Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.

Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy, szukając Go.

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?”. Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. Łk 2,41-52

Przygotowanie dalsze

W medytacji może nam pomóc Ikona Jezus w świątyni.

Wieczorem, przed zaśnięciem przeczytaj Słowo Boże -  Łk 2,41-52

 

 Przygotowanie bliższe

 

 • Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Rozpocznij medytację od uświadomienia  sobie obecności Boga, zapal święcę przypominającą Bożą Światłość.   
 • Proś o owoc tej medytacji:  o wdzięczność Bogu za dar rodziny 
 • Powoli czytaj tekst św.Łukasza  zatrzymując się nad słowami, które cię poruszają.

Punkty do medytacji

 1. Jezus na początku tego fragmentu oraz na końcu ukazany jest jako wzrastający
  w mądrości. Werset 46 ukazuje nadzwyczajną inteligencję Chłopca, przygotowuje nas  na  przyjęcie pełnego  objawienia się Mądrości Bożej i  odkrycia tożsamości Syna Bożego. W tekście ważne są trzy momenty tworzące pewien schemat, podobnie jak i w innych fragmentach Ewangelii,  wejście na miejsce podwyższone, objawienie się  i zejście.
 2. Czytany fragment przywołuje  wydarzenie objawienia się Boga na Górze Synaj.  W świątyni, usytuowanej na Górze Świętej Jezus objawia swoją mądrość,  
  w dialogu z uczonymi w prawie potwierdza Boże Synostwo i pewną autonomię wobec swojej rodziny ziemskiej.
 3. Jezus doświadcza  rozwoju, w ludzkiej rodzinie. Jego wielkość objawi się również dzięki  ludzkiej akceptacji, otrzymaniu ludzkiego  wsparcia.W  święto Świętej Rodziny uznajemy, że Maryja i Józef przyczynili się do ludziego rozwoju Jezusa. Rodzina ,  według Bożych zamysłów,  jest  darem danym człowiekowi dla jego rozwoju, ubogacenia, choć dzieje się to na różne sposoby. Zadaniem zasadniczym naszych rodzin jest formowanie kobiet i mężczyzn do autentycznej miłości  w relacjach z innymi.
 4. Nie bójmy się opowieści o historii naszej rodziny, naszych miejscowości i krajów, naszych zmarlych i krewnych. Człowiek nie żyje tylko chlebem, czlowiek żyje Słowem Bożym, które wyraża się poprzez nasze tradycje rodzinne. Każdy z nas jest kimś jedynym i ma powierzoną misją wobec innych ludzi. Realizacji tej misji uczymy się wśród najbliższych.

Rozmowa końcowa

Na zakończenie medytacji, patrząc na ikonę, w modlitwie możemy  zwróć się do Jezusa, który przyjął jako Boży dar życie rodzinne  i uświęcił Rodzinę swoją obecnością.

       Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II

            Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw,' aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
 i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się. mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie - błagamy Cię o to za pośrednictwem Matki Bożej  - ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz….

  Przygotowała  s.  Maria Głowacka rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA