Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: "Czy nie jest to syn Józefa?" Wtedy rzekł do nich: "Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał: "Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Łk 4, 21-30

 

Modlitwa przygotowawcza: Stanę przed Bogiem i poproszę, aby wszystkie moje zamiary decyzje i czyny skierowane były w sposób czysty ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Prośba o owoc modlitwy: o łaskę bliższego poznania Jezusa

Wyobrażenie: Wyobrażę sobie Jezusa w Synagodze w Nazarecie, wśród ludzi z którymi się wychował. Popatrzę jak czyta Pismo Święte. Posłucham jak przemawia do ludu.

 

  1. Dorastanie Jezusa

Jezus powraca do miasta w którym spędził dzieciństwo, do ludzi, z którymi dzielił życie jako mały chłopiec, nastolatek. Wchodzi do synagogi jako człowiek dojrzały, ukształtowany przez Ojca, skupiony na Jego misji. W konfrontacji z rodakami pokazuje, co jest priorytetem w Jego życiu.

Jak z biegiem lat kształtowała się moja relacja z Jezusem? Kto na nią miał wpływ?

 

  1. Misja Jezusa

Jezus z pasją przepowiada Królestwo Boże. Jego słowa poruszają serca słuchających Go osób, gdyż przemawia jako Ktoś, w Kim realizuje się Boża obietnica. Pokazuje, że Jego misja realizuje się poprzez słuchanie słów Ojca i przyjmowanie ich z miłością.

Poproszę o łaskę słuchania Słowa Bożego z otwartym sercem, o to aby stało się żywe i aktualne w moim życiu.

 

  1. Jezus odrzucony

Ci sami ludzie, którzy zachwycali się mądrością Jezusa, po usłyszeniu trudnych słów chcieli pozbawić Go życia. Jezus wiedział, że najgłębszą prawdą o Nim jest przynależność do Ojca i pełnienie Jego woli. Chociaż ludzie Go odrzucają, On nie czuje się odrzucony.

Jak ja określam swoją tożsamość? Jaka jest najgłębsza prawda o mnie? Co jest motywem moich decyzji?

 

Na koniec tej modlitwy porozmawiam z Jezusem jak z przyjacielem o wszystkim, co wydarzyła się podczas tej medytacji.

Zakończę, odmawiając "Ojcze Nasz"

Przygotowała s. Barbara Olejnik rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA