Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

(Mt 5, 13-16)
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie".

 

Przygotowanie dalsze

  • W przygotowaniu medytacji może Ci pomóc ikona Jezusa nauczyciela.
  • W centrum ikony znajduje się Chrystus nauczający ludzi.. Postawa uczniów to postawa słuchania.
  • Wycisz i ty swoje serce. Wieczorem, przed zaśnięciem przeczytaj Słowo Boże - Mt 5, 13-16

Przygotowanie bliższe

  • Wybierz dogodną pozycję i miejsce Twojej modlitwy. Umieść ikonę w zasięgu Twojego wzroku.
  • Rozpocznij medytację od uświadomienia sobie obecności Boga. Poproś o łaskę szerzenia Słowa Bożego swoim życiem.
  • Powoli czytaj tekst Ewangelii św.Mateusza zatrzymując się nad słowami, które cię poruszają.
  • Słowa Jezusa są zawsze aktualne, w nich odnajdujemy sekret szczęścia i pokoju wewnętrznego. Słyszymy trzy ważne słowa w rozważanej Ewangelii - sól, światło, miasto. Są to zarazem trzy obrazy, trzy prawdy i trzy wymagania.

 

1. Jesteście solą ziemi

W czasach Jezusa użyźniano ziemię solą, by zbierać lepsze plony. Od dawna sól jest znana też wszędzie na świecie, ponieważ nadaje smak pożywieniu, konserwuje, ożywia. W symbolice biblijnej wyraża ona mądrość, przyjaźń, braterską radość i życie. Jesteśmy solą ziemi to znaczy, że otrzymaliśmy od Boga dar, którym mamy się podzielić z wszystkimi. Jesteśmy powołani, by przekazywać innym smak Królestwa Bożego, stawać się nosicielami Słowa, a Słowo jest solą życia.

 

2. Jesteście światłem świata, które się nie ukrywa, ale świeci wszystkim.

Jest to światło miłości. Nie pochodzi ono od nas samych. Jest odbiciem Światła, które bierze początek w Bogu. Bóg złożył je w nas, obdarzył wewnętrznym życiem na chrzcie. Bez światła nie widzimy kolorów, piękna, nie dostrzegamy życia. Nasze życie oświetlone modlitwą i sakramentami promienieje Bożą Obecnością. Bóg powierzył nam swe światło, by świat poznał, że jesteśmy Jego uczniami. Z tego światła wypływają wszystkie czyny miłości.

 

3. Nie może się ukryć miasto położone na górze.

Trzeci obraz jest zaledwie wspomniany, ale bardzo piękny, dotyczy miasta, które położone jest na szczycie góry i które nie może się ukryć. Zagubiony w nocy wędrowiec potrafi docenić wszystkie światła tak zbudowanego miasta. Wiara nie jest czymś prywatnym, promieniuje najbardziej wtedy, kiedy się nią dzielimy. Miasto w którym mieszkają ludzie przepełnieni Bożym światłem staje się znakiem dla świata - znakiem pokoju i braterstwa między ludźmi dla których światłem jest Baranek. Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą - Baranek. I w jego świetle będą chodziły narody. (Ap. 21,23)

 

4. Te trzy obrazy ukazują jak ważne są Słowo, Eucharystia i Wspólnota.

Sól to Słowo Boże, światło wiary przeżywamy najbardziej na Eucharystii, a miasto scalające wszystkich mieszkańców to wspólnota. Bóg kieruje do nas zaproszenie do głoszenia Słowa własnym życiem, do Celebrowania Eucharystii poprzez wiarę i miłość braterską oraz do budowania wspólnie świętego Miasta z żywych kamieni, którymi sami jesteśmy i stawania się ludźmi niosącymi pokój.


Modlitwa końcowa:
Jeśli chcesz możesz się posłużyć słowami poniższej modlitwy lub zwrócić się do Boga tak jak Ci dyktuje serce.

Panie Jezu spraw, byśmy stali się Twoim światłem, które oświeca innych, niech nasze słowa i dobre czyny pomogą im doświadczyć Twojej Obecności. Niech odkryją nieskończoną miłość Ojca do swoich dzieci.

Przygotowała s. Maria Głowacka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA