Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, odczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem . Lecz on mu odparł: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił Go diabeł, a oto aniołowie przystąpili i usługiwali Mu. (Mt 4,1-11)

 

Modlitwa przygotowawcza: Proś Boga aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.

Wyobraź sobie Jezusa przebywającego na pustyni. Przyjrzyj się jaki jest, jak wygląda Jego twarz, ciało. Zobacz Jego serce, które całe zwrócone jest do Boga

Proś o łaskę przylgnięcia do Boga i siły do walki z pokusami.


Rozpoczął się Wielki Post. Czas, którego celem nie jest skupienie się na własnej grzeszności i słabość lecz przylgniecie bardziej do Bożego serca, w którym jest źródło życia. Dzisiejsza Ewangelia daje nam konkretne wskazówki w jaki sposób opierać się pokusom i być oddanym Bogu.

1. Przebiegłość szatana

Szatan jest przebiegły. By nie dać się mu zwieść potrzebna jest świadomość jego działania. Przyglądając się kuszeniu Jezusa spróbuj zobaczyć sposób działania złego ducha w Twoim życiu.

Szatan kusi Jezusa po czterdziestu dniach przebywania na pustyni. Czeka na odpowiedni moment, kiedy jest najsłabszy, zmęczony, bez sił. W swoich pokusach jest przebiegły. Chce odpowiedzieć na Jego głód, działa pod pozorem pomocy. Każda kolejna pokusa jest głębsza i mocniejsza. Szatan dopiero pod koniec, czując się zagrożony pokazuje swój cel – zwieść człowieka z drogi do Boga a zwrócić ku sobie.

Przyglądając się minionym dniom postaraj się zobaczyć taktykę złego ducha w twojej codzienności.

2. Postawa Jezusa

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje w jaki sposób możemy opierać się pokusom. Spójrz na Jezusa, posłuchaj co mówi, w jaki sposób odpowiada szatanowi.

Jezus po pierwsze wskazuje na Słowo Boże, które jest pokarmem duchowym i daje siły do życia. Dalej wskazuje na wiarę i ufność w dobroć Boga, której udowadniać nie musi. Jezus nakierowuje na Boga, jedynego Pana któremu chce służyć. Te trzy wskazówki są swoistą receptą do walki z szatanem.

Zobacz na ile w swojej codzienności opierasz się na Słowie Bożym. Ile masz wiary i ufności w dobroć Boga? Czy Twoje serce jest Jemu oddane?

3. Zwrócony ku Bogu

Jezus mimo kuszenia cały czas sercem zwrócony jest do Boga. Jest Go pewny, Jemu oddany.

Pobądź chwilę w ciszy przy Jezusie. Niech Twój wzrok i serce będą utkwione na Nim, a nie na trudach i słabościach. Proś Jezusa by Wielki Post był czasem większego przylgnięcia do Niego.


Rozmowa końcowa. Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co było treścią tej modlitwy, o uczuciach jakie ci towarzyszyły, co odkryłeś. Zgodnie z tym co jest w twoim sercu proś Jezusa o potrzebna łaski, dziękuj za to co otrzymałeś.

Ojcze nasz...

przygotowała Dorota Piesak

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA