Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, kto nam zawini i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: "Przyjacielu, użycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przyszedł do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać". Lecz tamten odpowie z wewnątrz: "Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie". Mówię wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża4? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona5? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą». (Łk 11, 1-13)

 

Modlitwa przygotowawcza: Poproś Pana Boga, aby wszystkie twoje myśli, zamiary, czyny i uczucia były w sposób czysty skierowane ku większej Jego Chwale.

Wyobraź sobie pukanie do domu przyjaciela i rozmowę z nim.

Proś o łaskę pogłębiania życiodajnych relacji z Bogiem i ludźmi oraz otwarcie się na doświadczanie wzajemności.

 

  1. Naucz nas się modlić.

Uczniowie musieli być poruszeni tym, jak Jezus się modlił, czyli pojawiła się inspiracja i tęsknota za podobną relacją z Bogiem, której skutki widzieli w całym Jego sposobie bycia.

Jakie są skutki mojej modlitwy, czyli czasu dawanego na bycie z Bogiem– z czym wychodzę z modlitwy? Jakie postawy i sposób wybierania kształtuje w moim sercu i codzienności rozmowa z Bogiem?

 

  1. Ufność córki/ syna.

Odpowiedź Jezusa wylewa się z Jego Serca jak olejek ufności, płynący z przyjęcia i przeżywania prawdy o swojej tożsamości: „Jestem Synem Ojca, a więc mogę zwracać się do Niego w bliskości, którą tylko my znamy.” Jezus otwiera nam perspektywę poznawania Ojca, który troszczy się o potrzeby codzienności razem z nami oraz zna nasze najgłębsze pragnienie przebaczenia i pojednania, które niosą wolność, pokój i radość serca.

W jaki sposób doświadczam dobroci Ojca? Jak zmienia się mój obraz Boga, co o Nim myślę? Co myślę o tym, kim ja dla Niego jestem?

 

  1. Przyjaciel.

Jezus zachęca nas do demaskowania źródeł podejrzliwości wobec Ojca: „Jeśli syn poprosi o jajko, czy poda mu skorpiona?” Doświadczając rozpadania się naszych oczekiwań i iluzji, potrafimy oskarżać Boga o niewysłuchane modlitwy, a przecież przy całej dobrej woli nigdy nie ogarniemy wielowymiarowej rzeczywistości świata i ogromu zazębiających się przyczyn i skutków, które kształtują w naszym życiu chwile radości i cierpienia. Jezus prosi nas o wybieranie wobec Ojca postawy takiej jak wobec przyjaciela: ufnej i szczerej, czasem natarczywej, lecz nadal bliskiej.

Jak się zachowuję, jeśli w przyjaźni z Bogiem i ludźmi zdarzają się chwile zwątpienia i nieufności – jakie postawy i decyzje świadczyłyby o zawalczeniu o ważną relację? Jak przeżywam rozczarowanie w bliskich relacjach, a jak przeżywam wspólną radość?

 

Na koniec zwrócę się wobec Ojca jak wobec przyjaciela - co chciałabym Mu teraz powiedzieć? O co bym Go poprosiła? Z czego bym się Mu zwierzyła – z jakich tęsknot, pragnień, bólów i radości?

Ojcze nasz…

Przygotowała s. Alicja Banach rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA