Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. (Mt 17,1-9)

 

Przygotowanie dalsze

W przygotowaniu medytacji może nam pomóc Ikona Przemienienia Pańskiego:
W Centrum Ikony znajduje się przemieniony Chrystus. Światło emanuje od Niego samego. W górnej części ikony Mojżesz i Eliasz uczestniczą w Chwale Boga, można dostrzec pokój i harmonię w ich postawie. Mojżesz uosabia Boże prawo, Eliasz zaświadcza o Bóstwie Chrystusa, Który wypełnia Prawo i Proroków. Postawa Apostołów w dolnej części ikony wyraża pewien bezład. Jednakże dociera do nich światło i obecność Ducha Bożego, bez Którego niemożliwa jest kontemplacja Boga. Apostołowie są dotknięci, każdy z osobna, promieniem łaski, która nas ożywia i uświęca, byśmy stawali się świętymi, przyjmującymi Światło i stającymi się światłem dla świata.


Przygotowanie bliższe

Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu Twojego wzroku.
Rozpocznij medytację od uświadomienia sobie obecności Boga. Poproś Ducha Świętego o doświadczanie obecności Bożej w życiu codziennym. Możesz skorzystać ze słów modlitwy pieśnią: Niech nas ogarnie łaska Panie Twa, Duch Twój Świety niech dotknie nas...

Powoli czytaj tekst Ewangelii św.Mateusza zatrzymując się nad słowami, które cię poruszają.

1. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno.


Jezus chce dać się głębiej poznać swoim uczniom, zaprasza ich do osobistego spotkania z Nim, do pójścia w osobne miejsce, w czasie którego pragnie im odsłaniać kim jest naprawdę, by ożywić i umacniać ich wiarę. Czy daję się zaprosić na modlitwę każdego dnia? Czy poświęcam jej wystarczająco dużo czasu?

2. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.
„Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Bóg daje każdemu odczuć swoją obecność i łaskę. Czasem dzieje się to w bardzo mocny sposób. Czasami jednak możemy doświadczyć Jego milczenia. Na nasze życie składają się bowiem momenty umierania oraz zmartwychwstawania. Pan Bóg pozwala nam doświadczyć czasu światła i bliskości, by pomóc nam pokonać ciemności naszego serca w dniach próby. Jakie momenty w historii Twojego życia były umocnieniem dla Ciebie? Spróbuj "odświeżyć" swoją pamięć.

3. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”.

Jezus zbliża się do przestraszonych uczniów, by przekazać im swój pokój, by postawić ich na nogi i zbliżyć do Ojca.

4. A gdy schodzili z góry....

Czasem chcielibyśmy sytuacji spokojnych, stabilnych, pragnęlibyśmy przeżywać uprzywilejowane chwile z Nim, ale On prosi, byśmy zeszli z góry, weszli w realia życia i w nich otwierali się na światło Jego Ducha, słuchali Jego słów i wrastali
w wierze.

Modlitwa końcowa:
Jeśli chcesz możesz się posłużyć słowami poniższej modlitwy lub zwrócić się do Boga tak jak potrafisz.

Panie Jezu, naucz mnie modlić się i poznawać Cię coraz głębiej. Otwórz moje serce na Twoje Słowo i Obietnice. Prowadź mnie, umacniaj mnie, zostań ze mną. Pomóż mi zapominać o sobie, by należeć jedynie do Ciebie. Ucz mnie zawsze żyć
w Twojej obecności. Amen

Przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA