Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie». (J14, 15-21)

 

Modlitwa przygotowawcza: Proś Boga aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.

Wyobraź sobie siebie w obecności Ducha Świętego. Zobacz jak Cię przenika i ogarnia.

Proś o łaskę wiary by móc przyjąć prawdę, którą objawia Duch Święty.

 

1. Jezus w dzisiejszej Ewangelii, zapowiadając zesłanie Ducha Świętego oraz swoje odejście do Ojca, mówi o rzeczywistości duchowej. Mówi o tajemnicy, która może być doświadczona i zrozumiana tylko dzięki wierze. Nie będzie Go w sposób cielesny z uczniami, ale będzie z nimi jeszcze mocniej zjednoczony w sposób duchowy: „ Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was”. Prawda ta będzie mogła być przyjęta dzięki Duchowi Świętemu. Tyczy to również nas.

W jaki sposób doświadczasz obecności Jezusa w Tobie i Twojej obecności w Nim? Proś o otwartość na Ducha Świętego i łaskę wiary byś mógł tego doświadczyć.

 

2. Jezus zapowiada przyjście Ducha Prawdy, który ma objawić prawdę o człowieku, świecie i Bogu. Nie jest to prawda do zrozumienia i przyjęcia przez świat, ale przez tych, którzy są z Jezusem. On pozwoli pojąć to, co jest niejasne w oczach świata. Duch Święty to również pocieszyciel. Nie oskarża, nie rozlicza z naszych porażek, trudności, ale umacnia, pomaga w chwilach utrapienia.

W jakich sferach życia potrzebujesz pocieszenia, a w jakich Ducha Prawdy? Odszukaj pamięcią sytuacje, w których takiego działania doświadczyłeś. Podziękuj za nie.

 

3. Jezus zwraca naszą uwagę też na miłości, z której wypływa chęć życia przykazaniami. Okazywana jedynie słowami jest pusta, bez uczynków jest martwa. Prawdziwie doświadczona miłości wyraża się w czynach.

Czym jest dla Ciebie przestrzeganie przykazań? Czy jest to naturalny wyraz okazywania miłości?

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z Przyjacielem o tym co ważnego wydarzyło się w trakcie tej modlitwy. Zgodnie z tym co w Tobie proś, dziękuj, uwielbiaj.

„Ojcze nasz”

 

Przygotowała Dorota Piesak

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA