego Synodu Biskupów, wypełniając ankietę przygotowaną przez Sekretariat Synodu. Ankieta dostępna jest tutaj w 6 językach. Można ją wypełnić do 31...

Czytaj więcej

05-12-2017

[video] Intencja papieska na grudzień 2017

Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowywaniu nowych pokoleń. „Naród, który nie dba o dziadków i źle ich...

Czytaj więcej

04-12-2017

Refleksje ze św. Filipiną #3 - co ją pociągało do modlitwy?

W 1841 roku Filipina Duchesne przybyła na nowe pogranicze – Misję Najświętszej Maryi Panny w Sugar Creek, Kansas. Tam żyła pośród ludzi , których nazwalibyśmy dziś wewnętrznymi przesiedleńcami. Indianie Potawatomi...

Czytaj więcej

30-11-2017

Spotkanie nowicjatów europejskich w Paryżu

W dniach 14 – 16 listopada w Paryżu odbyła się sesja formacyjna dla nowicjuszek europejskich. W spotkaniu prowadzonym przez Noëlle Favet rscj (BFN) oraz Joannę Moś rscj (PLN) brały udział...

Czytaj więcej

26-11-2017

Refleksje ze św. Filipiną #2 - czekając na Boga

Droga Filipino, Kiedy cię spotkałam po raz pierwszy, byłam pod wrażeniem wielu twoich cech charakteru, które głęboko przemówiły do mego serca. Dzisiaj razem z tobą pragnę podjąć refleksję o twym cierpliwym, pełnym wiary...

Czytaj więcej

22-11-2017

Podróż rodziny Sacre Coeur śladami Świętej Magdaleny Zofii

W dniach 01.11 – 08.11. 2017 roku członkowie Rodziny SC uczestniczyli w pielgrzymce do miejsc związanych z życiem i działalnością świętej Magdaleny Zofii Barat. Pierwszym przystankiem był Paryż, w którym...

Czytaj więcej

17-11-2017

Film animowany o Filipinie Duchesne

18 listopada wspominamy św. Filipinę Duchesne. Na naszej stronie znajdziecie jej dłuższy i krótszy życiorys. Dziś szczególnie zapraszamy na krótki film animowany, który przedstawia jej niezwykłą historię!

Czytaj więcej

16-11-2017

[video] Świętujemy 200 lat misji św. Filipiny

W sobotę rozpoczynamy roczne świętowanie ze św. Filipiną. Przygotowaliśmy dla Was:-> we wtorki refleksje naszych Sióstr z całego świata-> w czwartki inspirujący cytat Filipiny-> akcję #flatphilippine i #filipina200-> nie zapomnij...

Czytaj więcej

10-11-2017

Spotkanie w Warszawie #2

Serdecznie zapraszamy do Warszawy na kolejne spotkanie z cyklu: "O rozeznawaniu drogi życia". Tym razem zmierzymy się z tematem "Nie pozwól, by życie decydowało za Ciebie!", a spotkanie poprowadzą s...

Czytaj więcej

06-11-2017

Powitać tańcem Nowy Rok!

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach - indywidualnie lub z rodziną RAZEM ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ POWITAĆ TAŃCEM NOWY ROK ​29 grudnia 2017 - 1 stycznia 2018 Miejsce: Klasztor Sióstr Sacré Coeur, Tarnów, ul...

Czytaj więcej

21-10-2017

Historia ze Lwowa

Krótka historia życia s. Marii Kosińskiej rscj. (video)                

Czytaj więcej

20-10-2017

Uroczystość Mater Admirabilis

Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa posiada „swoją” Matkę Bożą. Jest to fresk Mater Admirabilis, Matka Przedziwna, namalowany w 1844 r. na ścianie klasztornego korytarza w Trinita dei Monti w Rzymie przez Paulinę Perdrau...

Czytaj więcej

16-10-2017

[video] Spotkanie w Warszawie #1

S. Alicja Banach i s. Ewa Bartosiewicz serdecznie zapraszają na spotkanie w Warszawie poświęcone rozeznawaniu drogi życia. Duszpasterstwo Akademickie DĄB - ul. Rakowiecka 61

Czytaj więcej

10-10-2017

Przyjęcie do Nowicjatu - zdjęcia i film

Z ogromną radością dzielimy się z Wami relacją z przyjęcia do Nowicjatu Doroty Piesak :) Prosimy Was o modlitwę za nią, by całym sercem pozwalała się prowadzić Jezusowi przez najbliższe...

Czytaj więcej

06-10-2017

Spotkanie w Kędzierzynie-Koźle

W dniach 23 - 24 września 2017 odpowiadając na zaproszenie Księdza Proboszcza, gościłyśmy w parafii Piusa X i Marii Goretti w Kędzierzynie Koźlu. W czasie Mszy świętych dzieliłyśmy się doświadczeniem...

Czytaj więcej

04-10-2017

Festiwal Młodych Marki.FM

Już po raz trzeci w Markach zagrał Festiwal Młodych Marki.FM, który powstał dzięki zaangażowaniu Fundacji Otwarte Serce w aktywizację młodzieży. Festiwal się rozwija i otwiera na  nowe gatunki muzyczne niż...

Czytaj więcej

03-10-2017

Tydzień Modlitwy za Uchodźców

Wzorem ubiegłych dwóch lat chcielibyśmy także tej jesieni pamiętać o uchodźcach, którzy zginęli w drodze do Europy organizując Tydzień Modlitwy za Uchodźców, wspierany przez komisję episkopatu ds. migracji. Wierzymy, że...

Czytaj więcej

09-09-2017

[video] Intencja papieska na wrzesień

Aby nasze parafie, „ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości”.

Czytaj więcej

31-08-2017

Jedno Serce z młodymi

Rusza tegoroczny projekt Jedno Serce z młodymi! Konkretna Siostra od października do czerwca modli się w Waszych intencjach, Wy modlicie się za powołania. Żeby wziąć udział, wystarczy wysłać maila na...

Czytaj więcej

09-08-2017

Międzynarodowe spotkanie w Poznaniu

We wtorek rozpoczęłyśmy międzynarodowe spotkanie w Poznaniu (profeski o ślubach czasowych). Przyjechały do nas Siostry z Anglii, Irlandii, Francji, Hiszpanii i Węgier. Polecamy Waszej pamięci spotkanie i wszystkie uczestniczki!

Czytaj więcej

03-08-2017

[video] Intencja papieska na sierpień

Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego

Czytaj więcej

12-07-2017

Forum duchowe ze św. Filipiną Duchesne

Dzisiaj rozpoczęło się forum poświęcone duchowości św. Filipiny Duchesne z okazji 200-lecia jej przybycia do Ameryki Północnej. Odbywa się ono w St. Louis i z Polski biorą w nim udział...

Czytaj więcej

08-07-2017

Niektóre wydarzenia z naszych wspólnot

Rok wspólnotowy 2016/2017 zakończył się przed wakacjami. Oto niektóre z wydarzeń, które miały miejsce w naszych wspólnotach w Warszawie, w Markach i w Gdyni. Zaprszamy do naszych galerii!

Czytaj więcej

03-07-2017

[video] Intencja papieska na lipiec

Intencja papieska – lipiec 2017 Za ewangelizację: Za naszych braci i siostry, którzy oddalili się od wiary, aby dzięki naszej modlitwie i naszemu ewangelicznemu świadectwu ponownie odkryli obecność Pana bogatego w...

Czytaj więcej

21-06-2017

List na Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa

W naszej tradycji od samego początku istniał zwyczaj wysyłania listu na Uroczystość Serca Jezusa przez Matkę Generalną do całego Zgromadzenia. W tym roku Barbara Dawson, wybrana na Kapitule Generalnej 2016...

Czytaj więcej

19-06-2017

Spotkanie europejskich nowicjuszek w Budapeszcie

W dniach 8 - 12.06. 2017r. odbyło się w Budapeszcie spotkanie formacyjne dla nowicjuszek i kandydatek zaakceptowanych do nowicjatu. W spotkaniu prowadzonym przez Noëlle Favet rscj (BFN) i Joannę Moś...

Czytaj więcej

07-06-2017

Dzień Migranta i Uchodźcy

Siostra Barbara Olejnik RSCJ miała okazję wygłosić konferencję podczas Dnia Migranta i Uchodźcy na KULu w Lublinie. Dzieliła się ona swoim dwuletnim doświadczeniem pracy w Centrum WAkcji, które jest częścią...

Czytaj więcej

04-06-2017

Ewangelizatorzy Lednicy w Pobiedziskach

Kolejny rok z rzędu Ewangelizatorzy Lednicą organizują swoje rekolejce w naszym Domu w Pobiedziskach. Wspólnota św. Jacka działająca przy poznańskich dominikanach zgormadziła w tym roku 163 osób z całej Polski...

Czytaj więcej

04-06-2017

[video] Intencja papieska na czerwiec

Intencja papieska na czerwiec 2017: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar.

Czytaj więcej

29-05-2017

Spotkanie formacji początkowej

W dniach 26-28 maja w Markach pod Warszawą odbyło się spotkanie formacji początkowej, czyli 4 profesek o ślubach czasowych i jednej kandydatki. Tematem głównym był ślub posłuszeństwa, na temat którego...

Czytaj więcej

24-05-2017

Wspomnienie św. Magdaleny Zofii Barat

W święto naszej założycielki, św. Magdaleny Zofii Barat, zapraszamy do przeczytania jej konferencji, wygłoszonej w wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego w roku 1857.

Czytaj więcej

09-05-2017

Trwa tydzień modlitw o powołania

Jeśli rozeznajesz wybór drogi życia, to polecamy 7 kroków, które mogą pomóc w tej wędrówce. Jak ktoś już rozeznał, to niech wspiera modlitwą! Zapraszamy do lektury!

Czytaj więcej

03-05-2017

[video] Intencja papieska na maj

W maju papież Franciszek poleca byśmy modlili się w następującej intencji: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania,sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Czytaj więcej

18-04-2017

[video] Śluby wieczyste, Rzym 2017

22 stycznia w Rzymie, s. Iwona Baryś złożyła swoje śluby wieczyste. Zapraszamy do ucieszenia się raz jeszcze tym pięknym wydarzeniem - tym razem mamy dla Was skrót filmowy z uroczystości.

Czytaj więcej

05-04-2017

[video] Intencja papieska na kwiecień

W tym miesiącu modlimy się w papieskiej intencji ogólnej: „Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym”.

Czytaj więcej

02-03-2017

[video] Intencja papieska na marzec

W tym miesiącu modlimy się w papieskiej intencji ewangelizacyjnej: „Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej”

Czytaj więcej

24-02-2017

[Foto] Wydarzenia z Domu Grabowskiego

Oto co w ostatnim czasie działo się w największym naszym domu, czyli na Grabowie. Zapraszamy do relacji i zdjęć!

Czytaj więcej

23-02-2017

Szkoła Radości

Już niedługo piętnasta edycja Szkoły Radości organizowanej przez s. Marię Głowacką RSCJ. Zapraszamy do przeczytania świadectwa ks. Mirka, który w projekcie uczestniczy od początku.

Czytaj więcej

21-02-2017

[Foto] Dom Rekolekcyjny w Pobiedziskach

Serdecznie zapraszamy do naszego Domu Rekolekcyjnego w Pobiedziskach. Oto co działo się u nas w zeszłym roku. Aktualną ofertę znajdziecie na www.rekolekcje-sc.pl

Czytaj więcej

15-02-2017

[Foto] Z życia przedszkola

Przedszkole Sacré Coeur w Tarnowie liczy 215 dzieci w dziewięciu oddziałach. Oto niektóre wydarzenia z ich życia...

Czytaj więcej

13-02-2017

Nocne Czuwanie w Warszawie - relacja

Dnia 4 lutego 2017 uczestniczyłam z Bożeną Kunicką w części nocnego czuwania zorganizowanego przez Sieć Bakhita w kościele Św. Krzyża w Warszawie.

Czytaj więcej

12-02-2017

Warsztat rozwoju osobistego "W poszukiwaniu siebie"

Jeśli szukasz dobrej relacji z sobą i z innymi, swojego miejsca w życiu i drogi, którą chcesz obrać, jesteś ciekawy odkrywania swojej tożsamości i trochę jesteś w tym zagubiony, zapraszamy...

Czytaj więcej

08-02-2017

[video] Intencja papieska na luty

Począwszy od bieżącego roku w każdym miesiącu jest tylko jedna papieska intencja – na przemian raz ewangelizacyjna, a drugi raz ogólna.  W lutym modlimy się w podanej przez Ojca Świętego intencji...

Czytaj więcej

02-02-2017

Dzień życia konsekrowanego

Dzisiaj obchodzimy dzień życia konsekrowanego. Jako osoby konsekrowane świętujemy, dziękując Bogu za dar naszego powołania. Pragniemy w tym dniu podziękować też Wam za nieustanną modlitwę w naszych intencjach, za wsparcie...

Czytaj więcej

27-01-2017

Dzień modlitw w intencji współczesnych niewolników

Pragniemy odpowiedzieć na wezwanie papieża Franciszka, który mówi: „Niech każdy z nas czuje się zobowiązany, by być rzecznikiem naszych zniewolonych braci i sióstr, upokorzonych w swej godności”. Kolejny dzień modlitw w...

Czytaj więcej

24-01-2017

Zdjęcia ze ślubów wieczystych

Relację zdjęciową ze ślubów iweczystych w Rzymie znajdziecie na naszej stronie międzynarodowej.

Czytaj więcej

18-01-2017

[VIDEO] Spotkanie młodych profesek w Madrycie

Na przełomie roku 2016 i 2017, w dniach od 29 grudnia do 1 stycznia, w Madrycie odbyło się kolejne europejskie spotkanie formacji początkowej. Uczestniczyły w nim młode profeski z prowincji: BFN...

Czytaj więcej

17-01-2017

50-lecie ślubów zakonnych s. Zofii Ziołkowskiej

10 grudnia 2016 roku w Warszawie-Grabowie miała miejsce uroczystość jubileuszowa 50-cio-lecia ślubów zakonnych s. Zofii Ziołkowskiej RSCJ. Zapraszamy do przeczytania jej relacji z tego pięknego dnia!

Czytaj więcej

10-01-2017

Świadectwa po ŚDM i spotkaniu w Tarnowie

ŚDM już dawno za nami, a owoce wciąż napływają do nas ze wszystkich stron świata! Zapraszamy do poznania niezwykłych świadectw naszych Sióstr oraz innych uczestników spotkania w Tarnowie i Krakowie.  

Czytaj więcej
pozostałe nowości
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA