Duszpasterski Tydzień z Dziećmi - rodzaj półkolonii. Tym razem motywem przewodnim były sylwetki świętych. Każdego dnia dzieci zaznajamiały się nie tylko z żywotami świętych, lecz same miały okazję wzbudzić w sobie pragnienie świętości.

Miejscem szczególnego spotkania z Panem Bogiem są dla mnie spotkania indywidualne z osobami w ramach mojej misji psychologicznej. Zgłaszają się one po pomoc psychologiczną, ponieważ przeżywają trudności życiowe, konflikty wewnętrzne i kryzysy, z którymi same przestały już sobie radzić.

„Dokonywać wyboru pomiędzy pragnieniami”, „Obudzić w sobie pragnienie Boga”, „Dzielić się tym, co mamy” – to tylko wybrane z tematów poruszonych w „Liście z Chin”, nad którym pochylali się młodzi ludzie podczas Europejskiego Spotkania Młodych Taize w Poznaniu 

Młodzież studencka z Tarnowa opowiada swoje doświadczenie z Europejskiego spotkaniu młodzieży w Poznaniu

Mam na imię Catalina Roa Alarcón. Mam 19 lat i podoba mi się psychologia społeczna. Obecnie jestem wolontariuszką w warsztacie św. Józefa w dzielnicy Lagos de Suba w Aures (Bogota, Kolumbia). Chciałabym się z wami moim doświadczeniem ostatnich 5 miesięcy. Jestem zaangażowana w dzieło alfabetyzacji. Odkryłam rzeczy, których sobie dotąd nie wyobrażałam.

W grupie Duchowość Serca Jezusa uczymy się „kontemplować przebite Serce Jezusa” w każdym obliczu cierpiącego brata, w każdej sytuacji przemocy, wojny i śmierci, być dla nich, tak jak Maryja, Wcieleniem i Objawieniem ojcowskiego i matczynego serca Boga. Duchowość jest karmiona wewnętrzną ciszą, która jest słuchaniem Ducha Świętego w Słowie Bożym i która poprzez swój wymiar Eucharystyczny daje życie poprzez komunię z innymi".

Siostra Beata Florek RSCJ pracuje od 6 lat w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gdyni. Założyła tam Szkolne Koło Caritas i jego działalność została wyróżniona najwyższą nagrodą podczas Obchodów Światowego Dnia Wolontariusza a Szkolne Koło Caritas w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni otrzymało tytuł Samarytanina Roku 2009.

Świadectwa młodzieży z Warszawy po 32 Europejskim Spotkaniu Mlocych w Poznaniu, na ktore przybyło ok. 30 tysięcy młodych ludzi z całej Europy a także z poza jej granic.

Od 2000 r. pełnię misję w Liceum Ogólnokształcącym przy Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii  nr 1 SOS w Warszawie.  Wybór ten był konsekwencją rozeznania w czasie probacji misji wśród młodzieży zagrożonej wykluczeniem w społeczeństwie i na różny sposób ubogiej. Integralną częścią Ośrodka są: liceum ogólnokształcące, hostel dla uczniów spoza Warszawy i w trudnej sytuacji rodzinnej oraz zespół działań pozaszkolnych, tj. kółka zainteresowań, pomoc w nauce, socjoterapia, psychoterapia.

Siostra Róża Biegańska rscj od lat pracuje na misjach w Afryce, najpierw w Kongo,gdzie przeżyła wojnę a teraz w Czadzie. Tutaj dzieli się z nami swoją pracą pośród osób zarażonych wirusem HIV. Obecnie w leczeniu mamy ponad 340 chorych, ponadto 120 dzieci sierot i półsierot, ofiar HIV/AIDS, którym pomagamy materialnie. Kilka osób jako akompaniatorzy chorych i dzieci sierot pomaga nam w tej pracy bezinteresownie, otrzymując na koniec miesiąca drobną zachętę materialną.