Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.
 
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: "Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom". (Łk 6, 17. 20-26) 

Stań w obecności Pana Boga

Poproś Boga, Pana swego, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Wyobraź sobie

Zobacz oczami wyobraźni Jezusa nauczającego tłum. Zobacz jak ludzie reagują na Jego słowa. Czy to co słyszą jest dla nich pocieszeniem i radością, czy wręcz przeciwnie? Jak Twoje serce reaguje?

Poproś o owoc medytacji

Poproszę o zaufanie 

 

1. „Z powodu Syna Człowieczego"

Jezus wcale nie namawia nas byśmy stali się ubodzy, głodni i wykluczeni. To samo w sobie nie jest celem, ani nawet środkiem do celu. Celem jest zjednoczenie z Bogiem, a więc stanięcie po stronie Syna Człowieczego – po stronie Drogi, Prawdy i Życia. Często jednak taki wybór wiąże się z niezrozumieniem przez świat. Jezus pokazuje, że wybór tego co właściwe sprawia, że stajemy się błogosławieni, czyli szczęśliwi, mimo zewnętrznego smutku i prześladowania.

Jednocześnie na nic nam się zda bycie sytym i chwalonym, jeśli nasze serce będzie puste i pozbawione miłości.

Czy Jezus i relacja z Nim są dla Ciebie tak ważne, że jesteś gotowy poświęcić wygodny świat, by iść za Nim?

 

2. Prawdziwy i fałszywy prorok

Prorokiem jest ten, który słucha głosu Ducha Świętego i poprzez swoje wybory staje się świadectwem dla innych. To ten, który przebacza, nawet wtedy gdy sprawiedliwość domaga się walki o swoje; to ten, który dzieli się z innymi, nawet gdy sam ma mało; to ten, który staje po stronie słabszych, nawet gdy zostanie wyśmiany.

Prorok fałszywy to ten, który wykorzystuje Boga do swoich celów – jeśli zwraca się do Niego, to tylko po to, by Bóg zrealizował jego plany; jeśli czyni dobro, to tylko dla uzyskania własnych korzyści; jeśli głosi Dobrą Nowinę, to tylko po to, by ludzie go chwalili. Fałszywy prorok często na zewnątrz wydaje się być dużo bardziej szczęśliwy niż ten prawdziwy. Kiedy jednak  spojrzymy na ich serce, widać wyraźnie które z nich pulsuje prawdziwą radością.

W jakich obszarach życia odnajdujesz w sobie fałszywego proroka? Gdzie nadal chciałbyś się podobać ludziom bardziej niż Bogu?

 

3. Logika Boga

Błogosławieństwa wyraźnie pokazują nam, że Boża logika często różni się od tej światowej. Szczęścia nie dadzą nam ani pieniądze i rzeczy, ani przychylność ludzi i podziw, ani jakakolwiek samorealizacja. Kiedy jednak całkowicie zakochamy się w Jezusie i zachwyci nas Jego miłość, to będziemy mogli cieszyć się i radować nawet pośród prześladowań, podobnie jak męczennicy, którzy z dumą oddawali życie w imię Tego, który przemienił ich serca. 

Którą logiką kierujesz się w życiu? Czego potrzebujesz, żeby zaufać Bogu w Jego prowadzenie? 

 

Porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym co wydarzyło się na Twojej modlitwie

Odmów Ojcze nasz...

Przygotowała s. Ewa Bartosiewicz rscj

 
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA