Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.

Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei. Rzekli do Niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić. Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł, ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego. Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli? Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował! Niektórzy z nich powiedzieli: Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: Usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej: Czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał. To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów przybyłych do Marii ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. (J 11,1-45)

 

Modlitwa przygotowawcza: Stań przed Bogiem i poproś, aby wszystkie Twoje zamiary decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu

Obraz: Zobacz oczami wyobraźni Jezusa stojącego przed grobem Łazarza, otoczonego ludźmi bliskimi i nieznanymi

Prośba: Poproś o łaskę wiary i zaufania Jezusowi oraz bliskości z Nim

1. "J 11, 1-16"

Atmosfera wokół Jezusa staje się coraz bardziej napięta. Widać podział między Jego uczniami. Część z nich nie chce iść do Judei, bojąc się o życie, inni, jak Tomasz chcą odważnie stawić czoła temu, co przyjdzie. Sam Jezus też zachowuje się inaczej niż zwykle. Mimo, że choruje Łazarz bliski Jego sercu, nie wyrusza natychmiast, nie uzdrawia na odległość. Znów łamie schematy, widzi dalej i głębiej. To całe zamieszanie pełne jest lęku i braku zaufania. Tylko Jezus, mimo zbliżającej się męki, mimo śmierci przyjaciela, widzi zapowiedź chwały zmartwychwstania.

Przypomnij sobie chwile, w których oczekiwałeś czegoś ważnego... Może była to sprawa "życia i śmierci"... W całym tym zamieszaniu, niepewności, jakie było Twoje serce? Co w nim kiełkowało? Porozmawiaj o tym z Jezusem.

2. "J 11, 17-32"

Obydwie siostry wypowiadają to samo zdanie, jednak w ustach każdej z nich brzmi ono zupełnie inaczej. Każda z nich przeszła swoją drogę z Jezusem i każda z nich jest na innym etapie. W słowach Marty słychać jeszcze ból i wyrzuty. Przecież Jezus mógł zareagować wcześniej (chociaż, gdy prześledzimy dobrze słowa Ewangelii, w momencie, kiedy wiadomość dotarła do Jezusa, Łazarz już nie żył). W słowach Marii słychać ból po stracie bliskiej osoby. Są to słowa tej, która namaściła Jezusa na moment Jego śmierci i wewnątrz wie, że każde Jego wystąpienie publiczne, cuda, zbliżają Go do tego momentu. Jest w żalu opłakując i śmierć Jezusa.

Czasem jesteśmy blisko Jezusa i ta bliskość sprawia, że wydaje nam się, że gdy go prosimy, to nam się to należy. Do tego stopnia, że mamy do Niego jakiś ukryty żal, że to nie już, nie od razu. Bóg dla każdego chce głębszej bliskości. Daje czas by umocnić się w wierze, by zapytać siebie, jaka jest moja wiara. Czy wierzysz że Jezus jest Twoim zmartwychwstaniem i życiem? Czy chcesz kochać jak Maria?

Porozmawiaj z siostrami o swojej wierze.

3. "J 11, 33 - 45"

To, że Jezus nic nie uczynił to tylko pozory. Wie, że Ojciec wysłuchał Jego modlitwy zanim poprosił Go publicznie. Może dziękować, bo wie, że wszystko, co czyni, jest w jedności z Ojcem. Nie daje się pokonać rezygnacji Marty i strachowi uczniów. Wierzy Ojcu i trwając w Jego miłości budzi wiarę w tych, którzy są świadkami wskrzeszenia Łazarza. Wskrzesza, mając świadomość, że przybliża to godzinę Jego śmierci. Godzinę śmierci, ale i zmartwychwstania.

Trwaj w uwielbieniu Jezusa, który za Ciebie cierpiał i umarł, a potem dla Ciebie zmartwychwstał.

Odmów "Ojcze nasz"

 

Przygotowała s. Lidia Gołębiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA