Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Począwszy od bieżącego roku w każdym miesiącu jest tylko jedna papieska intencja – na przemian raz ewangelizacyjna, a drugi raz ogólna. 

W lutym modlimy się w podanej przez Ojca Świętego intencji ogólnej: 

Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach”.

Papież Franciszek często wzywa, by nieść pomoc wszystkim potrzebującym, a zwłaszcza uchodźcom. Odbił się szerokim echem i spotkał się w wielu miejscach z konkretną odpowiedzią jego apel skierowany półtora roku temu, krótko przed rozpoczęciem obchodów Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, po niedzielnej modlitwie „Anioł Pański” 6 września 2015 r.

„Kiedy zbliża się Jubileusz Miłosierdzia, apeluję do parafii, wspólnot zakonnych, klasztorów i sanktuariów całej Europy, aby dały wyraz konkretności Ewangelii i przyjęły rodzinę uchodźców. Konkretny gest w ramach przygotowań do Roku Świętego Miłosierdzia. Niech każda parafia, każda wspólnota zakonna, każdy klasztor i każde sanktuarium Europy ugości jedną rodzinę, poczynając od mojej diecezji rzymskiej. Zwracam się do moich braci biskupów Europy, prawdziwych pasterzy, aby w swoich diecezjach wsparli ten mój apel pamiętając, że miłosierdzie to drugie imię miłości: «Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili» (Mt 25, 40)

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA