Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jan CHrzcicielW owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie . Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, Dla Niego prostujcie ścieżki.

Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym.(Mt 3,1-12)

 Modlitwa przygotowawcza: prosić Pana, Boga naszego, aby wszystkie moje pragnienia, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku Jego chwale.

 Zaangażowanie wyobraźni: wyobraź sobie miejsce skaliste, pustynne. Zobacz oczyma wyobraźni osobę Jana Chrzciciela przemawiającego z wielką mocą do zebranych ludzi. Słuchaj co chce Ci powiedzieć.

 Prośba do tej medytacji: o łaskę przyjęcia słów Pana ,które są skierowane dziś do mnie, aby mnie pobudziły do nawrócenia.

Ewangelia stawia nam przed oczy postać Jana Chrzciciela. Warto się przyjrzeć tej niezwykłej postaci, która z mocą głosi przyjście Zbawiciela wzywając do nawrócenia.

Jan jest człowiekiem pustyni i modlitwy. Jego styl życia oraz z przekonaniem wypowiadane słowa sprawiają, że ciągną za nim tłumy. Słowa trudne, z jednej strony - fascynują, z drugiej - demaskują i skłaniają do zmiany postaw.

Zatrzymuje mnie ostrzeżenie „Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona”. Przed czym Jan mnie ostrzega? Do czego nawołuje? Może do radykalizmu i bezkompromisowości w sprawach wiary? Może do odkrycia, co jest korzeniem mego grzechu? Do nawrócenia, które jest otwarciem na zmianę, pójściem w innym kierunku, wydaniem owocu tam, gdzie go dotąd nie było?

Jan Chrzciciel całym sobą oczekuje i jest nastawiony na spotkanie z oczekiwanym Zbawicielem. Pragnie pomóc innym wyzbyć się grzechu i przygotować miejsce spotkania z Panem, wytworzyć w ich sercu przestrzeń, którą Pan mógłby wypełnić swoją miłującą obecnością.
On nie przysłania sobą Jezusa uznając, że ‘nie jest godzien nosić Mu sandałów”. Jego pasją jest rozbudzić w człowieku pragnienie SPOTKANIA z Mesjaszem, Miłością Wcieloną, Bogiem z nami, który przychodzi „byśmy życie mieli i mieli je w obfitości” (J 10, 10)..

Prosimy: PRZYJDŹ, PANIE JEZU!  MARANA THA!

Przygotowała s. Bożena Kunicka rscj
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA