Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca».J 10, 11-18

Modlitwa przygotowawcza:

Prosić Boga, Pana naszego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i prace były skierowane wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu (ĆD 46).

Obraz do modlitwy:

Wyobrażę sobie Jezusa, który bierze mnie na swoje ramiona i niesie mnie.

Prośba: Będę prosić o poczucie bezpieczeństwa w ramionach Jezusa

 1.      Ja jestem…

Ta Ewangelia wydaje się nam oczywista, gdy jest nam dobrze, gdy się nam układa, gdy czujemy się szczęśliwi. Ale może także wydawać się absurdalna, zwłaszcza wtedy, gdy cierpimy, gdy spotyka nas niesprawiedliwość, gdy brakuje nam podstawowych rzeczy. Wtedy, idąc przez suche pustynie lub ciemne wąwozy, trudno jest dostrzec troskliwą rękę pasterza, który jakby zniknął, zapomniał o nas, a może uciekł. A jednak, niezależnie od naszej sytuacji życiowej, to Słowo trwa, jest niezmienne i aktualne w każdych okolicznościach.

W tej Ewangelii Jezus mówi o Sobie używając najpotężniejszych słów w Biblii: JA JESTEM dobrym pasterzem. To nie podlega dyskusji. Jeśli dokładnie przeczytamy ten tekst to zobaczymy, że nie ma w nim mowy o bezpiecznej wędrówce przez ukwiecone łąki, ale za to jest mowa o oddaniu życia za nas. A to się już dokonało.

Jeśli uda nam się oprzeć na Słowie Jezusa, jeśli wbrew racjonalnej ocenie sytuacji złożymy w Nim swoje zaufanie, wówczas to Słowo podniesie nas. Nasze cierpienia i trudności są nieocenioną okazją do głębokiego zaufania Pasterzowi.

Wierzę, Panie, że jesteś moim Pasterzem, moim najlepszym Pasterzem, któremu zanany jest każdy mój krok, każdy mój oddech; wierzę, że wiedziesz mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na Swoje Imię; wierzę, że pastwiska, na które mnie prowadzisz, choć wydają mi się dziś pustynią pełną ostów, tak naprawdę pełne są ziół, które przywrócą mi zdrowie. Wierzę Ci, Panie…

2.      Znam moje owce, a moje mnie znają…

„Mój…”, „Moja…” to język, którego używają kochankowie. To język intymności i głębokiego poznania siebie nawzajem. Jezus mówi, że Jego owce znają Go tak, jak Jego zna Ojciec i jak On zna Ojca. Zatem do jak głębokiego poznania Jezusa i do jak intymnej relacji z Nim jesteśmy zaproszeni…

3.      Mam także inne owce..

Kiedy mowa jest o innych owcach, najczęściej wtedy myślimy o tych z dalekich krajów, o tych, do których chrześcijaństwo jeszcze nie dotarło. Tymczasem tych innych owiec nie trzeba szukać tak daleko.

Kogo ja dzisiaj wykluczam z Owczarni Jezusa? Kto dał mi się tak we znaki, że nie chcę go już więcej w życiu widzieć? Kto jest moim przeciwnikiem, moim krzywdzicielem, moim wrogiem? Z kim nie wyobrażam sobie dzielić Nieba?

 Zakończenie: Ojcze nasz…

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA