Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. (J 14,23-29)

 

Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale. 

Wyobrażenie: Wyobraź sobie Jezusa, który stoi przed Tobą i z Tobą rozmawia. Jest On w pełni człowiekiem i w związku z tym możesz z Nim rozmawiać jak z kimś kto doskonale cię rozumie. Ale jest On też w pełni Bogiem. Powiedział nam, że jeśli Go widzimy, widzimy i Ojca. Zatrzymaj się na chwilę nad tym obrazem.


Prośba o owoc: 
Poproś o to byś potrafił z odwagą odpowiedzieć na Boże zaproszenie i wyruszyć z Jego misją głoszenia Dobrej Nowiny

 

1. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca"

Często chcielibyśmy głosić swoją naukę, żeby ludzie nas podziwiali, chwalili, mówili, że jesteśmy mądrzy. Tym czasem nawet sam Jezus mówi, że nauka, którą głosi pochodzi od kogoś większego, że to Ojciec Go posłał z Dobrą Nowiną. Jest coś niesamowitego w poczuciu, że jest się posłanym do wielkiej misji. Każdy z nas może się dzisiaj tak poczuć, bo Bóg posyła każdego z nas, podobnie jak posłał swojego Syna.

Pomyśl przez chwilę nad tą misją, Pytaj Boga do czego dziś cię zaprasza. Zobacz, że jeśli idziesz w Jego imieniu, to On da ci siłę, On da ci odpowiednie słowo i to On będzie nad tobą czuwać. Ty masz tylko pozwolić się poprowadzić.

 

2. "Pocieszyciel, Duch Święty, was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem"

Jezus nam mówi, że Duch Święty jest tym, który przypomina. Wydaje się On być niezastąpiony, bo w nasze serca tak często wkrada się duchowa amnezja. Kiedy przychodzi gorszy czas, jesteśmy gotowi w mgnieniu oka zapomnieć o wszystkich dobrodziejstwach Boga i o wszystkim czego razem z Nim doświadczaliśmy nawet przez całe lata. Wtedy tym bardziej musimy prosić o Ducha Świętego, by nam przypominał.

Jezus wiele powiedział swoim uczniom, co możemy czytać nieustannie w Piśmie Świętym i na nowo odkrywać słowa skierowane również do nas. Ale wielokrotnie Jezus mówił też do nas osobiście przez wydarzenia, znaki, ludzi. Bądźmy pewni, że On nie ukrywa przed nami jakiejś ważnej prawdy. Powiedział przecież, że skoro jesteśmy Jego przyjaciółmi, to wiemy wszystko. Zaufajmy Bogu, że objawił nam wszystko czego potrzebujemy, żeby dzisiaj iść i pełnić Jego wolę, żeby podejmować słuszne decyzje i żeby mieć odwagę do głoszenia wobec innych. Nie szukajmy dodatkowych znaków, przyglądajmy się tym, które już dostaliśmy.

 

3. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję

Świat, czyli ludzie, których serca są daleko od Boga i którzy zagubili się w gąszczu konsumpcjonizmu, materializmu i pogoni za karierą, będą nam podpowiadać jak żyć zgodnie ze współczesnymi regułami. Wśród wielu możemy wymienić takie trzy: "nie ma nic za darmo", "nie ufaj nikomu" i "przyszłość jest niepewna". Tymczasem filozofia Jezusa jest dokładnie odwrotna. On nam daje pokój inny niż światowy. Jego pokój jest prawdziwy, bo opiera się na najgłębszych potrzebach człowieka, by być kochanym, by czuć się bezpiecznie i by nie tracić nadziei.

Spróbuj spojrzeć na świat oczyma Boga. Kontempluj Królestwo Niebieskie, gdzie miłość jest darmowa dla każdego, gdzie każdemu możemy ufać i gdzie Bóg rysuje najpiękniejszą przyszłość. Zobacz, że namiastki tego Królestwa możemy budować już teraz kiedy zaufamy Bogu i będziemy zapalać innych Jego dobrem.


Modlitwa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym co wydarzyło się na tej modlitwie.


Ojcze Nasz.

przygotowała s. Ewa Bartosiewicz rscj

 
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA