Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: "Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami". Lecz Jezus odrzekł: "Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie". (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)

 

Proś Ducha Świętego, abyś otworzył swoje serce na to, co Bóg chce Ci powiedzieć i by Twoja modlitwa była na Jego chwałę.

Obraz: wyobraź sobie osoby  

Prośba: o wiarę w obraz Stwórcy w każdym człowieku

 

1. Ci co nie chodzą z nami

Bardzo łatwo przychodzi nam dzielenie ludzi na naszych i nienaszych,  na dobrych i złych, na grzeszników i poprawnych chrześcijan. Dostosowujemy nasz obraz rzeczywistości w taki sposób, żeby zawsze trafić do tej właściwej grupy, być wśród tych porządnych i poprawnych. Jesteśmy skłonni, by bardzo szybko usprawiedliwić siebie, ale w stosunku do innych jesteśmy wymagający i surowi.

Spójrz dziś na tych, którzy nie pasują do Twojego światopoglądu i Twojego systemu wartości. Czy widzisz dobro, jakie wlał w nich Stwórca? Czy potrafisz ocenić ich czyny bez szufladkowania? 

 

2. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody.

Jezus mówi, że nagroda nie ominie tych, którzy zobaczą w innych Boga. Ważne by mieć wzrok wrażliwy na Boga we wszystkim i w drugim człowieku. To od nas zależy, czy będziemy chcieli Go zobaczyć. Dużo łatwiej jest nam patrzeć na to co powierzchowne, niż na najgłębszą prawdę o człowieku, gdzie pod warstwą grzechów i nieuporządkowania jest żywy Bóg.

Czy jesteś gotowy podać rękę potrzebującemu ze względu na Boga, który jest w nim, a nie ze względu na jego zasługi?  

 

3. A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze.

Jezus chce zwrócić naszą uwagę na powagę sytuacji. Nasze postawy mają wpływ na życie innych - nikt nie grzeszy w samotności. Jesteśmy zdolni do tego, żeby prowadzić innych do Boga, ale też do tego, by sprowadzić ich na złą drogę i sprawić, że zatracą swoje życie na wieczność. 

Czy jesteś inspiracją dla innych? Czy myślisz o tym, że Twoje wybory mają wpływ na innych?   

 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym co było ważne na tej modlitwie. Odmów Ojcze Nasz

 

Przygotowała s. Ewa Bartosiewicz rscj

 
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA