Samo imię jest echem jej życia. Było to rzeczywiście życie bez pretensji, życie wielkiej prostoty. Niewiasta mężna, szczerze oddana prostemu ideałowi. Kobieta o wielkich talentach i prostocie dziecka, całkowicie oddana innym, a równocześnie dbająca o głębokie zjednoczenie z Bogiem, mocna i wewnętrzna. Wszystko to jest prawdziwe w jasnym imieniu o małej ilości sylab: Janet Erskine Stuart.