Święta Magdalena Zofia  zawierzyła Zgromadzenie Matce Boskiej Bolesnej, którą poleciła namalować na murze ogrodu Villa Lante w Rzymiew 1839 r. Jej święto obchodzimy wraz z całym Kościołem 15 września.

 

 

Jest to obraz, przed którym św. Magdalena Zofia poświęciła się Sercu Jezusa w Święto Ofiarowania NMP 21 listopada 1800r.
Odtąd znajduje się on zawsze w domu macierzystym. Jej święto obchodzimy 21 listopada jako rocznicę powstania Zgromadzenia Sacré Coeur.

 Jest to obraz, przed którym św. Magdalena Zofia poświęciła się Sercu Jezusa w Święto Ofiarowania NMP 21 listopada 1800r.
Odtąd znajduje się on zawsze w domu macierzystym. Jej święto obchodzimy 21 listopada jako rocznicę powstania Zgromadzenia Sacré Coeur.

Niepokalane Serce Maryi w głębiny tego źródła Zgromadzenie winno zstępować, gdy szuka sekretu życia wewnętrznego, na którym zostało w zasadniczy sposób ugruntowane. Konstytucje mówią o tym sekrecie, gdy wskazują "Maryję ściśle zjednoczoną z Trzema Osobami Trójcy św." Gdy św. Magdalena-Zofia poświęcała nasze Zgromadzenie Sercu Maryi, otwierała przed nami perspektywy zjednoczenia, które było jej udziałem. Stanowią one prawdziwą formułę życia wewnętrznego, wskazują na głębię, do której Najświętsza Panna może nas sprowadzić, dno naszych dusz, gdzie przebywają Trzy Osoby Trójcy Świętej, czekają na nas i nas pragną.

 

"Mater Admirabilis" czyli Matka Przedziwna
jest patronką życia wewnętrznego łączącego kontemplację i działanie oraz  wychowanek i wychowanków Sacré-Coeur na świecie. 20 października obchodzimy jej święto.

Ten obraz Serca Jezusa został namalowany według objawień Pana Jezusa siostrze Józefie Memendez rscj, hiszpańskiej zakonnicy Sacre Coeur. Spisane przez nią objawienia zostały wydane pod tytułem "Wezwanie do miłości" WAM 2007.

Figura ta znajduje się w domu Zgromadzenia  w Kenwood w Stanach Zjednoczonych.

Obraz ten był przez dlugie lata w kaplicy naszej szkoły w Pobiedziskach. A obecnie znajduje się w domu prowincjalnym w Warszawie.


Krzyż Chrystusa Baranka i Pasterza z kaplicy Nowicjatu Sióstr Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur) wprowadza nas, modlących się przed Nim, w Tajemnicę Wcielonej Miłości Boga objawionej ludziom na Krzyżu.