Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Serdecznie zapraszamy mieszkanki Poznania na rekolekcje dla kobiet o tytule "Zmartwychwstanie Serca", które poprowadzi s. Ewa Bartosiewicz rscj. Szukać będziemy tego, w jaki sposób upodobnić nasze serca do Serca Jezusa. 

Parafia Najświętszego Zbawiciela na Fredry w Poznaniu, 9-11 czerwca:

- Codziennie Msza św. o 19:00
- Po Mszy św. konferencja
- W poniedziałek Agapa przygotowana przez Wspólnotę Postakademicką Syjon
- We wtorek uwielbienie poprowadzone przez Szkołę Nowej Ewangelizacji

Duchowe przygotowanie do nich rozpoczniemy 31 maja w naszej grupie USB na Facebooku.

Link do wydarzenia.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA