Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: "Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie". Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: "O czym to rozprawialiście w drodze?" Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: "Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich". Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: "Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał". (Mk 9, 30-37)

 

Proś Ducha Świętego, aby Twoja modlitwa podobała się Bogu i by otworzył Twoje serce na to, co chce Ci powiedzieć.

Obraz: Jezus, który pyta swoich uczniów za kogo Go uważają

Prośba: o zaufanie Bożemu prowadzeniu

 

1. Logika Jezusa

Jezus zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. Nic dziwnego, że to niezrozumiałe dla uczniów, bo przecież do tej pory działy się cuda, uzdrowienia i wskrzeszenia. Nikt w takich okolicznościach nie ma ochoty słuchać o cierpieniu. Boją się o cokolwiek pytać, jednocześnie uciekając od prawdy, w nadziei, że to o czym Jezus mówi może jednak nie nastąpi. Uciekając od prawdy o cierpieniu, nie słyszą nawet o tym, że Jezus zmartwychwstanie, że pokona śmierć, że na zawsze odmieni losy ludzkości i utoruje nam drogę do wiecznego szczęścia.

Czy jesteś gotowy przyjąć Bożą obietynicę? Bóg nie obiecuje spokojnego lotu, ale obiecuje bezpieczne lądowanie. Może uciekasz od jakiejś trudnej prawdy? Może przez to nie słyszysz wszystkiego co mówi do Ciebie Jezus?

 

2. Logika uczniów

Jezus mówi o najważniejszym momencie w historii zbawienia świata, a tymczasem uczniowie spierają się o to kto z nich jest największy. Taka historia powtarza się kilka razy w Ewangelii! Zobacz absurd tej sytuacji. Jak często pozwalasz, żeby Twoje serce i umysł zajmowały się rzeczami zupełnie nieistotnymi i nic nie wnoszącymi, podczas gdy zaniedbywałeś to co najważniejsze? Popatrz na swoje priorytety w szarej codzienności. Może warto coś w nich pozmieniać?

Co więcej, uczniowie są całkowicie świadomi, że kłócą się o głupoty. Kiedy Jezusa pyta o czym rozprawiali, milczą. Co odpowiesz Jezusowi na pytanie o Twoje zajęcia w ciągu dnia, Twoje dyskusje, Twoją pracę i odpoczynek? Może jest coś, co wolałbyś przemilczeć? Porozmawiaj o tym otwarcie z Jezusem.

 

3. Logika Królestwa

"Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich". To recepta na szczęście, która idzie całkowicie pod prąd wobec tego co mówi nam świat. Codziennie słyszymy o tym, że trzeba się zatroszczyć o siebie, wyrobić sobie pozycję i autorytet. Logiki Królestwa Bożego nie da się pojąć w kategoriach ludzkich, trzeba ją rozumieć przez pryzmat spojrzenia Boga, dla którego wielkość objawia się w byciu małym, siła w byciu łagodnym i władza w byciu sługą. Zrozumie to ten, kto odważy się spróbować tak żyć. 

Próbujesz żyć według logiki Królestwa? Czego jeszcze potrzebujesz, by zdecydować się na taki krok?

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym co było ważne na tej modlitwie. Odmów Ojcze Nasz

 

Przygotowała s. Ewa Bartosiewicz rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA