Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi. J 16,12-15

Przygotowanie dalsze.

Wieczorem, przed zaśnięciem przeczytaj Słowo Boże : J 16,12-15

Jezus powiedział swoim uczniom:

”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ
z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

 • Jeśli możesz przygotuj też ikonę Trójcy Świętej Rublowa jako pomoc
  w modlitwie

Przygotowanie bliższe

 • Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Poprzez kilkuminutowe wpatrywanie się w ikonę rozpocznij medytację od uświadomienia sobie obecności Boga w Trójcy Świętej .
 • Proś o łaskę otwarcia na miłości Boga do Ciebie i zapał głoszenia Ewangelii.

Punkty do medytacji

 • Św. Ignacy, pod koniec swojego pobytu w Manrezie, miejsca swojego głębokiego nawrócenia miał zwyczaj modlenia się do każdej z Osób Trójcy Świętej, a potem razem do Trójcy Świętej.

Spójrz na relacje w jakie wchodzi Jezus ze swymi uczniami. Są to relacje,
w których centrum znajduje się tajemnica Ojca, Syna i Ducha Świętego. Każda
z Osób Trójcy Świętej pozwala, by zaistniała Druga. Jezus mówi "mam wam jeszcze wiele do powiedzenia", ale milknie, by Duch Święty poprowadził nas do całej prawdy. Jezus wyznaje, że wszystko co należy do Ojca jest Jego. Duch Święty natomiast weźmie od Niego, by nam oznajmić.

 • Teraz jeszcze znieść nie możecie..

Potrzebujemy otwarcia się na spotkanie z Bogiem, na przyjęcie Jego objawienia.

Przyjmijmy życie Boga, które uczyni nas bardziej żywotnymi, zdolnymi do kochania, pozwalającymi, by obok nas inni mogli zaistnieć, żyć.

 • Im bardziej stajemy się starsi tym bardziej czujemy, że Bóg jedynie Sam potrafi
  o Sobie mówić i działać w ludzkim sercu. Nasza bezradność staje się bardziej widoczna jeśli chodzi o tajemnicę życia intymnego Boga, tajemnicę wzajemności, światła, miłości, która się obdarowuje, która jest Osobą, Która istnieje zanim świat powstał. Kontemplujmy więc posłannictwo Syna i Ducha i odnajdujmy się
  w kręgu miłości, która pochodzi i wraca do Ojca. To Duch Święty pozwala nam wyznać, że Bóg jest Jeden u początku Czasów, jeden w momencie objawienia się Trójcy Świętej i pozostanie Jeden w odwiecznym dzisiaj, gdy będzie wszystkim we wszystkich.  
 • Paradoksem jest to, że najpiękniejszą drogą do spotkania Jedynego Boga jest medytowanie działania każdej z Osób Trójcy Świętej, odsłaniających pełne znaczenie słów Jedyny Bóg. Jest to również odkrywanie części rzeczy ukrytych, które Bóg objawia maluczkim. To oni potrafią mówić o Bogu słowami Boga. Ci, którzy pozwolą się prowadzić przez Ducha Świętego stają się synami Boga, otwierają się na tajemnicę Trójcy Świętej. Duch Święty poprowadzi ich do odkrywania całej prawdy. Nie możemy poznać tego co boskie, tylko dzięki naszej naturalnej inteligencji. Możemy jednak uczestniczyć w życiu Boga dzięki Duchowi Świętemu, Który w nas mieszka. Ta obecność wyciska pieczęć na naszym całym życiu, naszym zachowaniu, czynach, słowach, sposobie myślenia.
 • Trójca Przenajświętsza to nie produkt ludzkiego rozumowania; jest Ona obliczem, które sam Bóg objawił, nie z wysokości katedry, lecz wędrując z ludzkością,
  w historii narodu izraelskiego, a nade wszystko w Jezusie z Nazaretu - dziś wychwalamy Boga nie za jakąś szczególną tajemnicę wiary, lecz dla Niego samego, dla Jego niezmierzonej chwały i dziękujemy Mu za to, że jest Miłością.
  (Ojciec Św. Franciszek)

   Rozmowa końcowa

W milczeniu spotkaj się wzrokiem z pełnym miłości spojrzeniem Osób Trójcy Świętej ikony Rublowa. Pozwól się pociągnąć więzami miłości odmawiając uważnie Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

Opracowała Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA