Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam!

Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy Pana! Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz /domu/ i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam! Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż /ją/ do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. (J 20, 19-29)

Modlitwa przygotowawcza: Proś Boga aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.

Wyobraź sobie Jezusa przychodzącego do uczniów pomimo drzwi zamkietych. Zobacz jak pokazuje im swoje rany, wsłuchaj sie w słowa, które wypowiada do uczniów. Przyjrzyj się uczniom, jaka jest ich reakcja na to niezwykłe spotkanie.

Proś o łaskę szczerości w relacji z Jezusem i przyjęcia Bożego Miłosierdzia.

Puncta:

  1. Jezus po zmartwychwstaniu ukazuje się apostołom, kobietom. Każdemu w inny sposób. Jedni mają możliwość zobaczenia Zmartwychwstałego, inni tylko o Nim słyszą. Ich reakcje są różne. Pewnie każdy musiał się zmagać ze sobą, by uwierzyć prawdziwie w to co się stało. Zapewne i uczniom nie było łatwo. Pojawiały się w nich różne pytania i wątpliwości, jednak widząc Jezusa i słysząc Jego słowa uwierzyli, przyjęli prawdę o Zmartwychwstaniu. Czy Ty spotkałeś Zmartwychwstałego? W jaki sposób doświadczasz, widzisz Jego Zmartwychwstanie?

  1. Mówimy o Tomaszu niewiernym, bo nie uwierzył świadectwu pozostałych apostołów. Wykazał się on jednak dużą odwagą i szczerością. Stanął w prawdzie i głośno przyznał się do braku wiary. Zapewne nie było to łatwe. Taka postawa dała Mu szansę spotkania Jezusa. Przyjrzyj się Twojej relacji z Jezusem. Ile jest w niej szczerości, a ile poprawności, ukrywania swojego braku wiary i małości. Zobacz, która z postaw prowadzi Cię prawdziwie do spotkania z Jezusem. W jaki sposób Jezus odpowiada na to co w Tobie?

  1. Jezus przychodząc do uczniów pokazuje im rany, Tomaszowi pozwala włożyć w nie palec, mówi „Pokój Wam” i posyła by ten pokój nieść dalej. To piękny obraz Bożego Miłosierdzia. Przychodzi do uczniów, którzy Go opuścili. Pokazuje im miejsca swoich ran, cierpienia. Nie robi tego po to, by pokazać konsekwencje ich czynów, ale by pokazać że stają się one źródłem wypływającego miłosierdzia.

Pobądź przy Jezusie. Jeśli potrzebujesz, poproś Go byś mógł dotknąć Jego ran, tak byś doświadczył i przyjął wypływające z nich miłosierdzie. Postaraj się spojrzeć na nie oczami Boga, a nie po ludzku. Pozwól sobie trwać w szczerości przed Jezusem. Wsłuchuj się w to co do Ciebie mówi, co Ci pokazuje.

Rozmowa końcowa. Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym co było treścią tej modlitwy, o uczuciach jakie ci towarzyszyły, o tym co odkryłeś. Zgodnie z tym co jest w twoim sercu, proś Jezusa o potrzebne łaski oraz dziękuj za to co otrzymałeś.

Ojcze nasz…

Przygotowała Dorota Piesak

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA