Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.


Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął [jeden] i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.


Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak [tamci] przemawiali w jego własnym języku. «Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami?» – mówili pełni zdumienia i podziwu. «Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże». Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: «Co to ma znaczyć?» – mówili jeden do drugiego. «Upili się młodym winem» – drwili inni. (Dz 2,1-13)

Modlitwa przygotowawcza: Proś Boga aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.

Wyobraź sobie to wydarzenie. Jaki miało przebieg? Jaka atmosfera wewnętrzna towarzyszyła uczniom na moment przed objawieniem się Ducha Świętego? Jaka była reakcja uczniów kiedy "ukazały się im jakby języki ognia (...) i zaczęli mówić obcymi językami"?

Proś o łaskę napełnienia Duchem Świętym.

Puncta:

1. Określenia „nadszedł wreszcie dzień Piędzieciątnicy” wskazuje na oczekiwanie. Jezus już od dawna zapowiadał, ze pośle uczniom Swojego Ducha. Pewnie w jakiś sposób próbowali się do tego przygotować, może poprzez rozmyślania, rozmowy, modlitwy, analizę Pisma…

Czy jest w Tobie oczekiwanie na zesłanie Ducha Świętego? Czy podejmowałeś jakieś działania by przygotować swoje serce na to doświadczenia? Czy jest w Twoim sercu otwartość i wiara, że właśnie dziś, w sposób szczególny Jezus chce udzielić Tobie Ducha Świętego?

2. Opis zesłania Ducha Świętego z Dziejów Apostolskich jest dość niecodzienny: dał się słysząc uderzenia gwałtownego wichru, pojawiły się języki z ognia.

Duch Święty przychodzi i daje się nam odczuć w bardzo różnorodny sposób. Czasem wyraźnie, a innym razem w lekkim powiewie. Pewne jest to, że Duchem Świętym zostają napełniani wszyscy, którzy na Niego oczekują.

W jaki sposób dziś doświadczasz napełnienia Duchem Świętym?

3. „Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić”.

To nic innego jak opis uwielbienia, które popłynęło z ich wnętrza pod wpływem Bożego Ducha. Tak samo i my jesteśmy uzdalniani i zapraszani do uwielbienia, które przede wszystkim jest postawą serca, koncentrowaniem się na Bogu, Jego dobroci.
Jakie miejsce w Twoim życiu ma uwielbienie?

Poświęć końcową część modlitwy na uwielbienie Boga. Proś Ducha Świętego aby pomagał Ci zobaczyć wielkość i dobroć Boga i uwielbiaj Go w swoim życiu.

„Ojcze nasz…”

Przytotowała Dorota Piesak

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA