Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. (Mt 4,12-23)

Stanę w obecności Pana Boga

Poproszę Boga, Pana mojego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Wyobrażę sobie

Zobaczę Jezusa, który przychodzi do mnie, tam gdzie teraz jestem, żeby powołać mnie do czegoś większego niż do tej pory, do pełni szczęścia

Poproszę o owoc medytacji

Poproszę o to, bym potrafił całym sobą odpowiedzieć na Boże zaproszenie

1.Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza”

Ewangeliści często zaznaczają, że coś się wydarzyło w życiu Jezusa "aby się spełniły słowa Pisma", podkreślając w ten sposób, że Jezus jest właśnie tym Mesjaszem, którego żydzi oczekiwali. Kiedy w ten sposób patrzymy na Stary i Nowy Testament, widzimy, że to wszystko jedna i ta sama historia, bo Bóg jest ten sam, niezmienny od początku świata, choć czasem możemy mieć wrażenie, że to zupełnie inny obraz Boga.

Tak samo w moim życiu są różne obszary, które mogą wydawać się nie przystające do siebie. Może dzielę swój świat na sacrum i profanum, na świat Boga i ludzi. Jezus był sobą od początku do końca - w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, Synem Boga i synem Maryi. Czy tego Jezusa chcę zapraszać do całego mojego życia, bez wyjątków? 

2.Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”

Jezus wyruszył aby głosić dobrą nowinę. Nie mówi nam: "nawracajcie się, żebyście czasem nie zostali potępieni!", ale mówi: "nawracajcie się, bo blisko jest wasze szczęście!". Często patrzymy na nawrócenie jako na zło konieczne, które jest naszą przepustką do Nieba - teraz się przemęczymy, żeby potem było lepiej. Jezus próbuje nam dziś przypomnieć, że nawrócenie, to spojrzenie ku światłości, to zaznanie Nieba na Ziemi.

Czy jestem gotowy na całkowitą zmianę myślenia, która otworzy mnie na niesamowitą pełnię życia? Czy naprawdę pragnę, by Jezus mnie przemieniał? Czy ufam, że ta doga zaprowadzi mnie do szczęścia już tu na ziemi?

3.Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”

Jezus znajduje apostołów pośród ich codziennych zajęć. Nie obiecuje im, że staną się filarami Kościoła, że będą mówcami, głosicielami... obiecuje im, że pozostaną rybakami, tylko będą to robić dla Królestwa.

Czy jest we mnie czasem strach, że zaufanie Bogu i pójście za Jego głosem zmusi mnie do robienia czegoś w czym się nie odnajdę? Jezus sam pokazuje, że to co jest naszym powołaniem, zapisane jest głęboko w naszym sercu - to w sobie, w swoich najgłębszych pragnieniach, pasjach i tęsknotach odnajdziemu Boży plan.

Porozmawiam z Jezusem jak z przyjacielem o tym co wydarzyło się na mojej modlitwie

Odmówię Ojcze nasz...

Przygotowała s. Ewa Bartosiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA