Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.” (Mt 5,13-16)

 

Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.

Wyobraź sobie, że niesiesz razem z innymi wierzącymi pochodnie, które oświetlają drogę także tym, którzy ich nie mają.

Proś o łaskę odwagi do dzielenia się doświadczeniem osobistego spotkania Jezusa i Jego działania w Twoim życiu.

Puncta:

1. Podeptani?

Zwietrzałą sól wyrzucano na ulice, dlatego Jezus mówi, że nadaje się jedynie do wyrzucenia i podeptania. A co znaczy „zwietrzały chrześcijanin”, chrześcijanin z nazwy, lecz bez żywej wiary, bez smaku? A chrześcijanin z wiarą, a więc z czym? Daj sobie czas, by przyjrzeć się swojej wierze – jaki jest smak Twojej wiary, w czym się wyraża? Różne przyprawy można zastąpić, ale nie sól - jest jedyna w swoim rodzaju i każdy odczuje jej brak lub nadmiar.

Kilka zdań o procesie powstawania soli: "Złoża soli są pochodzenia morskiego. W gorącym i suchym klimacie powstawały nasycone roztwory soli, opadały na dno. Przez wieki stężenie wzrastało i krystalizowała się sól kamienna. Na dużych głębokościach panowały wysokie temperatury i ciśnienie." Wiara jest jak sól - nadaje smak, kształtuje się powoli na głębokości naszego serca w wyniku ciśnienia i temperatury, choć czasem oba czynniki odczuwamy jako presję lub oczyszczenie w ogniu. Spróbujmy spojrzeć na wiarę w Chrystusa, ufność Jemu, jak na sól, która nadaje smak naszemu życiu, a przez nas - życiu innych.

Co to znaczy, że ufność Chrystusowi nadaje smak mojemu życiu? Jakie przyczyny stoją za utratą smaku życiu? Co pragnę zmieniać, by moje życie wiarą nabierało wyrazistości?

2. Na świeczniku?

Czasami kojarzymy bycie na świeczniku z wywyższaniem się, ale dziś Jezus zachęca nas do bycia na świeczniku. Różnica jest jedna – cel: Jezus zachęca nas do bycia na świeczniku tak, by inni zobaczyli Boga.

Jezus mówi, że miasto położone na górze nie może się ukryć ani światło na świeczniku. Lecz możemy jednocześnie stwierdzić, że miasto schowane i światło podgrzewacza może stać w kącie i pod korcem.

Daj sobie czas i popatrz ze szczerością, jakim miastem jesteś i jakim światłem? A do czego zaprasza Cię Bóg?

Jeśli dzielisz się życiem wiary jak światłem pochodni, jeśli żyjesz uwielbieniem Boga (miasto na górze), popatrz co jakiś czas na motywacje, które kierują Twoim zachowaniem i działaniem. Poproś o dalsze łaski, aby z pokorą dawać świadectwo o miłości Boga obecnej w Twojej codzienności - inni tak bardzo tego potrzebują, by spotkać się z żywym Bogiem.

Jeśli Twoje światło tli się i jesteś miastem schowanym, prawie niewidocznym, to poproś Boga, by razem z Tobą spojrzał na przyczyny takich postaw i zachowań w Tobie - jakimi przekonaniami (wiarą) żyjesz? W co wierzysz, a czego się boisz?

3. Jaśniej na chwałę Boga!

Wewnętrzne światło ufności Jezusowi podtrzymywane i rozpalane przez Ducha Świętego przekłada się na nasze słowa i czyny, na konkret miłosierdzia. Sprawdzianem autentyczności światła wiary jest spójność między naszymi przekonaniami, a czynami i postawami.

Czy chcę i mam odwagę jaśnieć ufnością i uwielbieniem Boga? Taka postawa to łaska, ale czy jej pragnę? Gdy czynię coś dobrego i słyszę pochwałę, czy zatrzymuję ją na sobie, czy potrafię odnosić moją radość do Boga, źródła dobra we mnie? Czy pozwalam się Bogu przemieniać tak, by coraz jaśniej widać było przeze mnie Jego Miłość?

Na koniec podziękuj Bogu za wszystkie sytuacje, gdy świadczyłeś swoją wiarą o kochającej obecności Boga i Jego miłosierdziu oraz za wszystkie sytuacje, gdy tak nie było. Proś Go o to, za czym tęskni Twoje serce i o otwarte oczy, by wiedzieć, jak On nie zwleka z odpowiedzią.

Ojcze nasz…

Przygotowała: s. Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA