Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. (J 15,9-17)


Modlitwa przygotowawcza:
Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.

Wyobrażenie:
Wyobraź sobie jak Jezus mówi do swoich uczniów – tych najbliższych, których wybrał. Zobacz siebie pośród nich.

Prośba o owoc:
Poproś o taką bliskość z Jezusem, w której możesz być całkowicie sobą przed Nim i mieć udział w Jego radości.

1. „Aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna"

Dzielenie z kimś jego radość jest dowodem dużej bliskości. Jeśli spotkamy na ulicy kogoś kto cierpi, to łatwo zaczniemy z nim współodczuwać i będziemy chcieli mu pomóc, nawet jeśli to ktoś zupełnie obcy. Aby dzielić z kimś radość, trzeba być w bliskiej relacji. Do takiej bliskości Jezus nas zaprasza – abyśmy nie tylko cieszyli się Jego radością, ale aby Jego radość była w nas, radość samego Boga.

Pełnia radości to nie sytuacja, w której wszystko idzie po twojej myśli i nie musisz się z niczym trudzić, ale taka w której każdą napotkaną trudność pokonujesz wraz ze swoim najlepszym Przyjacielem i przeżywasz ją w pokoju serca. Czy doświadczasz tego w życiu codziennym?


2. "Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję"

Przykazanie jakie Jezus nam daje, to takie byśmy się wzajemnie miłowali. Tego nam tylko potrzeba by stać się przyjacielem Jezusa – próbować kochać na miarę naszych możliwości. On chce nas uzdalniać do tego byśmy kochali coraz mocniej.

Przyjaciel to ktoś, przed kim możesz być całkowicie sobą, prawdziwy. Wiesz, że przyjaciel cię kocha takim jakim jesteś i możesz się przed nim odsłonić z całą prawdą o sobie. Jezus już objawił nam „wszystko, co usłyszał od Ojca”, teraz kolej na nas. Czy przed Jezusem potrafisz być prawdziwy?


3. „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem

Jezus wybrał właśnie ciebie na przyjaciela. Nie musisz nic w sobie zmieniać, żeby On kochał cię bardziej. Jedyne co może, to uczyć się kochać coraz mocniej, aby pełniej odpowiedzieć na Jego miłość. Zatrzymaj się na chwilę nad tą myślą. Zobacz jak Jezus wybiera cię spośród tłumu, mówi do ciebie po imieniu i obiecuje ci swoją przyjaźń.

Modlitwa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem o tym co na dziś masz do zrobienia, by bardziej kochać, by bardziej być przyjacielem, by mieć w sobie więcej prawdziwej radości.


Ojcze Nasz.

przygotowała s. Ewa Bartosiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA