Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie (Łk 3, 15-16.21-22).

Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje zamiary decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Prośba o owoc: o łaskę nawrócenia do Boga

Wyobrażenie: Wyobrażę sobie że jestem świadkiem wydarzeń, stoję w kolejce do przyjęcia chrztu, albo stoję z boku i modlę się razem z ludźmi za nowo ochrzczonych.

1. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem

Naród izraelski przez długo wypatrywał politycznego wybawcy, Króla, który władałby Izraelem. Po wyeliminowaniu rezygnacji i roszczeń, wszelkiej niesprawiedliwości i przemocy naród zaczyna wierzyć i mieć nadzieję na zbawienie. Temu, kto nie wierzy i nie ma nadziei, Bóg nie może darować tego, co obiecał.

Na kogo ja czekam? Czy wierzę w wypełnienie się Bożej obietnicy w moim życiu?

2. ...Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił...

Zdanie opisuje to, co Jezus robi po otrzymaniu chrztu, modli się. Ewangelista podkreśla w ten sposób, że oświecenie, które każdej osobie wierzącej jest dane podczas chrztu, rozpala się i podtrzymuje właśnie na modlitwie. Modlitwa jest miejscem doświadczenia działania Ducha Świętego, życia i miłości Boga. Modlić się to znaczy powracać do Boga.

Jak wygląda moje życie modlitwy?

3. Postać Jana Chrzciciela

Przez moment skoncentrują się na osobie Jana Chrzciciela. Człowieka, któremu objawiła się Trójca Św. Słyszał głos Boga, patrzył na Jezusa, widział Ducha Świętego pod postacią gołębicy. Jan Chrzciciel realizował swoje życiowe powołanie i do jego codzienności przyszedł Bóg.

Poproszę Jana Chrzciciela, żeby był moim orędownikiem na drodze odkrywania tajemnicy Boga w moim życiu.

Na koniec opowiem Jezusowi co wydarzył się podczas tej medytacji i odmówię modlitwę "Ojcze Nasz"

przygotowała s. Barbara Olejnik rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA