Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie».

  • Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Rozpocznij medytację od uświadomienia sobie obecności Boga  
  • Proś o łaskę przyjęcia wdzięcznym sercem Ośmiu Błogosławieństw

 

Punkty do medytacji

 

  • " Na widok tłumu"

            Do kogo Jezus kieruje słowa "Błogosławieni"?
Wokół Niego gromadzi się tłum i uczniowie. To przede wszystkim do uczniów jest skierowane słowo. Do tych, którzy idą za Nim i odpowiedzieli na Jego wezwanie,  do tych, którzy wybierają Królestwo Boże zamiast bogactw tego świata. Błogosławieni są Ci, którzy posłuszni są Słowu Boga. Tak więc Błogosławieństwa są skierowane przede wszystkim do chrześcijan jako wezwanie do spójności między życiem i wiarą. Jezus stawia wysoką poprzeczkę, nie po to, by czuć się winnym, lecz by przed nami otworzyć drogę do prawdziwego szczęścia. Nie mówi tego w ukryciu, ale otwarcie, przed tłumem. Ci, którzy są w tłumie mogą również usłyszeć Jego zaproszenie i wejść w krąg uczniów.

 

  • Błogosławieni

           Jezus nam daje 8 słów zaczynających się od zwrotu Błogosławieni czyli szczęśliwi. Nie używa słów Dekalogu - rób to nie rób tego. Błogosławieństwami wytycza kierunek, orientację życia, daje propozycję życia tym, którzy chcą iść za Nim.

Błogosławieństwa ukazują wewnętrzny portret ludzi głęboko szczęśliwych.
Każde z błogosławieństw to przede wszystkim cecha charakterystyczna samego Jezusa. Jesteśmy zaproszeni do pójścia za Mistrzem i stawania się uczniami przemienionymi dzięki Bożej łasce.

Ewangelia proponuje nam radykalną zmianę, nawrócenie. Droga Błogosławieństw prowadzi nas do stawania się do głębi samymi sobą, takimi jakimi Bóg chce nas mieć, pozbawionymi maski i zbroi. Błogosławiony to człowiek, który dokonał właściwego wyboru. Jest szczęśliwy mimo swego cierpienia, niedostatku, braków
i słabości ponieważ jest otwarty na działanie Boga. To Bóg sam pociesza, przebacza, napełnia sprawiedliwością, obdarza Królestwem.

 

  • Uczeń  

Uczeń jest otwarty na obecność i działanie Boga, odpowiada na Jego wezwanie poprzez pozostawienie swoich zabezpieczeń i pragnieniem życia według Jego słowa, które jest Słowem Życia. Jezus słowami Błogosławieni zwraca się do swych uczniów i do całego swego Kościoła zebranego wokół Niego na przestrzeni wieków. Błogosławieństwa są pewnego rodzaju Kartą Kościoła. Uczeń ma się stawać podobny do Mistrza w sposób twórczy, radykalny, odważny dzięki uważnemu wsłuchiwaniu się w Słowo.

 

  • Cieszcie się i radujcie

Te słowa mówią o doświadczeniu obecności Boga w życiu ucznia i radości płynącej z tego doświadczenia. Radość tę mogą czerpać również inni, jest ona powszechna tak jak miłość Boża. Ogarnie nas. Wystarczy otworzyć drzwi swego wnętrza.

 

Modlitwa końcowa

Wybierz jedno z Błogosławieństw i módl się nim powtarzając wielokrotnie jego treść.

Opracowała Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA