Witamy

na stronie Sióstr Prowincji Polskiej Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa Sacré Coeur. Jesteśmy Zgromadzeniem międzynarodowym, które powstało ponad 200 lat temu dzięki odpowiedzi św. Magdaleny Zofii Barat na wezwanie Ducha Świętego. Tak jak ona zaproszone przez Chrystusa, radosne, bo znalazłyśmy skarb, pragniemy być Sercem Boga w świecie. Około 2400 sióstr służy w 41 krajach świata. Serce Jezusa wyznacza sposób bycia i działania naszego serca, naszej istoty.

Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany. (J 9,1-41)

Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Uczniowie Jego zadali Mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym - on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale /stało się tak/, aby się na nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła Tego, który Mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce Siloam - co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: Czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: Tak, to jest ten, a inni przeczyli: Nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: To ja jestem. Mówili więc do niego: Jakżeż oczy ci się otwarły? On odpowiedział: Człowiek zwany Jezusem uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie: Idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego: Gdzież On jest? On odrzekł: Nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstało wśród nich rozdwojenie. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: A ty, co o Nim myślisz w związku z tym, że ci otworzył oczy? Odpowiedział: To prorok. Jednakże Żydzi nie wierzyli, że był niewidomy i że przejrzał, tak że aż przywołali rodziców tego, który przejrzał, i wypytywali się ich w słowach: Czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomym urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś jego tak odpowiedzieli: Wiemy, że to jest nasz syn i że się urodził niewidomym. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi, nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie jego samego, ma swoje lata, niech mówi za siebie. Tak powiedzieli jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli jego rodzice: Ma swoje lata, jego samego zapytajcie! Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy, i rzekli do niego: Daj chwałę Bogu. My wiemy, że człowiek ten jest grzesznikiem. Na to odpowiedział: Czy On jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem: byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego: Cóż ci uczynił? W jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a wyście mnie nie wysłuchali. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać Jego uczniami? Wówczas go zelżyli i rzekli: Bądź ty sobie Jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza. My wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do Niego zaś nie wiemy, skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek: W tym wszystkim to jest dziwne, że wy nie wiecie, skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje, natomiast Bóg wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic czynić. Na to dali mu taką odpowiedź: Cały urodziłeś się w grzechach, a śmiesz nas pouczać? I precz go wyrzucili. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go rzekł do niego: Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do niego Jezus: Jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie. On zaś odpowiedział: Wierzę, Panie! i oddał Mu pokłon. Jezus rzekł: Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, aby ci , którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli i rzekli do Niego: Czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: "Widzimy", grzech wasz trwa nadal. (J 9,1-41)

Prośba o czystość intencji: Aby wszystkie moje czyny, decyzje i zamiary były skierowane ku chwale i służbie Bożej.

 Wyobraź sobie sCzłowieka, który nigdy nie widział, nie wie co to znaczy, że coś jest kolorowe, błyszczące, olśniewające i który nagle otrzymuje od Pana Jezusa dar wzroku. Wczuj sie w jego radość, zdziwienie, fascynację nową rzeczywistością.

 Prośba do tej medytacji: O łaskę spotkania z Jezusem, ktory przekracza nasze o Nim wyobrażenia, który jest zatroskany o ciebie.

Rabbi, kto zgrzeszył, że urodził się niewidomy, on czy jego rodzice?

 W sytuacjach trudnych, niezrozumiałych spontanicznie rodzi się w nas tendencja do szukania winnych, tzw. kozła ofiarnego. Kto zgrzeszył?, kto jest winny nieszczęściu tego człowieka? Co leży u podstaw takich pytań?

W Starym Testamencie kozłem ofiarnym było zwierzę, na które składał swoje winy i grzechy i które było wyganiane na pustynię. Był to sposób radzenia sobie ze złem, niejako odsuwania go od siebie. Taktyka Jezusa jest jednak zupełnie inna, nasz Pan stanął do walki ze złem, nasze grzechy wziął na Siebie i przez swoją mękę i śmierć pokonał zło w naszym imieniu i dla naszego zbawienia.

Jaki trudności, niepowodzenia, nieszczęścia są twoim udziałem? Żyjemy w Godzinie Syna Człowieczego i dziś jesteśmy zaproszeni, aby z łaską Bożą spojrzeć na nie jako na przestrzeń objawiania się chwały Bożej.

 Człowiek ten nie jest od Boga bo nie zachowuje szabatu

 Szabat był dla faryzeuszy jedną z największych świętości. Byli tam bardzo skoncentrowani na przestrzeganiu spoczynku szabatu, że zapomnieli o celu, dla którego Bóg go ustanowił i uczynili go ważniejszym od miłości do człowieka. Dlatego Jezus mówił z mocą, że to szabat został ustanowiony dla człowieka a nie człowieka dla szabatu.

Ludzie najbardziej pobożni w narodzie, tak mocno minęli się z zamysłem Boga, że nawet Boży Syn nie był w stanie, nie niszcząc ich wolności, by dotrzeć do ich serca. Nawet ewidentny cud, jaki Jezus uczyni, od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Dla faryzeuszy liczył się wyłącznie ich własny punkt widzenia, oni są pewni, że Bóg jest grzesznikiem, bo jego działanie nie mieści się w schematach jakimi żyją.

Gdy czytamy Ewangelię to oczywistym staję się, że dla porządnych Żydów, dla elity Izraela Jezus był skandalistą.

Czego jesteś w życiu absolutnie pewny? Jaki zwyczaj, zachowanie, postawę stawiasz ponad otwartością na drugiego człowieka? A może jest blisko ciebie osoba, przez którą Pan Bóg chce objawić coś więcej o sobie, otworzyć ciebie na Jego niestereotypowe działanie?

 Przecz go wyrzucili. Jezus usłyszał to i potkawszy go …

Osobiste spotkania z Bogiem, doświadczenie Jego uzdrawiającej mocy może łączyć się z niezrozumieniem przez tych, którzy nas otaczają, przez bliskich, przez tych, od których w różny sposób zależymy. Może łączyć się z doświadczeniem odrzucenia. Jednak Jezus dobrze wie co przeżywamy, On nam nieustannie towarzyszy, choć nie zawsze to widzimy i czujemy.

Pan dokonują w nas swoich dzieł bierze na Siebie odpowiedzialność za nas, pragnie naszego duchowego wzrostu i objawiając Siebie pomaga nam w wierze i w ukierunkowaniu naszego życia na Boga. Tylko wówczas odnajdujemy naszą najgłębszą tożsamość i cel, dla którego zostaliśmy stworzeni: aby Boga, Pana naszego chwalić, czcić i Jemu służyć, a przez to zbawić duszę swoją (św. Ignacy Loyola).

przygotowała s. Renata Ryszkowska rscj

19-01-2018

Przekrocz swoje granice

Serdecznie zapraszamy na wyjazd wakacyjny do Francji. Tam w ramach międzynarodowego spotkania młodzieży (18-35 lat) związanej z Siostrami Sacre Coeur i francuskimi jezuitami przejdziemy 100 km z Grane do Grenoble...

Czytaj więcej

17-01-2018

Myśląc o Filipinie, w Fukushima - Filipi…

Filipina Duchesne została dotknięta mocnym Bożym wezwaniem, by iść i żyć wśród Amerykańskich Indian Ameryki Północnej. Pasja niesienia miłości Boga zaprowadziła ją ku nieznanej ziemi i nieznanym ludziom. Podróżowała przez...

Czytaj więcej

17-01-2018

Jak spać, aby wyspać się? - warsztat w W…

„Jak spać, aby wyspać się? aburzenia snu: choroba czy objaw”  - 2 sesje  20 stycznia 2017 r. godz.10 – 1317 lutego 2018 r. godz. 10- 13 W czasie warsztatu możesz uzyskać wiedzę...

Czytaj więcej

06-01-2018

Gwiazda Mędrców - Filipina #8

Z historii życia św. Filipiny Duchesne wybrałam jedno małe wydarzenie, z początku jej misyjnej drogi, bez którego nie byłoby pewnie dalszej historii. Otóż pewnego razu, Filipina będąc w sypialni dziewcząt...

Czytaj więcej

02-01-2018

Iść za „gwiazdą” - Filipina #7

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu.” (Mk 16:15) Misja zaczyna się tutaj. Filipina Duchesne była pierwszą misjonarką RSCJ, która dotarła do nowych granic. Wracając do mojego rodzinnego kraju jako...

Czytaj więcej

29-12-2017

Zmarła s. Teofila Szewczyk

W czwartek 28.12 popołudniu odeszła od nas s. Teofila Szewczyk. Jesteśmy pewne, że do Nieba zbierał ją zastęp aniołów, z którymi za życia się przyjaźniła. Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona...

Czytaj więcej

28-12-2017

Życzenia z Czadu

Boże Narodzenie 2017 w Gimnazjum « Espoir » de Boużgoudang/Tchad   Drodzy Przyjaciele Szkoły Rolniczej, łączymy się z Wami w modlitwie! Modlimy się, by Dobry Bóg, który narodził się pośród nas towarzyszył Wam każdego dnia! By uśmiech...

Czytaj więcej

24-12-2017

Z Serca do Serca, by dotrzeć do Serc - F…

Odkąd poznałam Świętą Filipinę, stała się moją przyjaciółką, która towarzyszy mi na mojej duchowej drodze. Podróż Filipiny do Nowego Świata była wynikiem głębokiej modlitwy  i usłyszenia wezwania Serca Jezusa w...

Czytaj więcej

22-12-2017

Pożegnanie naszej Siostry Marioli Vera r…

16 grudnia, po 8 miesiącach walki z białaczką, odeszła do Pana nasza Siostra z Hiszpanii, Mariola Vera rscj. Żegnamy ją z wielkim bólem, ale przede wszystkim wdzięcznością za jej życie...

Czytaj więcej

05-12-2017

Ankieta od papieża dla młodych

Franciszek prosi młodych, aby wzięli udział w przygotowaniach do przyszłorocznego Synodu Biskupów, wypełniając ankietę przygotowaną przez Sekretariat Synodu. Ankieta dostępna jest tutaj w 6 językach. Można ją wypełnić do 31...

Czytaj więcej

30-11-2017

Spotkanie nowicjatów europejskich w Pary…

W dniach 14 – 16 listopada w Paryżu odbyła się sesja formacyjna dla nowicjuszek europejskich. W spotkaniu prowadzonym przez Noëlle Favet rscj (BFN) oraz Joannę Moś rscj (PLN) brały udział...

Czytaj więcej

22-11-2017

Podróż rodziny Sacre Coeur śladami Święt…

W dniach 01.11 – 08.11. 2017 roku członkowie Rodziny SC uczestniczyli w pielgrzymce do miejsc związanych z życiem i działalnością świętej Magdaleny Zofii Barat. Pierwszym przystankiem był Paryż, w którym...

Czytaj więcej
pozostałe nowości

SŁOWO ŚW. MAGDALENY ZOFII

O, jak jedno spojrzenie z wiarą i miłością na Jezusa cierpiącego leczy rany duszy i pociesza w smutku.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ MIĘDZYNARODOWĄ

SPOTKASZ NAS RÓWNIEŻ NA:

Fundacja Pasja życia
psychoterapia
Fundacja Otwarte Serce
prychoterapia systemowa
CZad Szkoła rolnicza

rekolekcje