Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”.
Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”.
Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”.
Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”.
Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”. J 18,33b-37

 

Przygotowanie dalsze

Wieczorem, przed zaśnięciem przeczytaj Słowo Boże.

 W medytacji może nam pomóc Ikona Jezus przed Piłatem

            Ikona przedstawia Piłata ubranego  w płaszcz  purpurowy, z wieńcem laurowym na glowie, insygniami wladzy i zwycięstwa, które jest tylko pozorne
i przemijające. 
                Jezus  spogląda łagodnym wzrokiem na Piłata. Nosi na sobie suknię używaną   przez ludzi  obłąkanych.  Suknia ta nawiązuje  do  życia Jezusa, które można nazwać «szaleństwem miłości». Szczególnie zaś Jego bolesna męka jest tajemnicą miłości,
w której złożył On Bogu Ojcu samego siebie w ofierze za  ludzkość.  Każda  Eucharystia uobecnia mękę Pana. Można więc i ją nazwać «szaleństwem miłości» Boga do człowieka. Jezus ma ręce związane, bose stopy. Króluje przez pokorę,  służbę, uniżenie i wolność,  którą  nam ofiaruje.

Przygotowanie bliższe

 • Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Rozpocznij medytację od uświadomienia  sobie obecności Boga, zapal święcę przypominającą Bożą Światłość.   
 • Proś o owoc tej medytacji: O łaskę ufania Jezusowi  
 • Powoli czytaj tekst św. Jana  zatrzymując się nad słowami, które cię poruszają.

Punkty do medytacji

 1. Można czuć się  zaskoczonym, że Kościół wybiera na święto Chrystusa Króla fragment ewangelii z   Męki Chrystusa. Bardziej należałoby się spodziewać jakiegoś fragmentu związanego z Jego Chwałą. 
 2.  « Czy ty jesteś królem ? » Jest to niezwykłe pytanie w ustach Piłata obeznanego
   z władzą królów. Jezus nie  jest podobny do tego typu władców.  Urodzony
  w stajni, je przy stole wykluczonych, grzeszników, "nieczystych". Bez armii, straży, która by Go chroniła. Nie ma pałaców, bogactw, nie szczyci się podbojami krajów.
 3. Jezus  odpowiada "  królestwo moje nie jest stąd". Tekst Ewangelii szybko  jednak przechodzi od słowa "królowanie" do  słowa "prawda".    Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie".  Jaka jest ta prawda? Tylko ta jedyna,  że Bóg jest miłością.  Przyjęcie tej prawdy jest proponowane, a nie narzucane. Bog zostawia człowiekowi pełną wolność w jej akceptacji.  Każdy czlowiek  może otworzyć się  na tę jedyną miłość. Bóg nie jest zamknięty w jakimś odległym niebie, jest blisko, cierpi razem z człowiekiem.  Oto prawdziwy obraz Jego królowania:  Jezus puka do drzwi naszego serca. Nie narzuca się. Proponuje swoją obecność w naszym życiu.   Nie przychodzi nas osądzać tak jak to robią sędziowie tej ziemi. On oświeca nasze życie światłem swojej prawdy.
  W jej świetle widzimy siebie takimi,  jakimi jesteśmy naprawdę.
 4. Jezus króluje przyjmując nasze drobne gesty miłości i prawdy, które zamieszkują nasze serce. Jego siłą jest miłość, możemy bez strachu zbliżyć się do niego i zaczerpnąć siły do promieniowania miłością.

Rozmowa końcowa

Na zakończenie medytacji, patrząc na ikonę, w modlitwie możemy  zwróć się do Jezusa.

            Jezu, który jesteś Prawdą, Drogą i Życiem uczyń nas sługami Twego Królestwa, których poznać można po darze miłości  wobec każdego człowieka.

Ojcze nasz….

Przygotowała  s.  Maria Głowacka rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA