Witamy

na stronie Sióstr Prowincji Polskiej Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur. Jesteśmy Zgromadzeniem międzynarodowym, które powstało ponad 200 lat temu dzięki odpowiedzi św. Magdaleny Zofii Barat na wezwanie Ducha Świętego. Tak jak ona zaproszone przez Chrystusa, radosne, bo znalazłyśmy skarb, pragniemy być Sercem Boga w świecie. Około 2400 sióstr służy w 41 krajach świata. Serce Jezusa wyznacza sposób bycia i działania naszego serca, naszej istoty.

Nasze wychowanie skoncentrowane jest na osobie. Dowartościowanie osoby w całej jej godności, jej powołanie do budowania komunii, do przekształcania społeczeństwa od wewnątrz, to główne wytyczne dla naszych programów, naszej polityki i praktyki wychowawczej.


Nie możemy rozwiązywać problemów naszego kraju, lecz sądzimy, że jesteśmy w stanie stworzyć przestrzenie, w których młodzi będą mogli żyć w większym poczuciu godności, a jako wychowawcy poszerzą te przestrzenie godności i nadziei dla dzieci i młodzieży w różnych częściach kraju.

Dwa aspekty określają nasz projekt: rzeczywistość, która z każdym dniem jest coraz trudniejsza, lecz i budząca nadzieję, oraz zgłębienie na nowo, twórczo i lojalnie, naszej duchowości jako Zgromadzenia międzynarodowego. Niezmiennie z uwagą skupioną na Słowie i na życiu ludu.

Nasze wychowanie skoncentrowane jest na osobie. Dowartościowanie osoby w całej jej godności, jej powołanie do budowania komunii, do przekształcania społeczeństwa od wewnątrz, to główne wytyczne dla naszych programów, naszej polityki i praktyki wychowawczej, ze stosowaniem metody całościowej, dynamicznej, pozytywnej, opartej na wartościach. 80 % naszych uczniów pochodzi ze środowisk ludowych i z marginesu społecznego. Przybywają do nas zdecydowani przezwyciężyć swoje ograniczenia ekonomiczne, słabe zdrowie, niepewność. Bardzo potrzebują serca i szukają ciepła i życzliwości.

Cały proces ich formacji związany jest z dziećmi, z młodzieżą, z otoczeniem w przeważającej części biednym. W ten sposób poprzez naukę, pracę i własne doświadczenia stopniowo zawiązują się więzy solidarności. Ponieważ uczącym się również brak wielu rzeczy, przyzwyczajają się do patrzenia na rzeczywistość jako na miejsca spotkania z braćmi i Bogiem.

Przygotowanie zawodowe daje uczniowi świadomość własnej wartości. Zależy nam na tym, aby uczył się samodzielnie, rozwijał swoje możliwości i zdobywał nowe wiadomości. Cel pracy: praktyka/teoria/praktyka – przygotowuje go do tego, by umiał być, umiał się uczyć, działać i żyć z innymi.

Klimat szacunku dla każdej kultury jest zapewniony, a tożsamość kulturową podtrzymuje i rozwija włączenie działalności wychowawczej w cały kontekst społeczno-kulturalny, nauczanie, posługiwanie się tym samym językiem, poznawanie kultury i obyczajów kraju.

Jesteśmy poruszone przemocą panującą wśród młodych, a wywołaną biedą, brakiem perspektyw, odebranych młodzieży przez system neoliberalny, przemocą pokazywaną w mediach. Dlatego popieramy prace badawcze dotyczące problemów młodzieży, propozycje projektów alternatywnych. Próbujemy walczyć z nastawieniem na walkę konkurencyjną o zdobycie własnego miejsca kosztem innych, propagujemy pracę w grupach, szerząc przekonanie, że wszyscy mamy wspólną misję. Poszukując modelu skuteczności wybieramy małe ziarno, noszące w sobie obietnicę owocowania.

Jesteśmy w stałym kontakcie z setkami wychowawców z państwowych ośrodków w Limie i na prowincji. Wspomagamy ich naszym Programem Formacji. Ci nauczyciele stanowią część ubogiej większości, ponieważ ich pensje nie odpowiadają minimum życiowemu, a pracują a trudnych, zmieniających się warunkach.

Również naszą opcją i już od początku, w ramach praktycznych ćwiczeń dla nauczycieli, jest służenie pomocą Ośrodkom edukacyjnym, które mają mniej możliwości oraz ich wspólnotom.

Na prowincji pomagamy w kształceniu liderów środowisk wiejskich, po to, by mogli stać się wychowawcami własnych wspólnot. Współpracujemy w formowaniu uczących się dzieci, a podczas wakacji nasi studenci uczestniczą w akcjach wychowawczych, obejmujących dzieci z ulicy, sieroty, młodociane matki oraz katechizację.

W ramach narodowego programu alfabetyzacji cała nasza młodzież pomaga kobietom, które przez solidarność prowadzą restauracje ludowe, oraz rodzinom osób zaginionych.

To poznanie rzeczywistości z bliska jest już zaangażowaniem się w sprawy naszego ludu i wnosi do naszej instytucji nowe życie. Wspólna praca i bycie razem to cechy naszej posługi; współpraca z instytucjami zaprzyjaźnionymi, z organizacjami pozarządowymi, zaangażowanymi z racji swej wiary, z Ministerstwem Edukacji. Wszystko to sprawia, że nasz program, z punktu widzenia koncepcji i organizacji, jest zwarty i doceniany.

Zgromadzenie pełni swą posługę tutaj już od 122 lat, nieustannie i zawsze pobudzająco. Idziemy z rytmem czasów, a cel, jaki nam przyświeca jest aktualny i żywy, gdyż Bóg – jego natchnienie, pozostaje ciągle nowy. Dlatego marzymy, iż pewnego dnia „ucałują się sprawiedliwość i pokój”.

 

 

Elizabeth Bazán rscj

 

 

09-12-2017

Uzdrawiająca miłość

Uzdrawiająca miłość Wiosną 1804 roku Zofia Barat była poważnie chora i lekarze w Paryżu potrafili tylko podreperować ją na zdrowiu, ale nie wyleczyć. Punktem zwrotnym stał się lipiec 1806 roku i kilka...

Czytaj więcej

05-12-2017

Ankieta od papieża dla młodych

Franciszek prosi młodych, aby wzięli udział w przygotowaniach do przyszłorocznego Synodu Biskupów, wypełniając ankietę przygotowaną przez Sekretariat Synodu. Ankieta dostępna jest tutaj w 6 językach. Można ją wypełnić do 31...

Czytaj więcej

04-12-2017

Refleksje ze św. Filipiną #3 - co ją poc…

W 1841 roku Filipina Duchesne przybyła na nowe pogranicze – Misję Najświętszej Maryi Panny w Sugar Creek, Kansas. Tam żyła pośród ludzi , których nazwalibyśmy dziś wewnętrznymi przesiedleńcami. Indianie Potawatomi...

Czytaj więcej

30-11-2017

Spotkanie nowicjatów europejskich w Pary…

W dniach 14 – 16 listopada w Paryżu odbyła się sesja formacyjna dla nowicjuszek europejskich. W spotkaniu prowadzonym przez Noëlle Favet rscj (BFN) oraz Joannę Moś rscj (PLN) brały udział...

Czytaj więcej

26-11-2017

Refleksje ze św. Filipiną #2 - czekając …

Droga Filipino, Kiedy cię spotkałam po raz pierwszy, byłam pod wrażeniem wielu twoich cech charakteru, które głęboko przemówiły do mego serca. Dzisiaj razem z tobą pragnę podjąć refleksję o twym cierpliwym, pełnym wiary...

Czytaj więcej

22-11-2017

Podróż rodziny Sacre Coeur śladami Święt…

W dniach 01.11 – 08.11. 2017 roku członkowie Rodziny SC uczestniczyli w pielgrzymce do miejsc związanych z życiem i działalnością świętej Magdaleny Zofii Barat. Pierwszym przystankiem był Paryż, w którym...

Czytaj więcej

17-11-2017

Film animowany o Filipinie Duchesne

18 listopada wspominamy św. Filipinę Duchesne. Na naszej stronie znajdziecie jej dłuższy i krótszy życiorys. Dziś szczególnie zapraszamy na krótki film animowany, który przedstawia jej niezwykłą historię!

Czytaj więcej

16-11-2017

[video] Świętujemy 200 lat misji św. Fil…

W sobotę rozpoczynamy roczne świętowanie ze św. Filipiną. Przygotowaliśmy dla Was:-> we wtorki refleksje naszych Sióstr z całego świata-> w czwartki inspirujący cytat Filipiny-> akcję #flatphilippine i #filipina200-> nie zapomnij...

Czytaj więcej

10-11-2017

Spotkanie w Warszawie

Serdecznie zapraszamy do Warszawy na kolejne spotkanie z cyklu: "O rozeznawaniu drogi życia". Tym razem zmierzymy się z tematem "Nie pozwól, by życie decydowało za Ciebie!", a spotkanie poprowadzą s...

Czytaj więcej

06-11-2017

Powitać tańcem Nowy Rok!

Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach - indywidualnie lub z rodziną RAZEM ZE ŚWIĘTĄ RODZINĄ POWITAĆ TAŃCEM NOWY ROK ​29 grudnia 2017 - 1 stycznia 2018 Miejsce: Klasztor Sióstr Sacré Coeur, Tarnów, ul...

Czytaj więcej

21-10-2017

Zmarła s. Maria Kosińska

W piątek rano, w święto Mater Admirabilis odeszła do Pana s. Maria Kosińska. Otaczamy ją naszą szczególną modlitwą. Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek (23.10) o godz. 12:00 w Warszawie w...

Czytaj więcej
pozostałe nowości

SŁOWO ŚW. MAGDALENY ZOFII

Mędrcom wystarcza mało, jeszcze mniej wystarcza świętym.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ MIĘDZYNARODOWĄ

SPOTKASZ NAS RÓWNIEŻ NA:

rekolekcje

prychoterapia systemowa

psychoterapia
 
CZad Szkoła rolnicza
Fundacja Pasja życia
Fundacja Otwarte Serce