Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. (Mk 16,15-20)

I rzekł do nich: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. (Mk 16,15-20)

Znajdź sobie czas i miejsce, które pomogą Ci się skupić. Wsłuchaj się przez chwilę w swoje wnętrze i poprosić Pana Boga, żeby był przy Tobie podczas tej modlitwy. Żeby wszystkie Twoje myśli, uczucia, pragnienia były zwrócone ku Niemu.

Proś Ducha Świętego, aby Twoja modlitwa podobała się Bogu i by otworzył Twoje serce na to, co chce Ci powiedzieć.

Obraz: Chrystus żegna się z uczniami przekazuje im swoją misję

Prośba: o łaskę bycia Apostołem Jezusa

1.„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu… Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi …”

Dobiega końca czas przebywania zmartwychwstałego Pana na ziemi. Uczniowie mogli okrzepnąć po czasie bólu i cierpienia i nacieszyć się obecnością Chrystusa pośród nich. Jednak Jezus nie zostaje z uczniami, odchodzi do Ojca, tam skąd przybył, aby zbawić człowieka. Utwierdził ich w zrozumieniu prawdy o zmartwychwstaniu i może odejść do swojej chwały. W fizycznym sensie zostawia uczniów, ale przecież daje im też zapewnienie, że będzie z nimi przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Przedziwna jest ta obecność, która się nie kończy, nie znika, ale trwa i sprawia, że człowiek nie jest sam.

Chrystus nie każe uczniom pozostać, oni też mają iść. To wszystko, co otrzymali od Niego mają dawać innym ludziom. Dla uczniów też otwiera się nowe życie, nowa przygoda, której przebiegu nie są w stanie sobie wyobrazić. Mają głosić Ewangelię, Dobrą Nowinę o Królestwie Bożym, które jest już pośród nas.

Trwałeś przez te czterdzieści dni z Chrystusem Zmartwychwstałym. Czego Cię nauczył? Jak wygląda Twoje życie po Zmartwychwstaniu? Uczniowie głosili Ewangelię wszystkim i wszędzie. I do tego też zaprasza się Jezus. Żebyś tam, gdzie jesteś głosił, że zmartwychwstał, że żyje i że mimo to jest z nami. Dokąd Ciebie posyła Chrystus w Twojej codzienności?

2. „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony”.

Bardzo mocne i jasne słowa. Oznaczają, że nie każdy musi przyjąć prawdę o zbawieniu. Ludzie mogą uznać ten fakt za głupstwo, jak Grecy, lub zgorszyć się cierpieniem, jak Żydzi i przegapić, to co najważniejsze; że Bóg zaprasza każdego z nas do trwania w Jego obecności, w której nie będzie już miejsca na kłamstwo, płacz, ból. Ta perspektywa wielu może wydać się nierealna, a jednak to ona jest tym, do czego tak naprawdę zmierzamy.

Pozwól sobie do końca uwierzyć i zatęsknić za niebem. Wtedy ta ziemska rzeczywistość też zacznie zmieniać swoje oblicze, bo zobaczysz życie w innej perspektywie, w perspektywie miłości, którą Bóg Ci daje.

Odmów „Duszo Chrystusowa”

przygotowała s. Lidka Gołębiewicz rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA