Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając zapytał ich: Co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli: Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela! W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: Kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. (Mk 10,2-16)

Modlitwa przygotowawcza:
Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale. 

Wyobrażenie:
Wyobraź sobie siebie wśród uczniów Jezusa. Zobacz jakie pytania rodzą się w Twoim sercu.

Prośba o owoc:
Poproś o to by Bóg objawiał ci twoje najgłębsze motywacje i dał czyste serce w szukaniu Go w codzienności
 

1. „Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę"

Faryzeusze nie byli wcale zainteresowanie odpowiedzią Jezusa. Nie zamierzali zastosować jej w życiu i zadawali pytania zgodnie z tym co sami przeżywali. Oni chcieli Jezusa wystawić na próbę, a to oznacza, że doskonale wiedzieli co jest dobre, a co złe. Wiele razy czynimy podobnie, szukając u Jezusa usprawiedliwienie dla tego co czynimy zamiast naprawdę chcieć usłyszeć co On ma nam do powiedzenia.

Spójrz na pytania, które zadajesz Bogu i na które może nie otrzymujesz odpowiedzi. Czy szczerze możesz powiedzieć, że potrzebujesz Bożej interwencji? A może dobrze wiesz czego Jezus by chciał, ale wiesz też, że to nie będzie łatwa droga, więc szukasz wymówek i usprawiedliwień? Jeśli tak jest, poproś Pana Boga o siły, by pójść właściwą drogą.

 

2. "Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę"

Jezus nawiązując do listu rozwodowego stosowanego przez Mojżesza, przywołuje fragment Księgi Rodzaju i początki dziejów człowieka. W Ewangelii św. Mateusza używa w tym miejscu słów „lecz od początku tak nie było”. Można odnieść wrażenie, że Jezus z pewną nostalgią wraca do pierwotnego zamysłu Boga, który pragnął by ludzie żyli w miłości. Niestety grzech spowodował zatwardziałość naszych serc i z tak wielkim trudem przychodzi nam kochać bezwarunkowo.

Jeśli poszukujemy w małżeństwie lub jakiejkolwiek innej dziedzinie życia jedynie tego co dla nas będzie miłe i przyjemne, to możemy być pewni, że w pewnym momencie przestaniemy to dostawać. Jeśli szukamy w życiu bardziej tego co możemy brać niż tego co możemy dać, to staniemy na pewno przed pokusą, by „oddalić” żonę, męża, pracę, przyjaciela.

Na początku stworzenia człowiek był nastawiony na drugiego człowieka i to było jego szczęściem. Czy próbujesz przeżywać swoje życie z nastawieniem na innych, czy raczej szukasz tego, co będzie z korzyścią dla ciebie?

 

3. „W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to”

Uczniowie Jezusa dalej mają wątpliwości, więc pytają Go raz jeszcze. Dostają też konkretną odpowiedź, która jasno mówi o tym co jest grzechem. Uczeń Jezusa, to ten, który pyta i docieka, aby być pewnym która droga jest właściwa. Pyta jednak inaczej niż faryzeusz – nie wystawia Boga na próbę, ale pyta prawdziwie z głębi serca.

Jakie masz dziś konkretne wątpliwości w swoim codziennym życiu? Może prawdziwie czegoś nie rozumiesz i powinieneś dalej kołatać do drzwi Nieba aby otrzymać jasną odpowiedź? A może ta odpowiedź już się pojawiła, tylko jeszcze jej nie widzisz?

Modlitwa końcowa: Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem i opowiedz Mu o tym co masz na dnie swojego serca.


Ojcze Nasz.

przygotowała s. Ewa Bartosiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA