Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. (J 3,16-18)

Znajdź sobie czas i miejsce, które pomogą Ci się skupić. Wsłuchaj się przez chwilę w swoje wnętrze i poproś Pana Boga, żeby był przy Tobie podczas tej modlitwy. Żeby wszystkie Twoje myśli, uczucia, pragnienia były zwrócone ku Niemu.

Proś Ducha Świętego, aby Twoja modlitwa podobała się Bogu i by otworzył Twoje serce na to, co chce Ci powiedzieć.

Obraz: Twój dom i Bóg, który do Ciebie przychodzi w trzech osobach

Prośba: o łaskę otwarcia się na Miłość Boga

1.„Jezus powiedział do Nikodema…”

Nikodem przychodzi do Jezusa. Przyciąga go nauka Jezusa, znaki, które czyni i ta wielka tajemnica, której mimo tego, że jest uczony, nie może pojąć. Przychodzi, żeby znaleźć odpowiedź na swoje pytania, by w jednoznaczny sposób określić, jak to jest z Jezusem. Jezus nie daje jednoznacznej odpowiedzi, ale kieruje wzrok i myśli Nikodema, ku głębi tej tajemnicy, która go nurtuje.

Kiedy myślisz o Bogu, jakie pytania przychodzą Ci do głowy? Czy jest coś, co niepokoi Twoje serce?

2. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.”

Trochę dziwny może wydawać się ten fragment Ewangelii w kontekście Niedzieli Trójcy Świętej, bo przecież nie jest w nim jasno napisane, kim są Osoby boskie, nie rozjaśnia się istota tajemnicy. Jednak pozory skrywają o wiele więcej. Jezus jednym zdaniem ukazuje cały sens istoty Boga.

Ojciec tak bardzo miłuje człowieka, że posyła na świat swojego Syna. Żeby człowiek nie był już samotny i skazany na brak oglądania Boga. Taką troską obejmuje człowieka, że daje mu Kogoś, kto jest Mu najdroższy. Chce zbliżyć się do ludzi i przez Jezusa okazać im, jak bardzo są Mu drodzy. Bóg „umiłował świat” to znaczy pokochał tak mocno, że Miłość jest Osobą. Choć nie jest wymieniony, Duch Święty jest głęboko obecny w tym zdaniu. Wiara tej Miłości nadaje sens życiu, otwiera serce na radość ze świadomości bycia chcianym i kochanym od początku. Nie w połowie, nie od pewnego momentu, ale zawsze. To daje inną perspektywę, wprowadza w inny wymiar życia i pozwala zanurzyć się w tajemnicy Boga.

Pobądź w obecności Boga, który do Ciebie przychodzi. Nie dlatego, że tak wypada, albo, że się nad Tobą lituje, bo jesteś taki biedny. Przychodzi, bo jesteś Mu bliski, bo bardzo pragnie z Tobą być.

Odmów „Chwała Ojcu”

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA