Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Mt 23 1-12

 

Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje zamiary decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Prośba o owoc modlitwy: o postawę ucznia względem Jezusa

Wyobrażenie: Przywołaj w pamięci Ojca, który wychowuje swoje dziecko, który cierpliwie tłumaczy, wyjaśnia, daje wskazówki. Spróbuj dostrzec czułość i troskę w spojrzeniu Ojca na dziecko.

1. W słowach skierowanych do uczniów Jezus zawiera pewne przesłanie. Udziela rad i przestrzega tych, których chce uchronić od życiowej pomyłki. Pragnie, aby Jego uczniowie podążali za Bogiem, a nie pokładali ufności w dobrach doczesnych, które wywołują tylko iluzję szczęścia.

Jak w swoim życiu przyjmujesz słowa Jezusa, w zaufaniu i z otwartością czy z oporem i buntem? Jakie słowa Jezus kieruje do Ciebie teraz? Do czego Cię zaprasza, a przed czym ostrzega?

2. Jezus pragnie, aby Jego uczniowie nie marnowali swoich sił i czasu na zabieganiu o złudne dobra, ale także aby żyli w wolności. Chce, aby jedynie Bogu oddawali należną cześć i uwielbienie, a z ludźmi dzielili się swoją miłością, budując braterskie i siostrzane więzi.

Spójrz na swoje relacje z ludźmi? Które z tych relacji Cię umacniają, dodają sił, sprawiają, że się rozwijasz, wzrastasz w prawdzie o sobie, a które krępują Twoją wolność?

3. Jezus jest przejrzysty w swoim postępowaniu. Jego uczynki i słowa wyrażają to co przeżywa i myśli. Ma jednak wyrozumiałość dla ludzkiej słabości. Wie, że człowiek jest wewnętrznie podzielony, który dąży do jedności.

Poproszę Jezusa o łaskę prostoty, abym stawał/a przed Nim w prawdzie, prosząc, żeby On mnie prowadził do coraz większej spójności.

Na koniec opowiem Jezusowi o tym co wydarzyło się podczas tej medytacji i zakończę modlitwą „Ojcze Nasz”

 

Przygotowała s. Barbara Olejnik RSCJ

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA