Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

"Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” Mt 28, 16-20

 

Prośba o czystość intencji: aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane ku Panu Bogu i do służby Jemu.

 

Wyobraź sobie Jezusa pośród apostołów, podniosłość tego momentu, może także pewne zmieszanie, oto są świadkami uroczystego wyznania Jezusa, otrzymują zadanie i zapewnienie Pana Jezusa o Jego nieustannej bliskości. Gdzie w tej scenie jesteś?

 

Prośba: O łaskę wiary w realną obecność Jezusa w mojej codzienności

 

1.A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili.

Wiara i wątpienie nie wykluczają się; można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że się wzajemnie ubogacają. I jak widzimy Panu Jezusowi nie przeszkadza wątpienie niektórych apostołów, by objawiać im swoją władzę, by ich posyłać. Jezus niestrudzenie, z Boską cierpliwością wierzy w nas; wierzy, że z pomocą Jego Ducha będzie mógł dokonywać swoich dzieł w nas i poprzez nas. Najważniejsze, że nawet ci co wątpili przyszli na górę, wpatrywali się w Jezusa, z otwartym sercem oddawali Jezusowi pokłon, uwielbiali Go. A dobrą nowiną jest, że tyle naszemu Bogu wystarczy, by napełniać nas Duchem Świętym, by czynić z nas narzędzia głoszenia Jego miłości.

W jakim momencie swojej wiary czy niewiary jesteś?

Czy w trudnościach, czasach strapienia, oddajesz Panu pokłon?

 

2.Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi.

Patrząc na współczesny świat w niejednym z nas rodzi się pytanie, czy rzeczywiście Bóg panuje na ziemi. Może w niebie to Mu się udaje, ale tutaj na ziemi pośród wojen, głodu, zamachów, prześladowań chrześcijan, pogoni za różnymi iluzjami … ? Kojarzy ci się z czymś ten styl pytania? Czy rzeczywiście … ? Zły duch próbuje na różne sposoby zasiać w sercach zwątpienie w moc i dobroć naszego Boga. Warto możliwie szybko dostrzegać takie pytania w nas i wsłuchiwać się z wiarą w Jezusowe uroczyste zapewnienie: DANA MI JEST WSZELKA WŁADZA.

Wierzysz Jezusowi? Wierzysz, że On ma władzę i moc?

 

3.Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata

Gdy czytałam o św. Teresie z Avila i jej swobodnych rozmowach z Jezusem, który jej się objawiał, poruszyło mnie to, że fakt zobaczenia Jezusa nie był dla niej czymś niezwykłym. Zapewne gdybym ja miała Go tak zobaczyć oczami ciała byłoby to czymś zdumiewającym. I zrozumiałam, że dla kogoś kto rzeczywiście żyje w obecności Jezusa, to zobaczenie Go oczami ciała nie różni się zasadniczo od codziennego, autentycznego z Nim przebywania i rozmawiania.

Potrzebujemy takiego wewnętrznego wzroku, który pozwoli nam świadomie trwać w obecności Jezusa zmartwychwstałego, który pokonał już wszelkie zło, śmierć i grzech i który ma moc pokonać te rzeczywistości w naszym życiu; Jezusa, który naprawdę pozostał z nami i jest blisko w każdej chwili naszego życia.

Czy Jezus jest żywy i obecny w twojej codzienności? Czy jest tylko gościem, zaproszonym do życia od czasu do czasu, od sprawy do sprawy, kiedy zdecydujesz się na „telefon do Niego”? Czy potrafisz z Nim sprzątać, gotować, naprawiać czy myć samochód, pracować, rozwiązywać życiowe dylematy, nieporozumienia lub radować się sukcesami,…?

Jezus jest z nami w naszym życiu, nawet jeśli my tego nie zauważamy, bo nam to obiecał i zdania nie zmienił. Wniebowstąpienie to nie jest odejście Jezusa od nas do nieba, ale Jego nieustanna bliskość, przebywanie pośród nas. Czujesz się samotny? Jezus mówi Ci dzisiaj, że nigdy nie jesteś i nie będziesz sam, bo On jest z tobą przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

 

Przygotowała s. Renata Ryszkowska rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA