Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. Łk 2, 16-21

Modlitwa przygotowawcza: Proś Boga aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.

Wyobraź sobie grotę Betlejemską, w której przebywa Święta Rodzina. Przyjrzyj się temu jak się zachowują, co mówią. Zobacz też pasterzy, którzy przychodzą by zobaczyć Jezusa.

Proś o łaskę wiary i serca prostego by żyć prawdą o wcieleniu Boga.

Puncta

1. Pasterze pośpiesznie udali sie do Betlejem.

Pasterze to prości, ubodzy ludzie, spędzający całe dnie na polanach, często w samotności. Nie zabiegają o bogactwo, przepych. Z pokorą i oddaniem wykonują swoje zadanie. To właśnie im ukazał się Anioł, oznajmiając wspaniałą nowinę o narodzeniu Jezusa. Trudno uwierzyć w coś tak niezwykłego. Jednak dzięki prostocie serca potrafili to przyjąć i pójść za tym co usłyszeli od Anioła.

Spójrz na swoje serce. Ile jest w nim prostoty i pokory, by móc usłyszeć głos Boga? Czy dajesz wiarę temu i potrafisz pójść za tym co zostało tobie objawione?

2. Pasterze uwierzyli w objawienie i dzięki temu ujrzeli prawdziwego Boga twarzą w twarz.

Musieli mieć głęboką wiarę by w małym dzieciątku, urodzonym w grocie ujrzeć Zbawiciela. Spotkanie Boga dało im ogromną radość i wzbudziło ich serca do uwielbienia. Wobec tak wielkiego cudu i daru jaki otrzymaliśmy od Boga w postaci Jego Syna możemy jedynie, jak pasterze, oddać Mu Chwałę.

Popatrz na swoje spotkania z Jezusem. Co one budzą w twoim sercu? W jaki sposób wyraża się w twoim życiu postawa uwielbienia? Przyglądając się pasterzom proś o serce czyste, które będzie gotowe by uwierzyć i wielbić Boga.

3.  Spójrz teraz na Maryję, której uroczystość dziś obchodzimy.

Ta ogromna tajemnica wcielenia Boga staje się Jej szczególnym udziałem. Ona nosiła Jezusa pod sercem, teraz kołysze Go w ramionach. Żyje tą wielką tajemnicą zachowując ją w sercu. Nie rozgłasza wszystkim jak wielki zaszczyt ją spotkał. Łączy Ją bardzo intymna więź z Bogiem. To co najgłębsze przeżywa tylko z Nim. W ten sposób Maryja uczy nas postawy kontemplacji.

Przyglądaj się Maryi, zobacz Jej postawę, zachowanie, delikatność. Postaraj się dostrzec Jej więź z Bogiem i zobacz czego może sie uczyć od Maryi. Wzbudzaj w sobie pragnienie stawania sie podobnym do Niej.    

 

Rozmowa końcowa. Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym co było treścią tej modlitwy, o uczuciach jakie ci towarzyszyły, co odkryłeś. Zgodnie z tym co jest w twoim sercu proś Jezusa o potrzebna łaski, dziękuj za to co otrzymałeś.

Ojcze nasz...

 

przygotowała Dorota Piesak

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA