Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. (J 13,31-33a.34-35)


Obraz – Ostatnia wieczerza Jezusa z uczniami. Judasz już wyszedł z Wieczernika, a apostołowie nie rozumieją do końca co się stało, czują jakąś niepewność przed tym co będzie.

Prośba – o otwarcie serca na nowość tego, co Jezus chce mi dzisiaj powiedzieć. Prosić, by to Słowo wyprowadzało mnie ze schematów i prowadziło do nowej odpowiedzi na Bożą Miłość.


1. ”W Nim został Bóg uwielbiony” 

Spodziewam się, że uczniowie nic z tego nie rozumieli, mieli przeczucie, że dzieje się coś ważnego. Jezus mówi o krzyżu, o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, przez które uwielbi Ojca, bo wykona do końca dzieło zbawienia. Jego całe życie uwielbia Boga, ale chcę zwrócić tutaj uwagę na posłuszeństwo i pokorę, czyli całkowite zaufanie i poddanie się Ojcu we wszystkim. Zastanowię się nad moim życiem, czy w nim też uwielbiam Boga?.


2. ”Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami” 

To określenie jeszcze bardziej wyostrza słuch, bo ma się wrażenie, że za chwilę Jezus przekaże swój testament. Możemy też się zatrzymać na emocjonalnej relacji Jezusa z uczniami. Posłucham jak  dzisiaj Jezus mówi do mnie: „dziecko, już niedługo idę do Ojca, ale nigdy cię nie zostawię”. Czy cieszę się bliskością Boga?


3. ”Będziecie mnie szukać”

Błogosławieni ci, którzy szukają Jezusa, bo mogą Go odnaleźć. Przypominają mi się sytuacje  Ewangeliczne: Maria Magdalena po Zmartwychwstaniu(„czego szukasz?”), pierwsi uczniowie („czego szukacie?”). Z różnych powodów można szukać Jezusa, żeby się najeść do syta, żeby wystawić Go na próbę…. Czy ja szukam Jezusa i dlaczego Go szukam?


4. „Daję wam przykazanie nowe”

Na czym polega ta nowość? Na wzajemnej miłości. Nie tylko na odkryciu, że Bóg nas kocha bezwarunkowo, ale żeby kochać wszystkich tą miłością , jaką On ma dla nas. Jest to miłość, jaką Ojciec miłuje Jezusa i każdego z nas. Miłość Ojca jest źródłem miłości bliźniego. W swoim 1 liście św. Jan pisze:” Jeśliby ktoś mówił: ”Miłuję Boga”, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” i na innym miejscu: „Po tym poznajemy, że miłujemy dzieci Boże, gdy miłujemy Boga i wypełniam Jego przykazania” (1J5,2) Jest tu mowa o wzajemnej miłości we wspólnocie. Znakiem rozpoznawczym, oczywistym dla wszystkich, jest otwartość na każdego człowieka, poczynając od nieprzyjaciół.


Na zakończenie
 modlitwy porozmawiam szczerze z Jezusem o moich brakach w miłości. Zastanowię się co mogę zrobić dzisiaj dla tych, których kocham jeszcze za mało, pamiętając, że Bóg jest źródłem miłości. Poproszę Maryję, Matkę Pięknej Miłości, by się za mną wstawiała.

Odmówię: „Pod Twoją obronę…”
 

Przygotowała s. Dorota Stokłosa rscj
© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA