Święta Filipina to kobieta, która pokazuje nam, co jest w życiu najważniejsze i jak radzić sobie z wszelkimi trudnościami. Ta Kobieta-Która-Nieustannie-Się-Modli, jak nazwali ją Indianie, mówi nam jak Bóg patrzy na nasze życie.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji power point o życiu i dziele św. Filipiny.

Filipina Duchesne urodziła się w Grenoble we Francji 29 sierpnia 1769. Miała siedem sióstr i jednego brata. Jej rodzina była znana z silnej woli i przekonującej osobowości. Wychowana była przez Wizytki z klasztoru Sainte Marie-d’en-Haut w Grenoble, a jej matka oczekiwała od niej służby wobec ubogich, więc od najmłodszych lat czuła się powołana do życia zakonnego. Jej żarliwe pragnienie by służyć Bogu, dało jej odwagę do pokonania sprzeciwu swojego ojca i wstąpienia w wieku lat 18 do Wizytek.

Louis Baunard, ŚWIĘTA FILIPINA DUCHESNE (1769 - 1852)

Życiorys św. Filipiny

Filipina Duchesne miała, jak to lubię nazywać, Globalne Serce. Przez to, Filipina wydaje się być szczególnie zachęcającym modelem dla naszego 21-wiecznego świata.

Magdalena Zofia i Filipina Duchesne spotkały się w Grenoble w grudniu 1804 roku i moc tego spotkania naznaczyła ich relację na resztę ich wspólnej drogi. Filipina zachowała swą głęboką miłość i szacunek wobec Zofii przez całe swe życie. Po latach bliskich  osobistych kontaktów  w Grenoble i w Paryżu w latach 1804-1818, które miały miejsce aż do wyjazdu Filipiny do Luizjany w 1818 roku, nigdy później już się nie spotkały. Zofia i Filipina były dobrymi przyjaciółkami zarówno w aspekcie osobistym, jak i duchowym.

Zgromadzenie Najświętszego Serca Jezusa czci 18 listopada swoją pierwszą misjonarkę, św. Różę Filipinę Duchesne (1769-1852). Ten artykul zwięźle opisuje tę niezwykłą i jakże bliską w swoich zmaganiach osobę.

Bóg nie patrzy na nasze dokonania lub niepowodzenia, ale na czystość naszych intencji i całkowite otwarcie naszych serc. A serce Filipiny - niezależnie od jej wad i ograniczeń - płonęło miłością do Boga, a jej jedynym pragnieniem było, by kochać jeszcze bardziej i służyć, gdzie i jak mogła.