Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów

Łk 3,1-6
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.


Stanę w obecności Pana Boga

Poproszę Boga, Pana mojego, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Wyobrażę sobie

Jana wołającego nad Jordanem, że Pan jest blisko

 
Poproszę o owoc medytacji

O umiejętność przygotowania mojego serca na przyjście Jezusa

 
1. „Skierowane zostało słowo Boże do Jana”

Ewangelista bardzo skrupulatnie opisuje nam okoliczności, w których Bóg mówi do Jana. To jest konkretne miejsce, w konkretnych czasach, za panowania konkretnych rządów. Nie jest bez znaczenia w jakiej rzeczywistości żyję. To wpływa na moje relacje, kształtuje mój charakter. Właśnie w tę rzeczywistość Pan Bóg chce wchodzić. On nie zaprasza mnie do oderwania się od moich spraw, ale właśnie chce z całą Bożą mocą wchodzić w moją codzienność.
 
Co jest moją rzeczywistością na dziś? Do jakiej codzienności chcę Pana Boga zapraszać?

2. „Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem”

Jan głosił całej okolicy chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Chciał dotrzeć do każdego, bez wyjątku, zależało mu na każdej duszy. Pan miał wkrótce nadejść i wszyscy mieli być przygotowani. Spróbuję się przyjrzeć temu z jakim zapałem Jan realizuje swoją misję.

Czy mi również zależy na tym by Dobra Nowina dotarła do każdego? Czy zależy mi na zbawieniu każdego bliźniego – również tego nielubianego i niewygodnego?


3. „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego”
 
Przygotowanie serca na przyjście Pana, to nie przemiana sama w sobie – do tego potrzebna jest nam łaska Boża. To wraz z Nim mam się zmieniać, a nie przed Jego przyjściem. Żeby to jednak było możliwe, muszę wyprostować ścieżki, wypełnić doliny, zrównać pagórki. Muszę uwierzyć, że Bóg ma moc działać we mnie, muszę otworzyć się na Jego działanie i zaprosić Go do tego.

Na czym polegają moje adwentowe przygotowania? Czy pamiętam o tym, by przygotować do Bożego Narodzenia moje serce?

Porozmawiam z Jezusem jak z przyjacielem o tym co wydarzyło się na mojej modlitwie

Odmówię Ojcze nasz...

 

 

 

 


przygotowała Ewa Bartosiewicz

 

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA