Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Apostołowie prosili Pana: ”Przymnóż nam wiary”. Pan rzekł: ”Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze«, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: »Pójdź i siądź do stołu«?

Czy nie powie mu raczej: »Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił«? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: »Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”. /Łk 17,5-10/

 

*       UŚWIADOMIENIE SOBIE BOŻEJ OBECNOŚCI - Prosić, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Chwale Bożej

*       WYOBRAŻENIE MIEJSCA - Wyobrazić sobie sługę, który przygotowuje posiłek, podaje do stołu, sprząta, robi wszystko co w danej chwili jest potrzebne.

*       PROŚBA O OWOC MEDYTACJI- O łaskę zaufania i głębokiej wiary w moc Boga i umiejętność patrzenia na siebie w prawdzie i pokorze.

*       MEDYTACJA WŁAŚCIWA  - SŁUCHAĆ, PATRZEĆ, ROZUMIEĆ CO MÓWI PAN BÓG. WEJŚĆ W SIEBIE (PODDAĆ SIĘ OSĄDOWI SŁOWA BOŻEGO)

 

  Apostołowie prosili Pana: ”Przymnóż nam wiary

Słowa te wypowiadają uczniowie po drugiej zapowiedzi męki i przed trzecim okresem podróży do Jerozolimy, gdzie Jezus umrze na krzyżu. Apostołowie, mocno czują, że droga z Jezusem nie jest tylko drogą chwały i cudów, ale zakłada także odrzucenie i prześladowanie. Wymaga ona od uczniów wierności i podejmowania trudu przebaczania, zaparcia się siebie. Apostołowie zaczynają doświadczać, że to przerasta ich siły, potrzebują pomocy i silniejszej wiary. Proszą więc o umocnienie, o większą wiarę.

Mogę zapytać – czego się boję, jakie wydarzenia napełniają mnie lękiem  i chęcią odejścia, zostawienia, rezygnacji… a może czegoś boję się podjąć? Czy zapraszam tam Jezusa i proszę o Jego światło i moc?

 

Pan rzekł: ”Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: »Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze«, a byłaby wam posłuszna.

Pan Jezus pokazuje dwie skrajności: najmniejsze z ziaren - ziarnko gorczycy i morwę, której korzenie rozrastają się we wszystkie strony, co sprawia, że trudno jest usunąć to drzewo wraz z jego korzeniami. Pragnie przez to podkreślić, że prawdziwa wiara w Niego, nawet najmniejsza, może wydać nieoczekiwane rezultaty.  

Mogę zapytać - co w moim życiu, wydaje mi się niemożliwe?

 

Kto z was, mając sługę,

Pracownik, sługa jest zatrudniony po to, aby wykonać pracę i zrealizować ją w pełni, tak jak pragnie tego pracodawca. To Pan wie najlepiej co powinno być wykonane i kiedy, bo dobry gospodarz wie do jakiego celu dąży, a to pozwala mu dobrać jak najlepsze środki. Pan Bóg wie najlepiej, co dla nas jest dobre, wie co i kiedy powinniśmy podjąć, aby wypełnić nasze zadanie i zrealizować w pełni nasze życie… Jesteśmy sługami, którzy nie powinni przerywać służby w połowie lub chcieć wykonać ją według swoich wyobrażeń. Trzeba przejść drogę do końca…

»Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać«”.

Pokora jest koniecznością i wielka łaską, która pozwala w pełni pójść za Jezusem i całkowicie  wypełnić to czego pragnie Pan Bóg.

Może słowa dzisiejszej Ewangelii pomoże nam lepiej zrozumieć refleksja św. Teresy do Dzieciątka  Jezus, której wspomnienie wczoraj obchodziliśmy. Tak pisała: „ Ja sama niewiele mogę zdziałać, a ściśle mówiąc – nic, gdybym była sama. Lecz pokrzepia mnie to, że u twego boku mogę się do czegoś przydać. Gdyż zero samo z siebie nie ma wartości, lecz gdy umieszcza się je obok jednostki, wówczas obraca się w potęgę, byle tylko stanęło po właściwej stronie: po, a nie przed!... Na tym miejscu postawił mnie właśnie Jezus i żywię nadzieję, że zostanę na nim na zawsze, towarzysząc ci z daleka, poprzez modlitwę i ofiarę” (LT 226, do księdza Roulland).

MOJA ODPOWIEDŹ

→  Co chcę podjąć, co zrozumiałem i przyjąłem?

→  Przedstawmy to wszystko co odkryliśmy w sobie w czasie tej medytacji, powierzmy to z ufnością P. Jezusowi.

*       Zakończ modlitwą OJCZE NASZ

Przygotowała s. Teresa Kurdziel rscj
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA