Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. (Mt 5,1-12a)

 

Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje zamiary decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Prośba o owoc modlitwy: aby Bóg rozbudził we mnie tęsknotę za Jego Królestwem

Wyobrażenie: Usiądę wraz z uczniami u stóp Jezusa. Posłucham jak mówi o Królestwie Bożym. Popatrzę na Jego gesty, mimikę twarzy.

1. Dom

Ludzie, którzy mają wszystko "u Boga", dostają w posiadanie Królestwo Niebieskie. Tych, którzy odkrywają przed Jezusem wszystkie tajemnice swojego serca, nadzieje, pragnienia, ale i troski, lęki, licząc tylko na Jego wsparcie, Jezus traktuje ze szczególną bliskością. Obdarowuje, tym czym sam został obdarowany, królestwem Ojca.

Ile ja dziś jestem w stanie oddać Bogu miejsca w moim sercu?

2. Pełnia

Jezus zaprasza do tego, aby pragnąć sprawiedliwości. Ciężko, patrząc na wydarzenia, które dzieją się w świecie, w najbliższym otoczeniu, wciąż wierzyć, że sprawiedliwość jest możliwa.

Czy jestem wytrwały w proszeniu Boga o tą łaskę?

3. Misja

Po francusku miłosierny - misericordieux składa się z dwóch członów: misere to niedola, a coeur to serce. Miłosierdzie oznacza niedolę serca. Tak jak Jezus patrzy na nas, współczuje nam, tak i my jesteśmy zaproszeni, żeby być wrażliwymi na cierpienia naszych braci.

Co Jezus chce mi pokazać dziś?

Na koniec opowiem Jezusowi o tym co wydarzyło się podczas tej medytacji i zakończę modlitwą „Ojcze Nasz”

 

Przygotowała s. Barbara Olejnik RSCJ

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA