Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.  Mt 28,16-20

 

O co proszę: O wiarę i radość z obecności Bożej i o odwagę głoszenia Dobrej Nowiny.

 Obraz: Pan Jezus Zmartwychwstały mówi do zebranych uczniów na górze w Galilei.

 

„ Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus im polecił”

 Pan Jezus wyznaczył uczniom miejsce ostatniego z Nim spotkania- na górze w Galilei.

Ważne spotkania z Bogiem i wydarzenia często odbywały się na górze. Góra Synaj – na niej Mojżesz otrzymał 10 przykazań. Góra Tabor- przemienienie Pańskie, góra Błogosławieństw, góra Kalwaria.

Tam w Galilei było to spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym. Gdy Jezus im się ukazał oddali mu pokłon. „Niektórzy jednak wątpili.”  Co Jezus na to? Mówi do nich:

„Dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi”.

Jakby chciał powiedzieć przestańcie wątpić to ja kieruję wszystkim, choć czasem wydaje się, że nie jest to tak oczywiste.

Daje im zadanie:

„ Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”

Mają iść do wszystkich narodów – nie tylko do narodu wybranego – to jest coś nowego i może trudnego dla uczniów, gdyż do tej pory Słowo Boże było skierowane do Narodu Żydowskiego. 

Co mają czynić? Udzielać chrztu w imię Trójcy Świętej – to też jest dla nich coś nowego.

Znali chrzest, którego udzielał Jan Chrzciciel – chrzest oczyszczenia z grzechów.

Teraz mają chrzcić w imię Trójcy Świętej- może niektórzy przypomnieli sobie chrzest Jezusa gdy uobecniła się Trójca Święta. Słyszeli głos Boga Ojca : „Tyś jest mój Syn umiłowany Jego słuchajcie” widzieli Ducha Świętego w postaci gołębicy.

Pan Jezus daje im kolejne polecenie;

„Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem”.

Czy ja komuś przekazuję to czego nauczyłam się o Jezusie, co usłyszałam słuchając czy czytając Słowo Boże?

Uczniowie otrzymali też obietnicę:

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

Pan Jezus nie zostawił uczniów w tej trudnej pracy apostolskiej samych. On obiecuje, że będzie z nimi, aż do skończenia świata.

A więc będzie i jest z nami w tylu tabernakulach świata, we Mszy świętej, w sakramentach, tam gdzie dwóch lub trzech modli się w Jego imię, tam gdzie czyta się Słowo Boże.

Czy wierzę w to, że Jezus jest ze mną? Nie tylko On ale i cała Trójca Święta?

Czy wierzę w to, że mnie posyła do tych, którzy są wokół mnie z Dobrą Nowiną o Nim?

Czy cieszę się z jego obecności?

                                                Przygotowała s. Małgorzata Łoboda rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA