Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.
Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. (J 6,51-58)
Jezus powiedział do tłumów: Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.(J 6,51-58)

Znajdź sobie czas i miejsce, które pomogą Ci się skupić. Wsłuchaj się przez chwilę w swoje wnętrze i poprosić Pana Boga, żeby był przy Tobie podczas tej modlitwy. Żeby wszystkie Twoje myśli, uczucia, pragnienia były zwrócone ku Niemu.

Proś Ducha Świętego, aby Twoja modlitwa podobała się Bogu i by otworzył Twoje serce na to, co chce Ci powiedzieć.

Obraz: Chrystus rozmawia z Żydami, tłumaczy im, po co przyszedł na świat. Zobacz ich reakcję, popatrz na Chrystusa, jak bardzo jest dla Niego ważne, aby Mu uwierzyli.

Prośba: o łaskę wiary w obecność żywego Chrystusa w Eucharystii.

  1. 1.    „Chlebem, który Ja dam jest moje ciało za życie świata.”

Chrystus prowadzi z Żydami bardzo ważny dialog. Przekracza stereotypy myślenia, żeby poprowadzić ich ku wierze w sens swojej misji. Trudno się im dziwić, że wątpią, jak można zrozumieć, że Ktoś da im swoje ciało do jako pokarm. Jak to w ogóle jest możliwe. A może właśnie o to chodzi. Tu już nie można zrozumieć, trzeba przyjąć z wiarą to, co się stało. Jak często pojawia się w naszych głowach myśl, że to chyba do końca nie jest możliwe, by w tym małym białym opłatku był żywy Bóg. Jak trudno nawet teraz z naszą świadomością Golgoty i Zmartwychwstania pójść za głosem Boga i powiedzieć: „Tak Jezu, wierzę, że tutaj jesteś cały w tym małym kawałku chleba, że po raz kolejny oddajesz się za mnie, za moje zaniedbania, grzechy, brak miłości wobec innych i wobec siebie.”

Porozmawiaj z Chrystusem o swojej wierze w cud Eucharystii.

  1. 2.    „Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego nie będziecie mieli życia w sobie.”

Chrystus idzie dalej, ukazuje, że jeżeli nie skorzystamy, z tego pokarmu, który nam daje, będziemy martwi. Martwi w sposób duchowy. Pozbawieni źródła nadziei i siły w przezwyciężaniu trudności życia. Martwi, bo odetniemy się od pokarmu, który wlewa w nasze serca miłość za darmo, inną od wszystkich innych miłości czy substytutów miłości, których czasem szukamy, żeby zagłuszyć naszą pustkę. On swoim Ciałem i Krwią wlewa nowe życie, leczy rany i głód miłości, którego nie potrafimy zaspokoić, bo nie zaznaliśmy jej w naszych rodzinach, od ludzi, którym ufamy, którzy są dla nas autorytetem. Jeżeli spożywamy Jego Krew i Ciało żyjemy pełnią życia.

Popatrz na te sfery swojego życia, w których jesteś martwy, poproś, żeby Chrystus ożywił je swoim Ciałem i Krwią. 

  1. 3.    „Kto spożywa ciało moje i krew moją pije trwa we Mnie, a Ja w nim.”

Sensem życia duchowego jest trwanie w Chrystusie, w Jego obecności. Co to dla mnie znaczy? Może, że przychodzi świadomość, że wszystko co robię, słowa, które wymawiam, moje myśli, pragnienia mają sens, zaczynają dawać życie, bo nie są już jedynie moją zachcianką, ale są prowadzone ręką Boga. Nie boję się czynić dobra, bo Bóg jest ze mną, On mnie nie zostawia, kiedy wychodzę do drugiego człowieka, nawet, kiedy jest mi trudno. Kiedy Jezus trwa we mnie, mogę mocniej i lepiej kochać.

Poproś Jezusa, żeby trwał w Tobie, żeby dał Ci wiarę, że Eucharystia wydoskonala w miłości.

 Odmów „Ojcze nasz”

Przygotowała s. Lidia Gołębiewicz rscj

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA