Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.  (Łk 3,1-6)

Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale. 

Wyobrażenie: Wyobraź sobie siebie w miejscu, w którym żyjesz – rodzinie, szkole, pracy, państwie, kontynencie świecie. Spróbuj dostrzec, że w tej rzeczywistości mówi do Ciebie Bóg i ta rzeczywistość jednocześnie może być powodem, że Go nie dostrzegasz.

Prośba o owoc: Poproś o to by Bóg pozwalał Ci słyszeć swój głos pośród zgiełku codziennych spraw. 

1. „Skierowane zostało słowo Boże do Jana"
Może nas zastanawiać ten długi opis historyczny zajmujący dużą część dzisiejszej Ewangelii. Po co Ewangelista tak szczegółowo opisywał poszczególne rządy okolicznych krain? Widzimy wyraźnie, że słowo skierowane do Jana nie było wrzucone w próżnię, ale znalazło go w konkretnym kontekście środowiska i kultury w jakiej żył.

Nam się często wydaje, że wydarzenia, które nam się przytrafiają powodują, że ciężko nam jest słuchać Boga – jesteśmy zabiegani, nie mamy czasu na refleksję, cierpienie powoduje, że nie umiem się cieszyć z kolejnych dni życia. Tymczasem dokładnie w takich warunkach w jakich się znajdujemy przychodzi Bóg. On nie czeka aż sobie poukładamy życie. On wchodzi całym sobą w naszą rzeczywistość.

2. "Głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenie grzechów"
Jan został posłany, żeby wszystkim ludziom głosić trzy ważne orędzia:

Chrzest – Bóg chce nam darować nowe życie, chce żebyśmy powtórnie się narodzili i stali się Jego dziećmi. Choć przyjęliśmy chrzest kiedy byliśmy dziećmi, potrzebujemy na nowo przypominać sobie o tym, że należymy do Niego, że dla Niego chcemy żyć, że On jest naszym Ojcem

Nawrócenie – metanoia, zmiana myślenia, zmiana naszego spojrzenia na rzeczywistość. W Adwencie Bóg zaprasza nas byśmy spojrzeli innymi oczami na ten otaczający nas świat. Najlepiej oczami Jego matki, Maryi, która oczekuje na narodziny Zbawiciela, oczami kobiety, której całym światem jest Jezus. 

Odpuszczenie grzechów – Bóg pragnie nam przebaczać, chce nas przytulić za każdym razem kiedy wracamy poharatani przez grzech, błędy swoje i drugiego człowieka. Kiedy wydaje nam się, że nie ma wyjścia, On zapomina całkowicie o tym co było i pozwalać nam zaczynać na nowo.

3. „I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże”
Jan Chrzciciel wzywa do tego by prostować ścieżki zrównywać pagórki i wypełniać doliny. Nie dlatego, żebyśmy się dodatkowo napracowali, ale żeby na równej drodze móc ujrzeć zbawienie Boże. Często nie rozumiemy dlaczego Pan Bóg nas przed czymś ostrzega, robimy inaczej, bo tak nam wygodniej, to nas mniej kosztuje… ale jednocześnie czynimy nasze drogi krętymi i górzystymi, co nie pozwala nam dostrzec łaski. Warto wykonać ten wysiłek, by zobaczyć lepiej.

Co jest dziś moją górą i doliną? Czy mógłbym zobaczyć więcej jeśli się tym zajmę?

Modlitwa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym co wydarzyło się na tej modlitwie.

Ojcze Nasz.

przygotowała s. Ewa Bartosiewicz rscj

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA