Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu [Świętym] na pustyni czterdzieści dni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie odczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek».

Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz».
 

Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół! Jest bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli, i na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego». Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu. (Łk 4, 1-13)

 

Wyobraź siebie, że samotnie wędrujesz przez pustkowie, wyludniony teren.

 

Proś Boga o to, co serce podpowiada Ci jako Twoje głębokie pragnienie po przeczytaniu tego fragmentu Ewangelii lub o łaskę doświadczenia bycia wziętym w bezpieczne, bo delikatne i stabilne, ramiona Miłości Boga, tak byś mogła/ mógł z pokojem zobaczyć i zmierzyć się z Prawdą, jaką chce Ci pokazać Pan.

 

1. Jezus pełen Świętego Ducha - NA PUSTYNI – prowadzony przez Ducha Świętego 

Poddani kuszeniu, odnosimy często wrażenie, że zostaliśmy sami, poddani próbom, bez Boga. Dodatkowo w ciemności wewnętrznej lęki potrafią zakłócać nasze postrzeganie rzeczywistości. Dlatego Jezus przechodzi przez bliskie nam doświadczenie i pokazuje nam w dzisiejszej Ewangelii prawdę o sytuacjach pustki i ciemności.

Jeśli żyjemy blisko Boga, napełnia nas Jego Duch i to łaska Boża sprawia, że nasze słabości i trudności wychodzą na światło poprzez wydarzenia, spotkania, wewnętrzne zmagania, zapraszając nas do wzrastania. Nie jest to dla nas łatwe, lecz pożyteczne, abyśmy potwierdzali czynem, kogo wybieramy za naszego Pana i Boga. Jezus widział Prawdę, więc pokazuje ją nam, abyśmy nie dali się przekonać kłamstwu bycia pozostawionym przez Boga. Nawet podczas kuszenia jest przy nas Duch Boga, wspiera nas do wybierania prawdy. On kocha każdego z nas, lecz miłość pomaga dojrzewać, dlatego jesteśmy zaproszeni do wybierania…

Moje wybory i idące za nimi czyny – o jakiej hierarchii wartości świadczą?
Jak przeżywam kuszenie – czego dotyczy? Jakie towarzyszą mi myśli i uczucia? Z kim je przeżywam?

 

2. Patrzenie i widzenie w Prawdzie:

a) stworzenia:

Kuszenie dotyczące chleba, którym miałby się stać kamień, pokazuje nam pokusę magicznego stylu myślenia, które polega na tym, by stworzenie stało się czymś innym niż jest ze swojej właściwości. Takie myślenie przeciwstawia się Bogu Stwórcy, który pobłogosławił stworzenie, cieszył się nim, oddał człowiekowi w opiekę świat oraz relacje z ludźmi i światem stworzonym. Takie myślenie przeciwstawia się stylowi myślenia płynącemu z wiary, które zakłada troskę o stworzenie. Przecież na fundamencie ufności Bogu dzieją się cuda, lecz ich źródło jest inne – właśnie ufność Stwórcy, a nie samowola przekreślania stworzenia.

Jakie jest moje odniesienie do siebie jako stworzenia – do możliwości ciała, psychiki, ducha? Jak dbam o relacje z innymi ludźmi – jak szanuję ich człowieczeństwo?
Z jaką troską odnoszę się do danego mi w opiekę stworzenia?
 

b) swoich pragnień:

Drugie kuszenie dotyczy pragnień i marzeń (dotykamy pokus serca). Każdy człowiek nosi w swoim sercu pamięć nieba, pochodzenia od Boga, a więc wielkości i wspaniałości. Dobrze jest więc dochodzić do głębi swoich wielkich pragnień, aby przekraczać swoje małości – sam Bóg tego chce, ponieważ w taki sposób ukształtował nasze serca. Tu ponownie stajemy przed wyborem – wypełnić pragnienia za wszelką cenę czy wypełnić je, służąc Bogu? Czego się boje w słowie „służba” – jakie mam wyobrażenia związane z tym słowem? Porozmawiaj z Bogiem o tym, jaką treść On widzi w słowie „służba”? Jezus służył Ojcu, czyli niósł dobrą nowinę o Miłosierdziu i Miłości Ojca...

Czy nazwałam swoje wielkie pragnienia?
Co powstrzymuje mnie przed ich realizacją?
Skąd pochodzą moje pragnienia i z kim, gdzie szukam ich wcielenia?
 

c) tożsamości – pochodzenia od Boga:

Po kuszeniu dotyczącym myślenia i serca przychodzi kolej na rdzeń, czyli tożsamość. Bóg wielokrotnie nas ochronił, obojętnie czy to spostrzegliśmy czy nie. A jednak gdzieś w naszym wnętrzu potrafi odzywać się żal i pretensja do Niego: „Gdzie byłeś, gdy…!!!???”. W bólu trudno zobaczyć, że wysyłał swojego Anioła, który jest przy nas. Nie obiecał nam, iż przejdziemy przez ziemię bez draśnięcia i skaleczenia. Wręcz przeciwnie, wysłał Syna i powiedział przez Niego: JESTEM Z TOBĄ, choćby Ci serce mieczem przebili… JA JESTEM blisko i współcierpię, i płaczę z tobą… z tobą umieram, ale cierpienie nie ma ostatniego słowa – ze Mną zmartwychwstaniesz.

Tożsamość każdego z nas jest rdzeniem, czyli czymś bardzo delikatnym i dlatego podatnym na zranienie. Właśnie dlatego Bóg pragnie, byśmy Go dopuścili nie tylko do umysłu i serca, lecz pozwolili, by uzdrawiał naszą tożsamość, czyli przyjęli do głębi siebie Jego słowa: „JESTEŚ MÓJ… Kocham Cię Moja najukochańsza córeczko… Kocham Cię Mój najukochańszy synu… Jestem blisko z miłością - zawsze tak jest i będzie…”

Jak przeżywam swoją tożsamość – skąd jestem?
Jakie przekonania noszę o swoim pochodzeniu, własnej wartości i godności?

 

Na zakończenie porozmawiaj z Bogiem o Waszym spotkaniu.  

Możesz przeczytać psalm z dnia dzisiejszego, 91, w którym są m.in. słowa: „Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz…” i „JA go wybawię, bo PRZYLGNĄŁ do Mnie”.

przygotowała s. Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA