Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. (Mk 1, 21-28)

Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.

Wyobraź sobie swoje serce jako świątynię. Obejrzyj ją, posłuchaj, zobacz światło i miejsca zacienione, obecność Jezusa i innych ludzi w sanktuarium Twojego serca.

Proś o łaskę odwagi i pozwalania Jezusowi, by uzdrawiał i uwalniał głębię Twojego serca.

 

1. Oczy szeroko otwarte.

Dzisiejsze Słowo Boże podkreśla uczucie zdumienia i zdziwienia u osób, które spotykają Jezusa, słuchają Jego słów i widzą Jego czyny. Jak ja reaguję, co czuję, gdy słucham słów Jezusa? Czy dostrzegam Jego działanie w moim życiu? Jakie konkrety mogę przywołać w tej chwili?

Łatwo jest nam ulec rutynie i przyzwyczajeniu, które usypiają nasze serca na uważne słuchanie, a tym bardziej na zadziwienie - zamykają na spotkanie z Bogiem żywym i na łaskę Słowa, które uwalnia i uzdrawia, prowadzi do Życia.

Słowo i obecność Jezusa jest aktualna dziś i teraz, zawsze ma moc uwalniać moje serce – czy jestem na to otwarta?

 2. Czystość – nieczystość.

Czystość jest przymiotem Boga – czystość, czyli świętość, Jego Miłość przejrzysta i promieniejąca, udzielająca się drugiej osobie z tęsknoty za relacją. Nieczystość jest tego przeciwieństwem – oznacza zamknięcie się i śmierć. W Biblii duch nieczysty oznaczał ducha śmierci.

Każdy człowiek ma w sobie światło życia i cienie śmierci oraz wolną wolę, by ukierunkować swoje życie w stronę życia lub śmierci (Por. Pwt 30). W którą stronę jestem skierowana? Co o moim ukierunkowaniu życia mogę zobaczyć w moich relacjach, decyzjach, postawach, słowach?

 3. Droga uwolnienia.

Różne formy śmierci mogą w nas krzyczeć w spotkaniu z Miłością niesioną w osobie Jezusa: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży?” W nowym tłumaczeniu to zdanie brzmi: „Co mamy z Tobą wspólnego Jezusie?!” Cienie śmierci i przestrzenie domagają się w nas odkupienia, głębia naszego serca tęskni i woła o przyjęcie, spotkanie Zbawiciela, zna Jezusa, lecz jednocześnie stawia Mu opór i broni się.

Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas do spotkania z Jezusem, do przyjścia do Niego z całym tym oporem i samą „wiedzą” o Jezusie jako Świętym Bożym, do wejścia w osobiste doświadczenie Jego Miłości. Czy chcę, by On przekonywał moje serce o tym, jak bardzo mnie kocha? Czy chcę poddać się tej Miłości, która uwalnia mnie, bym żyła pełniej, czyli w większej wolności? Czy chcę pozwolić, by światło Jego Miłości dotykało kolejnych przestrzeni cienia w moim wnętrzu? Czy – choćbym czuła lęk - chcę Mu zaufać? Czy mogę przy Jezusie nazywać lęki i cienie, od których On pragnie mnie uwalniać?

Jezus był przez cały proces uwolnienia blisko tego człowieka, którego uwolnił, nie wystraszył się jego krzyku ani rzucania się, aż mógł razem z tym człowiekiem i wspólnotą uwielbiać Boga za narodziny do nowego życia.

 

Na koniec porozmawiaj z Bogiem o waszej relacji, o gotowości na zmiany i jej braku, o tym, co teraz najbardziej rezonuje w twoim sercu pod wpływem Jego żywego Słowa. O co pragniesz Go prosić, co Mu zawierzyć, za co dziękować, uwielbiać?

 

Ojcze nasz…

 Przygotowała s. Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA