Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: "Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, o przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów. Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem". (Kpł 13, 1-2. 45-46)

Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. (1 Kor 10, 31 – 11, 1)

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: "Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ". A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: "Chcę, bądź oczyszczony". Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich". Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego. (Mk 1, 40-45)

Czego pragnę ?

Aby Jezus, ubogi, czysty i posłuszny ukazał mi moje niedostatki na drodze naśladowania Jego życia; aby mnie oczyścił z wszystkiego, co zaćmiewa Jego obraz w moim sercu.

 

  • Pan mówi do swojego Ludu: „Nieczysty będzie poza obozem”. W dzisiejszym świecie zanika poczucie wstydu: korupcja, oszustwo, niesprawiedliwośc i rozwiązłość wydają się być akceptowane społecznie. Przeciwnie – czasem wstydzimy się uczciwości, współczucia, wierności, wstrzemięźliwości i czystości obyczajów. Proszę, daj mi, Panie oczy otwarte, by widzieć podstępy złego. Daj mi męstwo w codzienności, by wiernie iść za Tobą i solidaryzować się z tymi, kto jest wierny Twojemu przymierzu, Twojemu stylowi życia. „Bądźcie naśladowcami moimi, tak, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa”- mówi Ap. Paweł.

 

  • Znając swoje słabości i grzechy zbliżę się do Chrystusa z pokorną prośbą, by mnie oczyścił w mojej bezradności. Poczuję Jego miłosierne spojrzenie, Jego uzdrawiające dotknięcie. To uczucia, wewnętrzne doświadczenie. Ale Jezus prosi: „Pokaż się kapłanowi... złóż należną ofiarę”. To mnie jest potrzebne wyznanie grzechów we wspólnocie Kościoła, zadośćuczynienie za wprowadzony zamęt w dziedzinie prawd naszej wiary czy czystości obyczajów. Przyjmując łaskę Sakramentu Pojednania na nowo wprowadzam ład nie tylko w swoje życie, ale i we wspolnotę Kościoła. Jeśli nie zamazuję swojej winy, ale ze skruchą nazywam mój grzech po imieniu, daję świadectwo Bogu żywemu, który jedyny może mnie oczyścić.

 

  • Wbrew poleceniu Chrystusa trędowaty rozgłaszał o doznanym miłosierdziu, ale nie wiemy, czy pokazał się kapłanom. Z powodu tej nierozsądnej reklamy Jezus jest ograniczony w swej misji. Nie może pokazywać się w miasteczkach. „Jezus nie mógl jawnie wejść do miasta, ale przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego”. W dalszym ciągu jednak przyciąga ludzi spragnionych Dobrej Nowiny.

 

Rozmowa końcowa: Poproszę Jezusa, bym nie tylko otworzył się na Jego oczyszczające dotknięcie, ale i przyjął oczyszczającą posługę Kościoła.

„Serce czyste stwórz we mnie , Boże, i ducha prawego odnów we wnętrznościach moich”. (Ps 51)

 

  • Modlitwa VI Niedzieli:

Boże, Ty chcesz przebywać w sercach prawych i szczerych. Daj, abyśmy z pomocą Twojej łaski stali się godnym mieszkaniem dla Ciebie.

Pod Twoją obronę uciekamy się...

Postanowienie :

Na zbliżający się Wielki Post podejmę ofiarowane mi przez Kościół sposoby oczyszczenia serca: wstrzemięźliwość, uczynki miłosierdzia, rozmyślanie o Męce Pańskiej – cenie mojego zbawienia. Postanowię przystępować systematycznie do Sakramentu Pokuty.

 

przygotowała s. Maria Stecka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA