Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Bardzokonkretny sposób działania to MODLITWA. Jesteśmy przekonani, że to nie dodatek, ale potężna broń i pomoc. Każdą bezsilność możemy zamienić w siłę modlitwy.

Wstawiajmy się za współczesnych niewolników; za wszystkich, którzy poprzez biedę i różnego rodzaju ubóstwo i deficyty są narażeni na stanie się łupem handlarzy; wstawiajmy się za osoby i instytucje przeciwdziałające handlowi ludźmi i pomagające pokrzywdzonym; módlmy się za handlarzy i wszystkich, którzy krzywdzą, znęcają się i na różne sposoby wykorzystują inne osoby; módlmy się za nas samych, o serca otwarte na ludzkie cierpienie i gotowe zaangażować się.

Przez tę nocną modlitwę możesz zdziałać więcej niż myślisz – dotrzeć – dzięki MOCY Boga - do mrocznych i naznaczonych cierpieniem miejsc, by uwalniać, wyprowadzać i opatrywać rany… Kogo? Bóg zna ich po imieniu…

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA