Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam! Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do jedzenia? Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do nich: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. (Łk 24,35-48)

Znajdź sobie czas i miejsce, które pomogą Ci się skupić. Wsłuchaj się przez chwilę w swoje wnętrze i poprosić Pana Boga, żeby był przy Tobie podczas tej modlitwy. Żeby wszystkie Twoje myśli, uczucia, pragnienia były zwrócone ku Niemu.

Proś Ducha Świętego, aby Twoja modlitwa podobała się Bogu i by otworzył Twoje serce na to, co chce Ci powiedzieć.

Obraz: Chrystus Zmartwychwstały wśród zalęknionych, zdumionych, rozradowanych Apostołów. Wyobraź sobie, że jesteś pośród nich.

Prośba: o łaskę żywej, radosnej wiary w Chrystusa.

1.„Uczniowie rozmawiali o tym, co ich spotkało w drodze…A gdy tak rozmawiali o tym, On sam stanął pośrodku nich i rzekł: Pokój wam.”

Uczniowie wracają z Emaus. Nie kontynuują swojej drogi. Chrystus na nowo przypomniał im o sensie ich życia. Wracają, żeby podzielić się radością z Apostołami. Wszystko inne przestaje być ważne. Zmartwychwstały nie pozwala Apostołom długo być tylko słuchaczami, również do nich przychodzi ze swoim pokojem.

Jak ogromna jest ta miłość i radość, które płyną ze Zmartwychwstania. Ta Miłość pragnie ogarnąć wszystkich, do których przychodzi, żeby już nikt nie musiał się bać, że będzie sam, że będzie niekochany, odrzucony, bezradny. Chrystus przekracza wszystkie bariery. Zwraca wolność i pokój serca. 

Przypomnij sobie momenty, w których Bóg przychodził do mnie ze swoim pokojem, gdy wydawało mi się to po ludzku niemożliwe.

2. „Czemu jesteście zmieszani…Dotknijcie się Mnie i przekonajcie”.

Zmartwychwstanie nie jest bajką. Dowody swojego Zmartwychwstania Chrystus czerpie z codzienności. To, co nie jest do pojęcia rozumem, miesza się z tym, co rzeczywiste. Bóg posługuje się właśnie codziennością, żeby ukazać cuda, które dla Ciebie przygotował.

Czy można Mu nie wierzyć? Można. Tylko, że wtedy zamykamy się na dary Boga, na Jego miłość wobec nas. On przekracza strach, pozwala przekroczyć samych siebie, by wraz z Jego Zmartwychwstaniem moje życie nabrało kształtów, barw, wyrazistości, by zostało przemienione.

W Twoim życiu Bóg też posługuje się codziennością. Przypomnij sobie, ile razy to, że obok był drugi człowiek, że ktoś wyciągnął pomocną dłoń, że byłeś w tym, a nie innym miejscu, pozwoliło Ci nabrać odwagi, okrzepnąć, odzyskać wiarę w to, że pójdziesz dalej drogą swojego życia. Nie będziesz stał w miejscu, bo już wiesz, że to, co robisz ma sens, że Twoje życie ma sens.

Czemu jesteś zmieszany tym, że Bóg Cię umiłował i nie zostawił?

3. „Wy jesteście świadkami tego”

Chrystus oświeca umysły uczniów. Wychodzą poza własne myślenie, w końcu uwierzyli. Są świadkami Zmartwychwstania.

A Ty? Chcesz być świadkiem Zmartwychwstania? Czy może jeszcze jest coś czegoś się boisz? Czy pozwolisz, żeby napełnił Cię pokojem, odwagą mówienia o Nim bez obawy? Na przekór światu…

Odmówię „Ojcze nasz”

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA